Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ngày càng lan tỏa


Ngày cập nhật: 07/11/2019 06:30:41

(QT) - “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là phong trào lớn, mang tính toàn dân, toàn diện, hướng tới nâng cao chất lượng sống cho người dân cả về vật chất lẫn tinh thần. Với mục tiêu đó, thời gian qua, ở huyện Vĩnh Linh phong trào đã được triển khai một cách sâu rộng, sôi nổi, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực.

 

Liên hoan văn nghệ trong ngày hội văn hóa - thể thao huyện Vĩnh Linh​

 

Để phong trào đi vào chiều sâu, hằng năm, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ huyện đến cơ sở đều xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, triển khai thực hiện. Nhờ đó, phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ, tạo được sức lan tỏa sâu rộng không chỉ ở vùng đô thị, nông thôn, mà cả ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Xã miền núi Vĩnh Khê có 293 hộ gia đình, 1.068 nhân khẩu với trên 90% là người đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Những năm trở lại đây, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội đều có nhiều khởi sắc, nhất là tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng đời sống văn hóa. Đến năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của Vĩnh Khê đã đạt 21 triệu đồng. Tỉ lệ hộ nghèo chiếm 32,34%, giảm 5% so với năm 2017. Hơn 80% đường giao thông ở các thôn đều được bê tông hóa. Tỉ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt 100%. Điện lưới quốc gia cũng đã về thắp sáng các thôn bản.

 

Kinh tế phát triển, người dân có thêm điều kiện tham gia các phong trào xã hội, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Toàn xã có 70% số hộ đạt gia đình văn hóa, có 4/6 thôn bản và 3 đơn vị được công nhận làng văn hóa, đơn vị văn hóa cấp huyện. 100% người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các lễ hội truyền thống được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính trang nghiêm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, tạo nên sự phấn khởi trong nhân dân.

 

Ở huyện Vĩnh Linh, thị trấn Hồ Xá là một trong những địa phương được đánh giá đi đầu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Trong đó thị trấn chú trọng việc xây dựng, nêu gương “người tốt việc tốt” để nhân rộng phong trào. Những năm gần đây, đã có hàng chục lượt đoàn viên, hội viên, cá nhân điển hình được các cấp biểu dương, khen thưởng trong các phong trào “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

 

Toàn thị trấn có trên 95% gia đình đạt chuẩn về văn hóa. 100% các khu phố, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Các thiết chế văn hóa được quy hoạch, xây dựng khá đồng bộ. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được tổ chức đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong sinh hoạt và hưởng thụ các giá trị văn hóa của mọi tầng lớp nhân dân. Năm 2018 thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng. Tỉ lệ hộ nghèo còn 2%.

 

Những kết quả đạt được của xã Vĩnh Khê, thị trấn Hồ Xá đã phần nào thể hiện rõ nét, sinh động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Vĩnh Linh. Cùng với cách làm sáng tạo, chủ động của mỗi địa phương, những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Vĩnh Linh đã thu được những kết quả tích cực, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống xã hội. Năm 2018, toàn huyện có 97% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 95% số làng, khu phố đạt tiêu chuẩn danh hiệu làng, khu phố văn hóa; 80% xã đạt tiêu chuẩn danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 100% thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 97% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

 

Mỗi năm hàng chục cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Học hay, làm sáng tạo, sống có văn hoá” được nhận giải thưởng “Bông sen hồng” của huyện. Tính tích cực, sáng tạo, tự giác trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của nhân dân được nâng cao. Việc cưới, việc tang, lễ hội thực hiện theo nếp sống mới. Ngày hội hiến máu tình nguyện, ủng hộ các hoạt động nhân đạo từ thiện phát triển mạnh mẽ và có sức lan tỏa sâu rộng... Các di tích lịch sử, văn hóa, bản sắc văn hóa được gìn giữ, tôn tạo, phát huy giá trị giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng.

 

Các thiết chế văn hóa được đầu tư, xây dựng và nâng cấp. Tính đến nay toàn huyện có 220 nhà văn hóa thôn, trong đó có 148 nhà văn hóa đạt chuẩn, 98 cổng chào thôn, gần 1.900 pa nô áp phích, băng rôn, cụm, bảng tin, 350 sân bóng đá, bóng chuyền. Hầu hết các thôn, bản, khóm phố đều có đội văn nghệ, đội bóng chuyền luyện tập và thi đấu phục vụ nhân dân trong các dịp lễ, tết. Tỉ lệ người tập TDTT thường xuyên đạt 37%; tỉ lệ hộ gia đình tập TDTT thường xuyên đạt 32%.

 

Đạt được kết quả này, Vĩnh Linh đã triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung của phong trào trong toàn huyện, cụ thể: Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt”, xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. Chỉ đạo gắn cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xem đây là nội dung quan trọng để xây dựng con người có văn hoá, làm nhân tố để hình thành gia đình văn hoá và cộng đồng văn hoá một cách bền vững.

 

Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển rộng khắp, trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương của huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của phong trào. Đặc biệt là tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị, cơ quan văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Quan tâm xây dựng văn hóa cộng đồng bắt đầu từ việc xây dựng tình làng nghĩa xóm lành mạnh, đoàn kết, văn minh. Không ngừng nhân rộng các gương điển hình, người tốt, việc tốt. Bên cạnh đó, tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cấp và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đồng bộ, phát huy tối đa công năng sử dụng của các thiết chế văn hóa, thể thao....

 

Bằng nhiều giải pháp thiết thực, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Vĩnh Linh đã và đang lan tỏa vào mỗi địa bàn dân cư, mỗi người dân, nhân lên những giá trị văn hóa tích cực trong xã hội.

 

Mỹ Hằng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ