Bảo hiểm xã hội tỉnh nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2018


Ngày cập nhật: 25/01/2019 06:37:17

(QT) - Năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp, tạo điều kiện của các sở, ngành, các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương, vượt lên những khó khăn, thách thức, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Trị đã có những giải pháp hữu hiệu để vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phóng viên Báo Quảng Trị đã phỏng vấn Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh HỒ SỸ NAM về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2018.

 

Thưa đồng chí! Được biết năm 2018, BHXH tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra. Đề nghị đồng chí cho biết cụ thể những kết quả nổi bật?

 

- Trong năm, BHXH tỉnh đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện có hiệu quả các chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Cụ thể, đơn vị đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN được giao. Tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 590.072 người, tăng 3,54% so với năm 2017, đạt 100,8 % so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, đứng thứ nhất trong các tỉnh thuộc Cụm thi đua số IV (9 tỉnh miền Trung) và đứng thứ hai trong toàn quốc về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, tỉ lệ bao phủ BHYT đạt 93,4% dân số; tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là hơn 1.279 tỉ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN là gần 19,5 tỉ đồng, chiếm 1,5%, thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch phấn đấu giảm nợ của BHXH Việt Nam giao là 1,86% và được đánh giá nằm trong tốp 10 đơn vị có tỉ lệ nợ thấp nhất toàn ngành. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã hoàn thành việc trả sổ BHXH cho người lao động, tiến hành cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia theo quy định và kịp thời theo tiến độ; giải quyết và chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia và thụ hưởng các chế độ. Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý có hiệu quả, bảo đảm cân đối quỹ khám, chữa bệnh BHYT, thực hiện tốt dự toán chi KCB BHYT được giao năm 2018. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN, phòng, chống lạm dụng, thất thoát quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện tốt việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động quản lý, đẩy mạnh giao dịch điện tử, hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

 

- Đạt được những kết quả nêu trên, đồng chí chia sẻ bài học kinh nghiệm mà đơn vị rút ra là gì?

 

- Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT nói riêng và hệ thống an sinh xã hội nói chung trên địa bàn tỉnh thì ngoài sự nỗ lực của cơ quan BHXH cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

 

Tặng bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho các cá nhân . Ảnh: TT

 

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW. Thực tế, nhiều nơi cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện, có kế hoạch cụ thể, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thì hoạt động BHXH, BHYT nơi đó đạt hiệu quả cao.

 

Hai là, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương cần đề cao hơn nữa trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT, phát huy vai trò tuyên truyền, giám sát của tổ chức chính trị - xã hội để làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT và phát hiện những hạn chế, yếu kém, sai phạm, kịp thời khắc phục, rút kinh nghiệm, biểu dương, nhân rộng những nhân tố tích cực trong cộng đồng. Chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân về công tác BHXH, BHYT để họ tự quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình theo quy định của pháp luật.

 

Ba là, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đổi mới tác phong, lề lối làm việc và phong cách phục vụ đối tượng; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, tập trung vào việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả cao nhằm tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

 

- Năm 2019, ngành BHXH đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gì để hoàn thành các mục tiêu đề ra, thưa đồng chí?

 

Bám sát phong trào thi đua do BHXH Việt Nam phát động, BHXH tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong những năm tới. Đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thu hồi nợ đọng. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 138-CTHĐ/ TU ngày 12/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH và Nghị quyết số 102/NQCP, ngày 3/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH. Phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo tích cực triển khai BHYT HSSV, phấn đấu năm học 2018-2019 có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Đẩy mạnh công tác truyền thông bằng nhiều hình thức, cho nhiều đối tượng, nhiều tổ chức hội, đoàn thể theo hướng chuyên nghiệp, tập trung vào nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp. Tăng cường mở rộng hệ thống đại lý, nâng cao chất lượng, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho các đại lý thu. Tăng cường công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử, ứng dụng CNTT trong liên thông dữ liệu giữa cơ sở y tế và cơ quan BHXH nhằm nâng cao hiệu quả việc giám định, thanh toán, quyết toán chi phí KCB BHYT và quản lý thông tuyến KCB BHYT của người tham gia BHYT trên địa bàn. Phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công tác thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua của ngành gắn với phong trào thi đua sáng kiến cải tiến có hiệu quả trong công việc, chuyển đổi mạnh mẽ từ tác phong hành chính sang phục vụ, có thái độ tận tình, chu đáo, lịch sự, thực hiện tốt tác phong giao tiếp nơi công sở, văn minh nơi công cộng. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong việc thực thi công vụ của CCVC, LĐ; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi cản trở, gây khó khăn nhũng nhiễu tổ chức, cá nhân khi giao dịch với cơ quan BHXH nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của ngành BHXH đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

 

- Xin cảm ơn đồng chí!

 

Thanh Trúc (thực hiện)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng: Nâng cao trách nhiệm phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh (16/2/2019)
Mất tình làng nghĩa xóm vì chuyện xông đất (16/2/2019)
Đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” (16/2/2019)
Chung tay xây dựng “Vườn hoa nghĩa trang liệt sĩ” (15/2/2019)
Những điểm mới về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực hiện từ năm 2019 (15/2/2019)
Xây dựng đời sống văn hóa ở thị trấn Khe Sanh (14/2/2019)
Cải thiện chăm sóc sức khỏe nhãn khoa tại cộng đồng thông qua thiết bị chụp ảnh đáy mắt EYELIKE (14/2/2019)
Ấm lòng với tủ quần áo miễn phí dành cho người nhà và bệnh nhân nghèo (14/2/2019)
Miệt mài “gieo chữ” vùng cao (14/2/2019)
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ