Huy động mọi nguồn lực đảm bảo công tác an sinh xã hội


Ngày cập nhật: 30/01/2019 06:26:06

(QT) - Mặc dù nền kinh tế chưa phát triển, thu ngân sách còn hạn chế nhưng tỉnh Quảng Trị đã huy động mọi nguồn lực để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tối thiểu các dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân, trong đó ưu tiên người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Công ty Điện lực Quảng Trị xây tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách​

 

Theo đó, tổng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công, an sinh xã hội và bảo đảm các dịch vụ cơ bản tối thiểu trên địa bàn tỉnh trong hơn 5 năm qua (2012-6/2018) là 26.784 tỉ đồng (bình quân 4.464 tỉ đồng/năm), bao gồm các nguồn từ ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương và ngân sách địa phương), chương trình viện trợ của các tổ chức quốc tế, huy động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm trong nước và nước ngoài.

 

Để triển khai thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở quan tâm thực hiện các chương trình đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, tạo việc làm, trọng tâm là hình thành các dự án phát triển kinh tế-xã hội, các mô hình sản xuất hiệu quả, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất... gắn với tạo việc làm; khuyến khích các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp tham gia phát triển sản xuất để thu hút lao động; tổ chức các sàn giao dịch việc làm lưu động, các ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm, tích cực đưa thông tin đến với người lao động và người sử dụng lao động...Bình quân hằng năm tạo việc làm mới cho 10.811 lao động. Công tác xuất khẩu lao động đã được chú trọng triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, trong đó ưu tiên cho các đối tượng là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc huyện nghèo Đakrông, xã biên giới, vùng bãi ngang, ven biển.

 

Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh trong đó ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện các chính sách, dự án như: Hỗ trợ vay vốn ưu đãi; hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo; miễn, giảm học phí, trợ cấp học bổng, hỗ trợ điều kiện học tập cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, học sinh trường dân tộc nội trú; hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt cho hộ dân tộc thiểu số; hỗ trợ đào tạo nghề, xuất khẩu lao động cho người nghèo. Hỗ trợ nguồn vốn đầu tư xây dựng 461 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu để phục vụ sản xuất và dân sinh tại các địa bàn huyện nghèo Đakrông (theo Nghị quyết 30a của Chính phủ); các thôn, xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc, miền núi (Chương trình 135) và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển. Các công trình đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng, đã góp phần hoàn thiện dần hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu như trạm y tế, trường học, đường giao thông nông thôn, thủy lợi nhỏ... bước đầu đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

 

Chương trình giảm nghèo bền vững đã thu hút được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của toàn xã hội. Phong trào “Ngày vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các phong trào tham gia thực hiện giảm nghèo của Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên các cấp ở địa phương đã thu hút đông đảo sự quan tâm, giúp đỡ của các cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp, đã hỗ trợ hàng chục tỉ đồng cho chương trình giảm nghèo bền vững, đặc biệt là sự đóng góp của người dân ở cộng đồng dân cư (bằng ngày công lao động) đã đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở địa phương. Từ năm 2012 -/2018, tổng nguồn vốn để thực hiện các chính sách, dự án của Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh là 5.868 tỉ đồng (bình quân 838 tỉ đồng/năm). Nhìn chung, chương trình giảm nghèo bền vững đã góp phần thay đổi đáng kể diện mạo nghèo ở các vùng, các nhóm dân cư trên địa bàn tỉnh. Đời sống của người nghèo được cải thiện, nhận thức của người nghèo được nâng lên, được tiếp cận tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước.

 

Để thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), các ngành, các cấp ở địa phương triển khai thực hiện tốt Luật BHXN. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN nhằm góp phần mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, tiến tới mục tiêu BHXH, BHTN cho mọi người lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Tính đến 31/12/2018, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên toàn tỉnh ước đạt 586.198 người. Trong đó số người tham gia BHXH bắt buộc ước đạt 49.950 người, BHXH tự nguyện 1.915 người, BHTN 41.350 người, BHYT 584.283 người. Việc triển khai Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 17/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc tăng cường lãnh đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2020” được các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN được xem là nhiệm vụ hàng đầu; thường xuyên bám sát, kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các đơn vị trong việc khai thác, quản lý đối tượng, hoàn thành tốt việc trích nộp BHXH, BHTN. Việc giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN cho người lao động luôn được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định; quản lý chặt chẽ về tăng, giảm các đối tượng hưởng chế độ BHXH hằng tháng; thực hiện quy trình xét, kiểm tra, thẩm định, thanh toán đúng quy định; việc thẩm định hồ sơ hưởng đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan. Các cấp, các ngành ở địa phương đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và các chương trình, đề án liên quan đến chính sách an sinh xã hội. Công tác trợ giúp xã hội được thực hiện đúng quy định, triển khai đồng bộ và kịp thời, đảm bảo 100% đối tượng có đủ điền kiện diện bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hưởng các chính sách, chế độ trợ cấp xã hội theo quy định. Đến tháng 6/2018, toàn tỉnh có 33.266 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng. Trên địa bàn tỉnh có 4 cơ sở trợ giúp xã hội đã tiếp nhận, nuôi dưỡng và chăm sóc hơn 420 đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nguồn lực để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội khá đa dạng, kết hợp ngân sách trung ương, địa phương và nguồn huy động của xã hội; bình quân kinh phí chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh trên 160 tỉ đồng/năm. Công tác trợ giúp đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, trợ cấp cứu đói giáp hạt, cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán được thực hiện tốt, kịp thời, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống và sản xuất, bảo đảm các hộ gia đình và cá nhân chịu hậu quả thiên tai đều được hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.

 

Chương trình hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng (theo Quyết định số 22/QĐTTg) đã triển khai thực hiện hoàn thành giai đoạn 1, hỗ trợ 1.050 hộ xây dựng nhà ở mới và 2.347 hộ sửa chữa nhà ở với tổng số kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương là 88.940 triệu đồng. Trong giai đoạn 2, năm 2018 đã phân bổ 135.620 triệu đồng để hỗ trợ 880 hộ xây nhà ở mới và 5.021 hộ sửa chữa nhà ở. Hiện nay các địa phương đang tích cực triển khai việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công. Chương trình hỗ trợ về nhà ở để phòng tránh bão, lụt (theo Quyết định số 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) được thực hiện hỗ trợ cho 1.912 hộ nghèo xây dựng nhà ở mới và cải tạo, nâng tầng nhà ở với tổng số vốn hỗ trợ 55.420 triệu đồng (bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội, vốn huy động khác). Theo kế hoạch đến hết chương trình sẽ tiếp tục hỗ trợ 1.104 hộ nghèo xây dựng nhà ở mới và cải tạo, nâng tầng nhà ở. Chương trình hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo (theo Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) đã thực hiện cho 210 hộ nghèo xây dựng nhà ở mới và sửa chữa nhà ở với tổng số vốn hỗ trợ 7.185 triệu đồng. Kế hoạch từ năm 2018 đến hết chương trình sẽ tiếp tục hỗ trợ cho 2.502 hộ nghèo xây dựng nhà ở mới và sửa chữa nhà ở. Phấn đấu đến năm 2020, hoàn thành việc hỗ trợ về nhà ở cho các hộ gia đình có nhà tạm bợ. Ngoài ra trong năm 2018 ngành, địa phương đã vận động các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước xây mới 147 nhà tình nghĩa với kinh phí trên 9 tỉ đồng, sửa chữa 14 nhà tình nghĩa với kinh phí 322 triệu đồng, tặng 40 sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng.

 

Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị còn đảm bảo mức tối thiểu một số dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân, đặc biệt là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số đối với giáo dục, y tế, nước sạch, phương tiện nghe, nhìn...Với sự nỗ lực phối hợp của các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời. Vì vậy đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận người có công với cách mạng, người nghèo, dân tộc thiểu số và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục được cải thiện, nâng cao.

 

Tân Nguyên

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng: Nâng cao trách nhiệm phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh (16/2/2019)
Mất tình làng nghĩa xóm vì chuyện xông đất (16/2/2019)
Đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” (16/2/2019)
Chung tay xây dựng “Vườn hoa nghĩa trang liệt sĩ” (15/2/2019)
Những điểm mới về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực hiện từ năm 2019 (15/2/2019)
Xây dựng đời sống văn hóa ở thị trấn Khe Sanh (14/2/2019)
Cải thiện chăm sóc sức khỏe nhãn khoa tại cộng đồng thông qua thiết bị chụp ảnh đáy mắt EYELIKE (14/2/2019)
Ấm lòng với tủ quần áo miễn phí dành cho người nhà và bệnh nhân nghèo (14/2/2019)
Miệt mài “gieo chữ” vùng cao (14/2/2019)
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ