Khu phố 3, thị trấn Cam Lộ: Điểm sáng xây dựng đô thị văn minh


Ngày cập nhật: 23/05/2019 06:10:52

(QT) - Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, khu phố 3, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ đã có những cách làm thiết thực, động viên nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát huy dân chủ và trí tuệ của nhân dân chung sức xây dựng khu phố văn minh “sáng- xanh- sạch- đẹp”, trở thành điểm sáng văn minh đô thị, tạo động lực thi đua thực hiện mục tiêu phấn đấu đưa thị trấn Cam Lộ trở thành đô thị loại 4 trước năm 2020.

 

Diện mạo khu phố 3, thị trấn Cam Lộ ngày càng khang trang, sạch đẹp​

 

Ngay từ năm 2015, khi đời sống của nhân dân thị trấn Cam Lộ còn gặp nhiều khó khăn, các tuyến đường chưa được đầu tư xây dựng vỉa hè, cấp ủy chi bộ khu phố 3, thị trấn Cam Lộ đã chủ trương vận động nhân dân bê tông hóa vỉa hè, xây dựng đường mẫu và tuyến phố hoa, làm đẹp cảnh quan môi trường. Nhiều người mới nghe chủ trương này đã cho là không khả thi, vì nhân dân còn nghèo nên để cho họ tận dụng vỉa hè tăng gia sản xuất, lúc nào kinh tế khá giả thì tính chuyện trồng hoa, chăm lo đời sống tinh thần. Nhưng cấp ủy chi bộ khu phố xác định nhiệm vụ phát triển văn hóa phải song hành với phát triển kinh tế, hai nhiệm vụ này biện chứng với nhau, thúc đẩy sự phát triển của đô thị, nhất là khoảng 90% hộ gia đình của khu phố hoạt động ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nên việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị sẽ có tác động lớn thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhờ kiên trì vận động, người dân dần thay đổi nhận thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, tăng thu nhập, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần. Đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người ở khu phố 3 đạt 50 triệu đồng/năm, cao hơn mặt bằng chung của toàn thị trấn Cam Lộ (42 triệu đồng/năm). Hiện khu phố đã xây dựng được 4 trục đường hoa, phân công các đoàn thể đảm nhiệm chăm sóc. Ngoài ra, 8 tổ dân cư cũng vận động nhân dân trồng hoa, cây cảnh, vệ sinh môi trường sạch đẹp trước khuôn viên hộ gia đình. Khu phố cũng đã xây dựng hoàn thiện các tuyến đường điện chiếu sáng thống nhất theo mẫu phủ khắp các khu dân cư. Định kì ngày chủ nhật tuần đầu tiên của tháng, nhân dân trong khu phố tập trung chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường làm đẹp cảnh quan. Những tác động tích cực trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị đã tác động tích cực nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa tinh thần cho nhân dân, xây dựng văn hóa, phát triển nhân tố con người, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của khu phố.

 

Bí thư Chi bộ khu phố 3, thị trấn Cam Lộ Nguyễn Thanh Bình cho biết: “Xác định phong trào xây dựng khu phố sáng- xanhsạch- đẹp đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, Chi bộ khu phố 3 đã ban hành Nghị quyết số 04 về xây dựng khu phố kiểu mẫu, đường mẫu và tuyến phố hoa để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Ý Đảng hợp với lòng dân, sau 3 năm triển khai nghị quyết của chi bộ, đến nay khu phố đã đạt 26/26 tiêu chí đô thị văn minh kiểu mẫu ban hành theo Quyết định số 2890 của UBND huyện Cam Lộ. Đặc biệt, công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng khu phố kiểu mẫu, đường mẫu, tuyến phố hoa làm thay đổi diện mạo đô thị, có tác động tích cực trở lại thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và hưởng thụ văn hóa tinh thần cho người dân. Đây là động lực quan trọng để cấp ủy chi bộ, ban điều hành khu phố, ban công tác mặt trận và các đoàn thể khu phố tiếp tục lãnh đạo tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khu phố văn minh kiểu mẫu, tuyến phố văn minh kiểu mẫu trong những năm tiếp theo”.

 

Khánh Ngọc

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ