Nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ khuyến học


Ngày cập nhật: 21/02/2019 06:57:26

(QT) - Xác định vai trò và tầm quan trọng của cán bộ khuyến học trong xây dựng xã hội học tập, đặc biệt là cán bộ điều hành các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX), thời gian qua Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh đã đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ khuyến học các cấp. Những TTHTCĐ, TTGDTX này đã phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình bằng việc đem lại hiệu quả rõ nét giúp người dân nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng xã hội học tập vững mạnh...

 

Các Trung tâm học tập cộng đồng ở huyện Hướng Hóa luôn đáp ứng tốt nhu cầu học tập của người dân​

 

Những năm qua, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh (BCĐ XDXHHT) đã có nhiều hoạt động thường niên nhằm tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ khuyến học các cấp. Đầu năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 184 về kế hoạch tập huấn “Nâng cao năng lực quản lí, điều hành trung tâm học tập cộng đồng” và kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó từ ngày 14 - 26/2/2019, BCĐXDXHHT tỉnh sẽ tiến hành mở thêm các lớp tập huấn dành cho cán bộ khuyến học, đặc biệt là cán bộ khuyến học phụ trách các TTHTCĐ, TTGDTX tại địa bàn các huyện gồm: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hóa. thị xã Quảng Trị, TP. Đông Hà.

 

Hiện nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 9 trung tâm Giáo dục dạy nghề - Giáo dục thường xuyên, 1 Phân hiệu Đại học Huế, 1 Trường Cao đẳng Y tế, 1 Trường Cao đẳng Sư phạm, 8 trường Trung cấp và hàng trăm trường học thuộc các bậc. Có trên 1.097 TTHTCĐ, trong đó: Trung tâm cấp xã: 141/141 đạt tỉ lệ 100%; 768 TTHTCĐ thôn bản; 31 TTHTCĐ kết hợp với nhà văn hóa, bưu điện xã; 63 TTHTCĐ có trụ sở riêng; 101 TTHTCĐ có tủ sách riêng. Ngoài ra, còn có 282 cán bộ quản lí, 66 giáo viên biệt phái, 60 cộng tác viên làm việc tại các TTHTCĐ. Hằng năm UBND tỉnh cấp kinh phí hoạt động cho mỗi TTHTCĐ từ 50 60 triệu đồng/năm. Hỗ trợ phụ cấp cho giám đốc TTHTCĐ là 0,2 và phó giám đốc điều hành là 0,15. Trong 5 năm qua, BCĐ XDXHHT tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức 4 đợt tập huấn về xây dựng XHHT thu hút 2.082 lượt người tham gia; có 100% cán bộ quản lí, giáo viên các trung tâm được tập huấn nghiệp vụ điều tra, khảo sát chuyên đề về xây dựng XHHT. Đồng thời tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo chuyên đề về “Quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản về học tập suốt đời - xây dựng xã hội học tập”. Chỉ tính riêng trong năm 2018, BCĐ XDXHHT tỉnh đã cấp sách, tài liệu, trang thiết bị cho 21 TTHTCĐ với kinh phí trên 1 tỉ đồng. Nhờ công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên nên năng lực quản lí, điều hành của cán bộ khuyến học ngày càng tăng lên, hiệu quả công việc cao hơn. Từ đó, các cán bộ khuyến học, giám đốc, phó giám đốc TTHTCĐ, các TTGDTX đã hoạt động tốt hơn. Trong năm 2018, các TTHTCĐ đã mở được 587 lớp tập huấn với 22.458 lượt người tham gia học tập. Đặc biệt trong quá trình tổ chức các hoạt động tại TTHTCĐ, lãnh đạo các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị hết sức quan tâm. Nhìn chung, hoạt động của các TTHTCĐ, TTGDTX đã góp phần trong việc nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống của người dân, đóng góp tích cực vào chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

 

Trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ khuyến học đã làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt các nội dung, mô hình học tập về xây dựng XHHT từ cấp tỉnh đến cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 1.127 “Cộng đồng học tập” cấp cơ sở, trong đó có 613 cộng đồng được công nhận đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, chiếm tỉ lệ 54,39%. Có 80 cộng đồng cấp xã đăng kí mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã và trong đó có 51 cộng đồng cấp xã được đánh giá đạt 15 tiêu chí chiếm tỉ lệ 36,17%; 28 cộng đồng cấp xã đạt từ 11 đến 14 tiêu chí, chiếm tỉ lệ 19,86%; chỉ có 1 xã đạt dưới 10 tiêu chí, chiếm tỉ lệ 0,7%.

 

Huyện Gio Linh hiện có 539 tổ chức hội khuyến học, trong đó có 21/21 xã, thị trấn, 132 thôn, bản,khu phố, 59 trường học, 72 cơ quan và 255 dòng họ có ban khuyến học. Nhiều tổ chức hội, chi hội sinh hoạt có nền nếp, có nội dung, chương trình hoạt động cụ thể. Mặc dù nhiều người làm công tác khuyến học không có phụ cấp, không có thù lao, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nhưng luôn nhiệt tình, tâm huyết với công tác khuyến học, tích cực vận động phát triển hội viên, xây dựng cộng đồng khuyến học.

 

Để việc triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Cộng đồng học tập” và “Cộng đồng học tập cấp xã” đạt kết quả cao, Hội Khuyến học Gio Linh đã làm tốt công tác tập huấn, hướng dẫn các đơn vị thí điểm xây dựng kế hoạch hoạt động, tự kiểm tra, đánh giá. Từ năm 2016, huyện Gio Linh có 4 đơn vị tham gia thí điểm đều đạt “Cộng đồng học tập” cấp xã, trong đó có 3 đơn vị xếp loại tốt, 1 đơn vị xếp loại khá. Những kết quả đạt được từ việc thí điểm xây dựng mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã đã tạo ra sự lan tỏa sâu rộng, tích cực trong công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn. Hoạt động của các TTHTCĐ trên địa bàn huyện ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả cao. Năm 2018, toàn huyện Gio Linh có 111 thôn, khu phố được công nhận “Cộng đồng học tập”; 18 xã, thị trấn đạt các tiêu chí về “Cộng đồng học tập” cấp xã, tiêu biểu có các “Cộng đồng học tập” Gio Phong, Trung Giang, thị trấn Gio Linh. Phó Chủ tịch Hội Khuyến học, Phó Giám đốc TTHTCĐ xã Gio Phong Trần Hữu Phú cho biết: “Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh, Hội Khuyến học các cấp đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ khuyến học. Tôi thấy đây là hoạt động rất bổ ích, qua đó giúp những cán bộ khuyến học kiêm nhiệm như chúng tôi nâng cao hơn năng lực quản lí, điều hành công tác khuyến học, khuyến tài và việc điều hành các hoạt động của các TTHTCĐ luôn đạt kết quả cao”.

 

Phú Hải

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ