Đẩy mạnh công tác truyền thông về khoa học và công nghệ


Ngày cập nhật: 29/01/2019 06:42:39

(QT) - Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp quản lí và toàn xã hội về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) có vị trí quan trọng và ưu tiên hàng đầu nhằm mang các thành tựu và kết quả nghiên cứu khoa học đến gần với xã hội, nhân rộng, phổ biến có hiệu quả vào thực tiễn.

 

Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh ở Công ty TNHH MTV Vương Tây Sơn, Cam Lộ​

 

Với hoạt động KH&CN, truyền thông giữ vai trò chủ đạo trong công tác giới thiệu, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua các kênh truyền thông, người dân cũng như các cấp quản lí ý thức được KH&CN có tính chất quyết định phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả của sản phẩm, hàng hóa và của cả nền kinh tế. Hiện hoạt động truyền thông về KH&CN bắt đầu phát triển mạnh mẽ, quy về một mối thống nhất và phát huy tác dụng. Truyền thông KH&CN là cầu nối để mở rộng việc trao đổi thông tin nhiều hơn giữa nhà quản lí, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân. Hướng đi mới trong công tác truyền thông về KH&CN là không chỉ thông qua các phương tiện thông tấn báo chí mà còn qua nhiều phương thức khác như triển lãm, diễn đàn để KH&CN có sức lan tỏa vào đời sống xã hội. Hiện Bộ KH&CN đang xây dựng và hoàn thiện Đề án phát triển truyền thông KH&CN trong ngắn hạn và dài hạn nhằm cụ thể hóa các kế hoạch, nhiệm vụ và nội dung cần thực hiện trong từng giai đoạn.

 

Những năm gần đây, hoạt động truyền thông KH&CN Quảng Trị đã tiến một bước đáng kể trong việc thu thập, lưu giữ và tổ chức khai thác các nguồn thông tin tư liệu KH&CN một cách hiệu quả. Ngành KH&CN đã tăng cường đầu tư cho hoạt động truyền thông KH&CN, ưu tiên bố trí sắp xếp nhân lực, đầu tư trang thiết bị và đa dạng các hình thức truyền thông KH&CN nhằm tạo thêm các kênh thông tin chuyên ngành về lĩnh vực KH&CN. Là đơn vị đầu mối thông tin KH&CN của tỉnh, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ cùng các phòng, chi cục chuyên môn trực thuộc Sở KH&CN, các cơ quan chuyên môn cấp huyện tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về công tác quản lý, kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả thực hiện các dự án, đề tài KH&CN đã được nghiệm thu và triển khai thực hiện ở thực tiễn địa phương; thông tin nhanh về công nghệ mới, sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ; giới thiệu những thành tựu KH&CN mới có khả năng áp dụng vào địa phương; thông tin phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp, thiết thực để thúc đẩy việc ứng dụng KH&CN, quảng bá các sản phẩm chủ lực của mỗi vùng; các chủ trương, chính sách phát triển KH&CN của Đảng và Nhà nước đến với người dân.

 

Các hình thức truyền thông khá phong phú từ việc xuất bản các ấn phẩm thông tin KH&CN bản giấy đến hình thức thông tin điện tử với một hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu được chọn lọc, tích hợp khoa học, bài bản, thường xuyên được cập nhật, làm mới phục vụ hiệu quả công tác chuyên ngành. Đồng thời, tăng cường liên kết, phối hợp thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của trung ương và địa phương với nhiều thể loại như: Bài phản ánh, ghi chép, phóng sự truyền hình, tin thời sự… Thời lượng, tần suất phát sóng, xuất bản các chuyên mục, chuyên trang thông tin về KH&CN tăng lên đáng kể. Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị Thái Thị Nga cho biết: “Hoạt động truyền thông về KH&CN của tỉnh đã tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách phát triển KH&CN của Đảng và Nhà nước; các kiến thức KH&CN, công nghệ mới, kết quả KH&CN nổi bật của tỉnh, quảng bá rộng rãi các sản phẩm đặc thù của địa phương được hình thành dựa trên các kết quả nghiên cứu ứng dụng tiến bộ vào sản xuất. Từ đó, góp phần xây dựng, giới thiệu nâng cao uy tín, thương hiệu các sản phẩm của địa phương một cách rộng rãi và hiệu quả”.

 

Tuy nhiên, trước yêu cầu mới, vai trò của truyền thông, nhất là truyền thông KH&CN vẫn chưa phát huy được hết thế mạnh. Những hạn chế chung là đội ngũ làm truyền thông chưa được quan tâm xây dựng cả về số lượng và chất lượng chuyên môn; mạng lưới cộng tác viên thông tin KH&CN còn mỏng, phương tiện tác nghiệp còn hạn chế. Các phương tiện truyền thông cũng chưa dành thời lượng cần thiết cho công tác truyền thông về KH&CN; kinh phí đầu tư cho truyền thông KH&CN hạn chế; công tác phát hành các ấn phẩm thông tin KH&CN giấy chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; nội dung thông tin chưa phong phú, chưa hình thành được hệ thống trao đổi thông tin mang tính chất vùng và mạng thông tin kết nối thông suốt từ trung ương đến địa phương…

 

Truyền thông KH&CN là một trong 6 giải pháp chủ yếu để thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011- 2020, là một trong những nhân tố góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển; phục vụ hữu ích trong công tác lãnh đạo và quản lí, góp phần nâng cao dân trí. Ngành KH&CN Quảng Trị đang tập trung đẩy mạnh hoạt động truyền thông KH&CN với các giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông KH&CN trong xu thế truyền thông phát triển mạnh và sức cạnh tranh ngày càng cao nhằm đưa hoạt động truyền thông KH&CN của tỉnh không chỉ đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, không chỉ dừng lại ở mức nhận thức, truyền thông mà còn tạo được sự đồng thuận, ủng hộ, tham gia của toàn xã hội, biến thành hành động, đẩy mạnh hơn nữa việc áp dụng KH&CN vào công tác quản lí, sản xuất và đời sống. Theo đó, các giải pháp cần tập trung thực hiện mà ngành KH&CN tỉnh đưa ra là: Tăng cường công tác lãnh đạo, định hướng và chỉ đạo công tác truyền thông. Xây dựng chiến lược, kế hoạch truyền thông cho từng giai đoạn và đổi mới nội dung, phương pháp truyền thông về KH&CN nhằm đưa thông tin về cơ sở một cách nhanh chóng, hiệu quả, thuyết phục; nội dung công tác truyền thông KH&CN cần tiếp tục đi sâu tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực KH&CN; những kiến thức khoa học kỹ thuật hữu ích phục vụ đời sống và sản xuất, cổ vũ sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước; đẩy mạnh công tác đưa thông tin KH&CN về cơ sở, biểu dương, tôn vinh những cá nhân, tập thể có thành tựu trong công tác nghiên cứu, ứng dụng KH&CN thiết thực vào đời sống nhằm cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực KH&CN và nâng cao nhận thức xã hội về vai trò và tác dụng của KH&CN; tổ chức cho cán bộ làm công tác truyền thông KH&CN tham gia các lớp tập huấn về truyền thông KH&CN và các lĩnh vực KH&CN để có nhận thức đúng đắn, đầy đủ và am hiểu sâu về KH&CN, nâng cao nghiệp vụ để phục vụ công tác chuyên môn chuyên nghiệp, bài bản hơn; đồng thời tổ chức cho cán bộ làm khoa học được tập huấn về công tác truyền thông để tăng cường nguồn lực cho hoạt động truyền thông KH&CN; mở rộng và hình thành mạng lưới cộng tác viên truyền thông về KH&CN; tăng cường nội dung tuyên truyền và thời lượng phát sóng các thông tin KH&CN trên Báo Quảng Trị, Đài PT-TH địa phương và Trung ương vì đây là những kênh truyền thông có sức lan tỏa lớn và thu hút được đông đảo sự quan tâm của công chúng; đẩy mạnh mô hình phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong tỉnh liên kết với các viện, trung tâm nghiên cứu, trường đại học nhằm thúc đẩy sự tương tác, trao đổi giữa các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh để trao đổi các thông tin KH&CN mới, hiệu quả, thúc đẩy công tác chuyển giao tiến bộ KHKT; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động thông tin KH&CN, tăng cường kinh phí dành cho các hoạt động thúc đẩy truyền thông KH&CN và phổ biến thông tin KH&CN trong tổng chi ngân sách cho KH&CN, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp ưu tiên đầu tư cho hoạt động KH&CN và truyền thông về KH&CN; thông qua công tác truyền thông KH&CN để nâng cao nhận thức, kiến thức cho người dân về việc ứng dụng KH&CN vào sản xuất, từ đó đẩy mạnh thành phong trào, nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển sản xuất hàng hóa.

 

Công tác tuyên truyền còn góp phần tạo sự đồng thuận, tham gia của mọi tầng lớp nhân dân vào hoạt động KH&CN, thúc đẩy hơn nữa việc áp dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống. Vì thế, giai đoạn nào cũng cần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông KH&CN, đưa các kết quả hoạt động KH&CN đến gần với đời sống của người dân để họ biết đến và áp dụng, nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

 

Thái Hòa- Thái Hoàng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng: Nâng cao trách nhiệm phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh (16/2/2019)
Mất tình làng nghĩa xóm vì chuyện xông đất (16/2/2019)
Đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” (16/2/2019)
Chung tay xây dựng “Vườn hoa nghĩa trang liệt sĩ” (15/2/2019)
Những điểm mới về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực hiện từ năm 2019 (15/2/2019)
Xây dựng đời sống văn hóa ở thị trấn Khe Sanh (14/2/2019)
Cải thiện chăm sóc sức khỏe nhãn khoa tại cộng đồng thông qua thiết bị chụp ảnh đáy mắt EYELIKE (14/2/2019)
Ấm lòng với tủ quần áo miễn phí dành cho người nhà và bệnh nhân nghèo (14/2/2019)
Miệt mài “gieo chữ” vùng cao (14/2/2019)
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ