Quy mô dân số - Bài toán khó trong xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà


Ngày cập nhật: 02/01/2019 13:24:11

(QT) - Với mục tiêu trở thành đô thị loại II vào năm 2020, thành phố Đông Hà đang chủ động khai thác những tiềm năng, lợi thế, tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại để cơ bản hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại II mà Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị đã quy định. Tiếp tục duy trì và ổn định các tiêu chí đã đạt ở mức điểm tối đa, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí chưa đạt, trong đó có tiêu chí về phát triển quy mô dân số và mật độ dân số.

 

Khám và tư vấn về sức khỏe sinh sản cho phụ nữ mang thai

 

Trong quá trình xây dựng thành phố, để đạt các tiêu chí đô thị loại II thì một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là quy mô dân số không đáp ứng yêu cầu. Phát triển lên thành phố từ thị xã cách đây gần 10 năm, tuy nhiên Đông Hà chưa đủ thu hút đối với người dân nhập cư do quy mô nền kinh tế còn khá nhỏ, điều kiện sinh hoạt hạn chế, công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển mạnh. Trong nhiều năm qua, dân số của đô thị chủ yếu gia tăng tự nhiên nên tỉ lệ tăng khá thấp. Vì vậy, quy mô dân số toàn đô thị hiện nay mới chỉ gần 100.000 người, thấp so với quy định tối thiểu là 200.000 người của đô thị loại II. Đây thật sự là bài toán nan giải đối với thành phố Đông Hà trong việc thực hiện chỉ tiêu về quy mô dân số của đô thị loại II.

 

Trước tình hình cấp thiết đó, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ tám, khóa XII về định hướng, lộ trình nâng cấp và xây dựng thành phố Đông Hà lên đô thị loại II đến năm 2020, đã chỉ ra những vướng mắc và giải pháp cụ thể để giải quyết đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu đến năm 2020, quy mô dân số toàn thành phố Đông Hà đạt từ 150 - 200 ngàn người, trong đó dân số nội thị đạt 100 ngàn người. Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, thành phố Đông Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ của các dự án khu dân cư, tái định cư, các khu đô thị mới để giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động nhập cư và dân cư các vùng lân cận; tạo điều kiện cho lĩnh vực thương mại, dịch vụ phát triển, góp phần gia tăng dân số toàn đô thị và tỉ lệ lao động phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Sau khi các dự án hoàn thành sẽ góp phần thu hút dân cư lân cận đến đây sinh sống và làm việc, góp phần gia tăng dân số cơ học.

 

Chủ động và tích cực phối hợp với sở, ban, ngành cấp tỉnh tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư và tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp và lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn nhằm gia tăng sự phát triển dân số cơ học ở khu vực nội thị. Mặt khác, thành phố Đông Hà còn tính toán đến giải pháp trong việc mở rộng không gian đô thị, điều chỉnh địa giới hành chính ở một số địa bàn để mở rộng hợp lí quy mô nội thị đảm bảo tiêu chuẩn đô thị loại II. Tranh thủ tốt các nguồn lực để ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng. Tập trung thu hút các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các khu đô thị mới, ưu tiên phát triển đô thị về phía Bắc sông Hiếu; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án thoát nước, thu gom và xử lí nước thải; tích cực phối hợp triển khai dự án phát triển đô thị dọc Hành lang tiểu vùng sông Mê Kông; đề án phát triển kết cấu hạ tầng vành đai thành phố Đông Hà giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục thực hiện đề án xã hội hóa vỉa hè, điện chiếu sáng, thoát nước trong khu dân cư và trồng cây xanh đô thị…

 

Ông Nguyễn Tăng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà khẳng định: “Bên cạnh việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, một trong những giải pháp để tăng dân số cơ học là cần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về công tác dân số; xem công tác dân số là một bộ phận quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; là một chỉ tiêu trọng tâm trong chương trình hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành, đoàn thể. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất, trí tuệ lẫn tinh thần, với nhiều chính sách và chương trình cụ thể; đồng thời từng bước tháo gỡ những vướng mắc về phát triển quy mô dân số và mật độ dân số, giải quyết bài toán tăng dân số đô thị để thành phố Đông Hà sớm trở thành đô thị loại II”.

 

Với mục tiêu cơ bản là hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại II vào năm 2020, thành phố Đông Hà đã và đang tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đột phá trong đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí chưa đạt, chuyển trọng tâm chính sách DS-KHHGĐ sang dân số và phát triển để giải quyết toàn diện các vấn đề dân số về quy mô, cơ cấu, phân bổ, nâng cao chất lượng dân số, bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố.

 

Hà Trang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ