Giải pháp xóa phòng học tạm, phòng học mượn


Ngày cập nhật: 06/12/2018 06:34:19

(QT) - Thời gian qua, bên cạnh những thành tựu đạt được, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Trị còn gặp nhiều khó khăn, trong đó vẫn còn tình trạng phòng học tạm, phòng học mượn nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học. Trưởng Phòng GD&ĐT Hướng Hóa Nguyễn Văn Đức cho biết: “Hiện trên địa bàn huyện còn 10 phòng học tạm, 20 phòng học mượn. Với điều kiện phòng học tạm, phòng học mượn khó đáp ứng được các điều kiện dạy và học vì không được thiết kế theo chuẩn của phòng học nên đã ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Vào mùa mưa bão thì giáo viên và học sinh lo lắng vì không an toàn, mùa hè thì nóng bức”.

 

Một trong những lớp học đang học trong phòng học mượn ở huyện Hướng Hóa

 

Nhìn lại sau 10 năm thực hiện các đề án về kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên cho thấy sự quan tâm chăm lo của cả xã hội cho ngành GD&ĐT. Năm 2008, tỉnh đã xây dựng Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008- 2012 và đã xây dựng được 1.144 trên tổng số 1.805 phòng học theo đề án đề ra, đạt 63,38%; 478/1.100 phòng công vụ giáo viên, đạt 43,45% với tổng kinh phí đã bố trí 316.986 triệu đồng, trong đó vốn trái phiếu Chính phủ 217.107 triệu đồng, vốn đối ứng 99.681 triệu đồng. Đề án kiên cố hóa trường, lớp giai đoạn 2017- 2020 hiện nay đang triển khai xây dựng 215 phòng học với tổng kinh phí 143.780 triệu đồng cho các trường tiểu học, mầm non thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên đã thực hiện được mục tiêu kiên cố hóa, cao tầng hóa và hiện đại hóa trường học, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, nhất là trong mùa mưa bão.

 

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu đạt chuẩn theo quy định, hiện toàn tỉnh cần đầu tư 1.104 phòng học, trong đó mầm non 452 phòng, tiểu học 319 phòng, THCS 224 phòng, THPT 109 phòng, 1.070 phòng thực hành, phòng bộ môn, 1.289 nhà vệ sinh cho học sinh và giáo viên, 533 phòng ở công vụ giáo viên và nhiều phòng làm việc chức năng khác. Trong số 1.104 phòng học cần đầu tư xây dựng thì xây mới phòng học để bổ sung đủ phòng học 714 phòng, xây mới phòng học để xóa phòng học tạm, phòng học mượn là 390 phòng.

 

Trước sự cấp thiết về xóa phòng học tạm, phòng học mượn, hiện Sở GD&ĐT được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2018- 2025. Theo đề án, từ nay đến năm 2025 sẽ đầu tư 195.100 triệu đồng để xây dựng phòng học nhằm xóa 390 phòng học tạm, phòng học mượn. Nguồn vốn để thực hiện đề án bằng nguồn ngân sách trung ương 85.259 triệu đồng, nguồn ngân sách tỉnh 76.889 triệu đồng, ngân sách huyện 27.460 triệu đồng, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác 5.492 triệu đồng. Theo đó, từ năm 2019 đến năm 2025 mỗi năm đầu tư 27.871 triệu đồng để xây dựng 56 phòng học. Để thực hiện Đề án này, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát mạng lưới trường, lớp theo quy hoạch đã được phê duyệt, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả đầu tư. Các cơ sở giáo dục cần xây dựng và phê duyệt quy hoạch mặt bằng tổng thể khuôn viên nhà trường, đảm bảo các công trình được đầu tư xây dựng đúng quy hoạch, tránh việc đầu tư manh mún, chắp vá, không đồng bộ, không hiệu quả.

 

Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Hương cho biết: “Để từng bước đưa GD&ĐT Quảng Trị phát triển vững chắc trong điều kiện kinh tế của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, việc xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2018- 2025 là một bước đi cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8, khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Phấn đấu đến năm 2020 có đến 70% trường mầm non đạt chuẩn và hoàn thiện mô hình trường kiểu mẫu; có trên 85% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có trên 50% số trường đạt chuẩn mức độ 2; 50% số trường THCS, 30% trường THPT đạt chuẩn quốc gia; trên 80% số học sinh tiểu học được học 2 buổi trên ngày… theo mục tiêu mà Chương trình hành động số 95 ngày 23/7/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29 của Trung ương”.

 

Đánh giá về đề án này, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội- HĐND tỉnh Hồ Thị Thu Hằng cùng các thành viên của Ban Văn hóa Xã hộiHĐND tỉnh sau khi trực tiếp đến khảo sát nhiều trường học và thẩm tra đề án đã thống nhất cao với các nội dung mà đề án đề ra. Bà Hồ Thị Thu Hằng cho biết: “Trong thời gian tới, sau khi đề án được kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII thông qua, Sở GD&ĐT và các cấp, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong xã hội cùng chung tay thực hiện đề án đạt kết quả cao nhất. Các huyện cần ưu tiên bố trí đa dạng hóa nguồn lực, làm tốt công tác giải ngân để thực hiện đề án. Tăng cường xã hội hóa nguồn lực để rút ngắn thời gian đầu tư xây dựng xóa phòng học tạm, phòng học mượn để giúp giáo viên và học sinh có chỗ học khang trang đạt chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT.

 

NV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ