Khoa học công nghệ với đổi mới, sáng tạo, kiến tạo tương lai


Ngày cập nhật: 15/05/2019 06:15:50

(QT) - Cách đây 56 năm, ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu chỉ rõ mục tiêu, sứ mệnh cao cả của khoa học và công nghệ (KH&CN) tại Đại hội lần thứ nhất Hội Phổ biến khoa học và kĩ thuật Việt Nam: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”. Phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam cho KH&CN Việt Nam trong suốt chặng đường xây dựng và bảo vệ đất nước.

 

Sở KH&CN tỉnh triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên, sinh viên trên địa bàn​

 

Ngày 18/6/2013, tại kì họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật KH&CN (sửa đổi) năm 2013 với nhiều nội dung đổi mới mạnh mẽ, trong đó, tại Điều 7 quy định: “Ngày 18/5 hằng năm là ngày KH&CN Việt Nam”.

 

Chủ đề ngày KH&CN năm 2019 là “Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, kiến tạo tương lai” thể hiện bao quát nhiệm vụ trọng tâm của ngành KH&CN năm 2019. Đối với ngành KH&CN Quảng Trị, thời gian qua đã có nhiều đột phá quan trọng trong công cuộc tái cơ cấu ngành, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH tỉnh. Đặc biệt, năm 2018 là “Năm Doanh nghiệp” của tỉnh cũng là năm ngành KH&CN đồng hành với DN, tích cực hướng về cơ sở và phục vụ cơ sở.

 

Tiếp nối thành công của năm 2018, ngành KH&CN tỉnh phấn đấu thực hiện các mục tiêu đặt ra cao hơn trong năm 2019. Cụ thể, tăng cường huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho KH&CN và đổi mới sáng tạo; quyết liệt đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu; đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ; phát triển và khai thác tài sản trí tuệ; ứng dụng KH&CN trong việc nâng cao hiệu quả chỉ số quản lí hành chính công; xây dựng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật phục vụ DN. Đặc biệt, đẩy mạnh hoạt động truyền thông về KH&CN để đưa thông điệp của ngày KH&CN năm nay đến với mọi người dân và DN làm cho các vấn đề KH&CN trở thành vấn đề nhận thức thường xuyên đối với mọi tầng lớp trong xã hội, từ đó tạo thành động lực mới trong phát triển đất nước thông qua việc phát triển KH&CN.

 

Thực hiện Quyết định số 844/QĐTTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, KH&CN đóng vai trò rất lớn trong việc hỗ trợ các DN “Khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo”. “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” hay còn gọi là “startup” khác với khởi nghiệp thông thường. Hiện nay, cả nước nói chung và Quảng Trị nói riêng, những DN khởi nghiệp sáng tạo thành công không nhiều bởi phần lớn gặp nhiều khó khăn về trình độ ứng dụng công nghệ, vốn đầu tư và thị trường cạnh tranh sản phẩm. Đặc biệt, KH&CN là yếu tố tiên quyết làm nên sự khởi nghiệp thông suốt và tăng trưởng nhanh nhưng hầu hết các DN của tỉnh là DN nhỏ và siêu nhỏ, trình độ công nghệ còn lạc hậu... Tuy nhiên, qua khảo sát cũng như qua các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo thời gian qua trên địa bàn tỉnh cho thấy có nhiều tổ chức, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng. Vì vậy, trong thời gian tới cần triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo được hỗ trợ, tư vấn để khởi nghiệp thành công.

 

Thực hiện chủ đề của ngày KH&CN năm 2019, thời gian qua, Sở KH&CN đã triển khai nhiều hoạt động để khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, DN trên địa bàn tỉnh khởi nghiệp trên cơ sở các tài sản trí tuệ, các sáng chế, các sản phẩm nghiên cứu khoa học của mình góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở ra cơ hội phát triển các dự án kinh doanh của DN cũng như thanh niên, sinh viên Quảng Trị. Để thực hiện chủ đề của năm KH&CN, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Trần Ngọc Lân cho biết: “Sở KH&CN sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia đến năm 2025, của tỉnh Quảng Trị, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ, tư vấn để khởi nghiệp thành công, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, nhất là tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên, thanh niên và DN khởi nghiệp sáng tạo. Để thực hiện chủ đề này cần sự chung sức đồng lòng của mọi ngành, mọi cấp, nhất là khối DN; đặc biệt là những người nghiên cứu khoa học cần có tinh thần tiên phong trong đổi mới, sáng tạo”.

 

Trần Cát Linh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC

Trực tuyến

92192234
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan