Nỗ lực để sớm xuất bản Địa chí Quảng Trị


Ngày cập nhật: 13/02/2019 06:18:43

(QT) - Địa chí Quảng Trị là một bộ sách quý, công trình khoa học quan trọng được biên soạn công phu hiện đang được hoàn thiện để xuất bản, công bố. Đây là lần thứ hai kể từ ngày lập lại tỉnh, Quảng Trị xuất bản địa chí đã góp phần rất quan trọng đối với việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, Địa chí Quảng Trị lần thứ hai là công trình nghiên cứu, biên soạn đầy đủ hơn nhằm đáp ứng nhu cầu hiểu biết về địa lí, lịch sử, con người Quảng Trị một cách có hệ thống.

 

Hội thảo khoa học về công trình Địa chí Quảng Trị​

 

Địa chí hay dư địa chí là loại sách ghi chép một cách tổng hợp các mặt từ địa lí tự nhiên, địa hình, địa chất, thổ nhưỡng, thời tiết, khí hậu đến địa lý dân cư, dân tộc, sản vật, phong vật, của cộng đồng tộc người trong tiến trình lịch sử, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, văn học nghệ thuật, tôn giáo, phong tục tập quán, lễ nghi xã hội... của một quốc gia, một khu vực, một tỉnh, thậm chí của một làng, xã, địa phương. Sách địa chí có 4 đặc trưng cơ bản là: Tính khu vực, tính liên tục, tính tổng hợp và tính tư liệu. Ba chức năng cơ bản của sách địa chí là: Chức năng nhận thức giúp mọi người hiểu một vùng đất cụ thể, đặc biệt là cho các nhà quản lí, lãnh đạo địa phương có một cái nhìn bao quát, tổng hợp, từ đó hoạch định chính sách, chiến lược phát triển KT-XH địa phương; chức năng thực tiễn phục vụ yêu cầu quản lí, khai thác trong thực tế sản xuất, đời sống; chức năng giáo dục làm tài liệu giáo dục học tập, tra cứu và lưu truyền cho các thế hệ sau. Đây là loại sách công cụ, đúc kết tri thức, do đó mang tính khoa học cao.

 

Thời gian đầu mới lập lại tỉnh, nhận thức tầm quan trọng của loại sách công cụ này, tỉnh đã có chủ trương phối hợp với Trường Đại học Tổng hợp Huế (nay là Trường Đại học Khoa học Huế) tiến hành công việc nghiên cứu, sưu tầm biên soạn Địa chí Quảng Trị, đến năm 1996 tập bản thảo công trình Địa chí Quảng Trị cơ bản hoàn thành gồm có 4 phần: Địa lí tự nhiên, kinh tế, lịch sử và văn hóa- xã hội. Tuy nhiên, tập bản thảo Địa chí Quảng Trị năm 1996 đến nay vẫn chỉ tồn tại dưới dạng bản thảo.

 

Năm 2015, trước nhu cầu của cán bộ, nhân dân trong tỉnh cũng như sự cần thiết của một công trình khoa học tổng hợp, một bách khoa thư của địa phương, tỉnh khởi động việc biên soạn công trình Địa chí Quảng Trị lần thứ hai và được tiến hành một cách tích cực, đồng bộ. Tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng kế hoạch để hoàn thành xuất bản và sớm công bố công trình Địa chí Quảng Trị.

 

Trên tinh thần kế thừa kết quả nghiên cứu, biên soạn của tập bản thảo Địa chí Quảng Trị năm 1996, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã phối hợp với Viện Sử học Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Di sản Văn hóa, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh xây dựng đề cương chi tiết; đồng thời tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học để tranh thủ ý kiến của đông đảo giới nghiên cứu, các nhà chuyên môn, các nhà quản lý cho công trình Địa chí Quảng Trị.

 

Do nội dung công trình địa chí Quảng Trị có tính phổ quát cao, liên quan đến nhiều lĩnh vực rộng lớn nên tài liệu sử dụng phải là tài liệu gốc, có độ chính xác cao... vì vậy, quá trình biên soạn đòi hỏi công phu, cẩn thận và đầu tư một lượng thời gian, công sức và trí tuệ thích ứng. Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1414/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện công trình Địa chí Quảng Trị; ngày 19/10/2016, ban hành Quyết định số 2545/QĐ-UBND phê duyệt đề tài Địa chí Quảng Trị thời gian thực hiện 36 tháng (từ 2016 - 2018). Với sự ủng hộ, đồng thuận của đội ngũ cán bộ khoa học và lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh, sự hợp tác đầy trách nhiệm và hiệu quả của các viện, trường, các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài tỉnh, công trình Địa chí Quảng Trị đã hoàn thành bản thảo như kế hoạch.

 

Song song với các hoạt động hội thảo khoa học, các hội nghị tư vấn, phản biện, giám định chất lượng nội dung bản thảo Địa chí Quảng Trị, bản thảo Địa chí Quảng Trị cũng được đăng lên Cổng Thông tin điện tử khoa học và công nghệ Quảng Trị để lấy ý kiến trao đổi, góp ý, bổ sung chỉ đạo của các lãnh đạo, nhà chuyên môn, nhà quản lý để công trình sớm hoàn thiện, xuất bản.

 

Tập bản thảo công trình Địa chí Quảng Trị hiện tại gồm 4 phần: Phần 1: Địa lí có 5 chương (Địa lí hành chính; Địa lí dân cư; Địa hình địa chất, khoáng sản và thổ nhưỡng; Khí hậu và thủy văn; Thực vật và động vật); phần 2: Lịch sử có 6 chương (Quảng Trị thời nguyên thủy và buổi đầu lịch sử, Quảng Trị kỷ nguyên Đại Việt; Quảng Trị dưới các triều đại phong kiến Việt Nam; Quảng Trị thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc (1885- 1945); Quảng Trị trong 9 năm chống Pháp (1945-1954); Quảng Trị trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975); Quảng Trị thời kỳ xây dựng, đổi mới và phát triển (1975- 2016); Phần 3: Kinh tế có 4 chương (Nông- lâm- ngư nghiệp; Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp; Thương mại, dịch vụ và du lịch; Giao thông vận tải, Bưu chính - viễn thông, Tài chính và ngân hàng…); Phần 4: Văn hoá- Xã hội gồm 7 chương (về sự phát triển của đời sống vật chất và tinh thần, tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội sinh hoạt của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, các lĩnh vực về văn học, nghệ thuật; khoa học và công nghệ, giáo dục, y tế, thể dục thể thao; an sinh xã hội…). Sách dày hơn 1.700 trang A4.

 

Sau khi công bố bản thảo lấy ý kiến góp ý, Ban Biên soạn sẽ tiến hành hiệu chỉnh, bổ sung hoàn thiện bản thảo, báo cáo lãnh đạo tỉnh thành lập Hội đồng khoa học cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu công trình địa chí. Phấn đấu đến Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2019 và 30 năm thành lập ngành KH&CN Quảng Trị sẽ tổ chức công bố công trình quan trọng này.

 

Đánh giá về vai trò, ý nghĩa của công trình Địa chí Quảng Trị, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Nguyễn Bình cho biết: “Địa chí Quảng Trị là công trình khoa học có ý nghĩa quan trọng và thiết thực, là công cụ tra cứu về mảnh đất và con người Quảng Trị trong tiến trình lịch sử. Đây là bộ sách quý, được xem như công trình bách khoa thư của địa phương; giúp cho đội ngũ cán bộ khoa học kĩ thuật, thanh, thiếu niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh có cái nhìn tổng quát về quá trình biến đổi của tự nhiên, sự thay đổi về địa lí, địa danh của tỉnh qua các thời kỳ lịch sử cũng như tiến trình phát triển dân cư, dân số, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội… trong diễn trình lịch sử địa phương”.

 

Với ý nghĩa to lớn đó, Địa chí Quảng Trị sẽ cho chúng ta thấy được quá trình phát triển, sự lao động sáng tạo, sự hi sinh cao cả và những đóng góp to lớn của các thế hệ người Quảng Trị vào sự nghiệp chung của đất nước, quê hương. Hi vọng công trình Địa chí Quảng Trị khi ra mắt công bố sẽ đáp ứng được sự mong mỏi và kì vọng của cán bộ, nhân dân trong và ngoài tỉnh.

 

Trần Cát Linh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thách thức trong tiến trình thực hiện mục tiêu thanh toán bệnh lao ở Quảng Trị (16/3/2019)
Tập trung phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (15/3/2019)
Giúp thí sinh chọn trường, chọn ngành phù hợp (14/3/2019)
Tuổi trẻ Viễn thông Quảng Trị xung kích trong công tác xã hội, từ thiện (14/3/2019)
Người nông dân hiến đất xây dựng trường học, nhà văn hóa thôn (14/3/2019)
Một cán bộ phụ nữ tiêu biểu, hết lòng với công tác hội (13/3/2019)
Sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố: Cần rà soát lại quy mô số hộ gia đình ở các thôn, khu phố theo quy định mới (12/3/2019)
Những bước tiến mới trong điều trị Tim mạch can thiệp tại Quảng Trị (9/3/2019)
Tăng cường hoạt động thu gom, xử lí vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng (9/3/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ