Tập trung phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp


Ngày cập nhật: 15/03/2019 05:39:22

(QT) - Ngày 18/2/2019, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 606/KH-UBND về triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Chương trình hành động số 138-CTHĐ/TU ngày 12/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH. Theo đó, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, trong đó có cơ quan BHXH phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao tính chủ động sáng tạo trong tổ chức thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN.

 

Tăng cường công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN​

 

Đến ngày 28/2/2019, tổng số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BHTN trong toàn tỉnh là 592.136 người, tăng 16.925 người (2,94%) so với cùng kì năm 2018. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc là 50.288 người, tham gia BHXH tự nguyện là 2.590 người; tham gia BHTN là 40.668 người; tỉ lệ bao phủ BHYT đạt 93,73% so với dân số.

 

Nhằm nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, thu hút sự tham gia tích cực của người dân, người lao động và người sử dụng lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động đối với việc tự đảm bảo an sinh cho bản thân, Kế hoạch số 606/KH-UBND của UBND tỉnh đề ra những mục tiêu cụ thể cho việc tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN. Theo đó, đề ra chỉ tiêu năm 2019 có 61.700 người tham gia BHXH, tỉ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 20,5%, tốc độ phát triển số người tham gia đạt 119%. Trong đó có 51.250 người tham gia BHTN, tỉ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN đạt 17%, tốc độ phát triển số người tham gia đạt 122%. Năm 2020 có 70.750 người tham gia BHXH, tỉ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 23,5%, tốc độ phát triển số người tham gia đạt 115%. Trong đó có 55.250 người tham gia BHTN, tỉ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN đạt 18%, tốc độ phát triển số người tham gia đạt 108%.

 

Để thực hiện được các mục tiêu trên, UBND tỉnh đã đề ra các nhóm giải pháp cụ thể, trong đó việc tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật BHXH, BHTN được đặt lên hàng đầu. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, thu hút sự tham gia tích cực của nông dân, lao động khu vực phi chính thức, chú trọng vai trò của những tổ chức, cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động nhân dân tham gia BHXH. Đẩy mạnh phát triển số lao động tham gia BHXH bắt buộc trong các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. Đối với số lao động trong khu vực phi chính thức, để đẩy nhanh quá trình gia tăng số lượng người tham gia BHXH, bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của đối tượng thì cần thực hiện kịp thời việc hỗ trợ kinh phí cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp…để thu hút số người tham gia BHXH tự nguyện. Khuyến khích UBND các huyện, thị xã, thành phố có chính sách hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện, nhất là đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản ngoài khoản kinh phí hỗ trợ theo luật định để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư…

 

Với mục tiêu tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, Chương trình hành động số 138-CTHĐ/TU và Kế hoạch số 606/KH-UBND, BHXH tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc năm 2019. Chỉ tiêu đề ra là phấn đấu đến cuối năm 2019, số người tham gia BHXH đạt tỉ lệ 20,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, số người tham gia BHTN đạt tỉ lệ 17% so với lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN, phát triển đối tượng tham gia BHYT đạt tỉ lệ 94% so với dân số toàn tỉnh. Chú trọng phát triển nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình. Tập trung triển khai đợt cao điểm trong việc đẩy mạnh khai thác đối tượng tham gia BHXH thông qua việc trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp, tổ chức có mã số thuế chưa tham gia BHXH để hướng dẫn kê khai, đăng kí ngày làm việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Từ các đợt khảo sát này, cơ quan BHXH sẽ nắm được tình hình hoạt động doanh nghiệp, số lao động thực tế đang làm việc và lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN để có hướng tuyên truyền, vận động tham gia.

 

Ông Hồ Sỹ Nam, Giám đốc BHXH tỉnh chia sẻ thêm: “Nhằm tạo dựng và củng cố niềm tin cho người dân khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN, ngành BHXH nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời và đúng qui định cho người tham gia và hưởng chế độ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các hành vi lạm dụng, trục lợi, gây thất thoát quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

 

Để đạt được mục tiêu Kế hoạch số 606/KH-UBND của UBND tỉnh đề ra đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH theo hướng thường xuyên và liên tục với nhiều hình thức nhằm bảo đảm các đối tượng được tiếp cận đầy đủ thông tin, qua đó nâng cao nhận thức của mọi người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHTN. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong triển khai kế hoạch, tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH theo tinh thần Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH của cơ quan quản lí nhà nước ở các cấp, thực hiện nghiêm các biện pháp xử phạt theo quy định, xử lí những cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về BHXH, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia.

 

Bảo Bình

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thách thức trong tiến trình thực hiện mục tiêu thanh toán bệnh lao ở Quảng Trị (16/3/2019)
Tập trung phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (15/3/2019)
Giúp thí sinh chọn trường, chọn ngành phù hợp (14/3/2019)
Tuổi trẻ Viễn thông Quảng Trị xung kích trong công tác xã hội, từ thiện (14/3/2019)
Người nông dân hiến đất xây dựng trường học, nhà văn hóa thôn (14/3/2019)
Một cán bộ phụ nữ tiêu biểu, hết lòng với công tác hội (13/3/2019)
Sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố: Cần rà soát lại quy mô số hộ gia đình ở các thôn, khu phố theo quy định mới (12/3/2019)
Những bước tiến mới trong điều trị Tim mạch can thiệp tại Quảng Trị (9/3/2019)
Tăng cường hoạt động thu gom, xử lí vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng (9/3/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ