Thành tựu bước đầu tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ Quảng Trị


Ngày cập nhật: 15/05/2019 06:12:57

(QT) - Trên tinh thần đổi mới của Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) sửa đổi năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án Tái cơ cấu ngành KH&CN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, góp phần phát triển kinh tế đã thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động KH&CN, phong trào nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong cả nước, trong đó có tỉnh Quảng Trị. Với sự chỉ đạo chọn đúng, chọn trúng những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu trọng yếu trong công tác KH&CN để tập trung nguồn lực thực hiện, hoạt động KH&CN tỉnh thời gian qua đã đạt nhiều thành tựu nổi bật, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

 

Mô hình trồng hoa lan hồ điệp ở Trạm Nghiên cứu ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa​

 

Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới về KH&CN của Đảng và Nhà nước, tạo hành lang pháp lí trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN như: Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 ban hành Quy chế quản lí các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 về việc ban hành quy định về định mức xây dựng, phân bổ quyết toán và dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16/12/2016 về việc trích lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 về chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2025…

 

Sở KH&CN đã triển khai thành công việc đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KH&CN và được xem là đột phá có ý nghĩa chiến lược. Cơ chế đặt hàng, phương thức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện một số nhiệm vụ KH&CN được thực hiện bài bản, tập hợp đội ngũ cán bộ KH&CN để giải quyết nhiều vấn đề cấp bách của tỉnh và mang lại hiệu quả tích cực. Đây là giải pháp tối ưu gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn, đảm bảo kinh phí đầu tư cho khoa học có hiệu quả hơn. Sở đã tiến hành chặt chẽ và cải cách cơ bản từ khâu xét chọn đề tài, đến kiểm tra tiến độ và nghiệm thu. Trong xét chọn đề tài, đã tham mưu UBND tỉnh cơ cấu lại các nhiệm vụ KH&CN gắn với việc phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực nhằm nâng cao giá trị gia tăng và tính cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất của DN và nền kinh tế. Tập trung phát triển các công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh cao, ưu tiên các dự án sản xuất thử nghiệm, các dự án KH&CN về phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực, có tiềm năng, triển vọng. Các đề tài, dự án KH&CN phải “chốt” được dạng sản phẩm, có tính ứng dụng cao, được điều chỉnh theo hướng giải quyết đồng bộ các khâu trong chuỗi giá trị sản phẩm, đầu tư xuyên suốt từ khâu nghiên cứu, hoàn thiện quy trình, đưa vào áp dụng sản xuất để thương mại hoá các sản phẩm KH&CN.

 

Công tác xác định và phê duyệt nhiệm vụ KH&CN được tiến hành liên tục trong năm. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước được cấp thông qua Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở KH&CN cũng được đổi mới phương thức cấp kinh phí hoạt động thường xuyên từ cấp theo đầu biên chế sang cấp theo nhiệm vụ thường xuyên, giúp cho các đơn vị vừa tháo gỡ vướng mắc về tài chính, vừa phát huy năng lực; đồng thời giúp cơ quan quản lí sàng lọc, đánh giá được năng lực của các tổ chức KH&CN công lập để có giải pháp đầu tư hiệu quả.

 

Công tác huy động kinh phí ngoài ngân sách để triển khai nhiệm vụ KH&CN có những tín hiệu tích cực. Đã hình thành các nhiệm vụ KH&CN có sự liên kết giữa tổ chức KH&CN, nhà khoa học với DN và các tổ chức khác phục vụ yêu cầu đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Một số DN trên địa bàn tỉnh như Công ty TNHH MTV CLEAN, Công ty TNHH Từ Phong, Công ty TNHH MTV Việt Nam Thiên ... thông qua triển khai đề tài, dự án KH&CN đã liên kết được với nhiều cơ quan, tổ chức và trở thành “hạt nhân” trong chuỗi liên kết.

 

Với chủ đề “KH&CN xuất phát từ cơ sở và hướng về phục vụ cơ sở”, công tác nghiên cứu ứng dụng KH&CN của tỉnh đã đạt nhiều thành tựu nổi bật. Sau gần 4 năm thực hiện tái cơ cấu, ngành đã nghiên cứu và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm từ kết quả đề tài KH&CN nghiên cứu thành công và đã được thị trường đón nhận như: Chè vằng hòa tan, cà gai leo- linh chi, linh chi hòa tan, nhộng trùng thảo, rượu đông trùng hạ thảo, tỏi đen, rượu tỏi đen... Đây cũng là các đề tài, dự án KH&CN thực hiện theo hướng giải quyết đồng bộ các khâu trong chuỗi giá trị sản phẩm, đầu tư xuyên suốt từ khâu nghiên cứu, hoàn thiện quy trình, đưa vào áp dụng sản xuất và thương mại hoá sản phẩm KH&CN. Đặc biệt, từ năm 2016, Sở KH&CN đã xây dựng Trạm nghiên cứu, ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa là mô hình trình diễn công nghệ cao với quy mô lớn đầu tiên của tỉnh và cũng là cơ sở để xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Dự án xây dựng trên diện tích 7 ha, áp dụng thành công KHKT để nhân rộng các loại hoa cao cấp như lily, tulip và đang nghiên cứu, nhân rộng các giống cây ăn quả, dược liệu quý; sản xuất các loại hoa cao cấp mà thị trường ưa chuộng.

 

Nhiệm vụ KH&CN các cấp triển khai trên địa bàn tỉnh đã đi sâu nghiên cứu ứng dụng, tập trung phát triển các cây, con chủ lực theo hướng bền vững, thông qua xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ cao, liên kết trong sản xuất, nhằm tạo ra sản phẩm an toàn thực phẩm có giá trị kinh tế cao như liên tục khảo nghiệm, phục tráng tập đoàn giống lúa mới chất lượng cao để bổ sung vào bộ giống lúa chủ lực của tỉnh; ứng dụng tiến bộ khoa học để tuyển chọn giống cà phê chè có triển vọng và chuyển giao cho nông dân áp dụng nhân rộng; đã phát triển chỉ dẫn địa lí hạt tiêu Quảng Trị; 9 địa phương trong tỉnh đã có 9 sản phẩm đặc sản được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận. Thông qua nhiều dự án KH&CN cấp quốc gia đã triển khai có hiệu quả công tác hỗ trợ cho người dân vùng ven biển ứng dụng tiến bộ KH&CN trong chăn nuôi bò và sản xuất, chế biến nấm; xây dựng mô hình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP như mô hình chăn nuôi gà thịt trang trại, sản xuất lạc theo chuỗi giá trị...

 

Nhiều hoạt động khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để DN đầu tư cho hoạt động KH&CN, đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ đã được ngành KH&CN triển khai có hiệu quả như: Hỗ trợ DN xây dựng, áp dụng hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 900:2015; áp dụng công nghệ mã số, mã vạch, mã QR để quản lí thương phẩm trong chuỗi cung ứng; thiết kế, đăng kí, bảo hộ và khai thác quyền sở hữu công nghiệp; xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở; hỗ trợ nhận giải thưởng Chất lượng quốc gia; hỗ trợ cho vay với lãi suất ưu đãi từ Quỹ phát triển KH&CN tỉnh; hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả nghiên cứu KH&CN trên địa bàn tỉnh… Nhiều ưu đãi mới dành cho DN khi DN thành lập được Quỹ phát triển KH&CN hoặc trở thành DN KH&CN. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 2 DN KH&CN và 1 Quỹ phát triển KH&CN của DN. DN thành lập Quỹ phát triển KH&CN được trích một phần lợi nhuận trước thuế để đầu tư phát triển KH&CN nhằm đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Đặc biệt, với việc thành lập DN KH&CN, DN được hưởng chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả KH&CN, hỗ trợ đổi mới công nghệ... Sở KH&CN đang xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh; tiến hành cơ cấu lại các nhiệm vụ KH&CN theo hướng coi DN là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo.

 

Đánh giá về kết quả tái cơ cấu ngành KH&CN tỉnh, Giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị Trần Ngọc Lân cho biết: “Những kết quả bước đầu về tái cơ cấu ngành KH&CN tỉnh chứng tỏ ngành đã và đang đi đúng hướng. Qua đó không những nâng cao năng lực nội sinh của ngành KH&CN tỉnh mà còn góp sức cùng với Bộ KH&CN đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu ngành KH&CN và thực hiện thành công mục tiêu của đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”.

 

Anh Minh - Mỹ Anh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC

Trực tuyến

92195292
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan