Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu


Ngày cập nhật: 04/12/2018 07:02:47

(QT) - Là địa bàn thường xuyên, trực tiếp bị ảnh hưởng của thiên tai, vì vậy, công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) được các cấp, ngành ở tỉnh Quảng Trị chủ động triển khai thực hiện từ khâu phòng ngừa, ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả...

 

Quan trắc môi trường phục vụ công tác quản lý, bảo vệ môi trường

 

Tỉnh Quảng Trị đã tích cực triển khai thực hiện các nội dung của Chiến lược Quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; lồng ghép hoạt động phòng chống thiên tai, thích ứng BĐKH, xóa đói giảm nghèo vào kế hoạch phát triển KT-XH hằng năm. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với BĐKH. Triển khai thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Xây dựng kịch bản và chương trình hành động ứng phó với BĐKH trên địa bàn TP. Đông Hà đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng bản đồ ngập lụt và vị trí quan trắc trên địa bàn TP. Đông Hà; thực hiện đề án xã hội hóa hệ thống thoát nước khu dân cư trên địa bàn TP. Đông Hà giai đoạn 2016-2020...Căn cứ vào dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh, điều kiện sản xuất trên địa bàn để bố trí lịch thời vụ phù hợp, cụ thể cho từng loại cây trồng, nhằm tránh thời tiết cực đoan, giảm thiểu các tác động bất thuận của thời tiết, khí hậu. Thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình thời tiết trên địa bàn để có những nhận định, định hướng và giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả.

 

Thực hiện các nhiệm vụ điều tra cơ bản phục vụ khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH, phục vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Nghiên cứu diễn biến khí hậu thủy văn, tác động của BĐKH, xác định mức độ tác động địa chấn và khoanh vùng dự báo khu vực ảnh hưởng của động đất do sự tái hoạt động kiến tạo của đới đứt gãy Đà Nẵng-Khe Sanh đến sự ổn định các công trình xây dựng và khu dân cư trong vùng núi huyện Đakrông và Hướng Hóa. Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống, hạn chế tác động của triều cường, ngập lụt, xâm nhập mặn do nước biển dâng. Nâng cấp 23,8 km đê trên tổng số 176,7 km đê hiện có; trồng cây chắn sóng bảo vệ dọc các tuyến đê với diện tích hơn 16 ha. Hệ thống đê điều được đầu tư ngày càng cơ bản khép kín đảm bảo ngăn mặn, giữ ngọt, chống được lũ sớm, lũ tiểu mãn, an toàn khi lũ chính vụ tràn qua, giúp các địa phương ổn định sản xuất, tạo điều kiện thâm canh mùa vụ. Xây dựng hơn 40 km kè phòng, chống sạt lở, bảo vệ cho hơn 1.200 hộ dân sinh sống dọc hai bên bờ sông, bờ biển, bảo vệ đất đai, tài sản, cơ sở hạ tầng, kết hợp phục vụ nhu cầu giao thông dân sinh, cải tạo môi sinh, môi trường tại địa phương, góp phần ổn định cuộc sống người dân vùng ven sông, ven biển. Nạo vét, khơi thông dòng chảy tại một số trục tiêu thuộc các sông bị bồi lấp, bảo đảm tiêu thoát lũ và phục vụ sản xuất; xây dựng hạ tầng và tổ chức di dời dân cư tại một số khu vực sạt lở khẩn cấp; chỉ đạo xây dựng các dự án di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân ở các xã Húc Nghì, Ba Lòng, Tà Rụt (Đakrông), Hải Lệ (thị xã Quảng Trị)...

 

Từ năm 2015-2020, từ nguồn kinh phí hỗ trợ thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó với BĐKH (SP-RCC), tỉnh đã triển khai thực hiện dự án “Phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn gắn liền với sinh kế bền vững tại khu vực hạ lưu sông Bến Hải, sông Thạch Hãn nhằm ứng phó với BĐKH” với diện tích 60 ha rừng ngập mặn, tổ chức tập huấn và truyền thông nâng cao nhận thức về rừng ngập mặn cho cộng đồng dân cư ven biển. Từ năm 2016-2020, trong khuôn khổ Chương trình Hạnh Phúc tỉnh Quảng Trị do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ, tỉnh đã triển khai thực hiện dự án “Trồng rừng chống xói mòn trên vùng cát ven biển tỉnh Quảng Trị” với diện tích trồng 60 ha rừng trên cát bằng cây bản địa. Từ năm 2017-2021, với sự tài trợ của Công ty TNHH Dữ liệu doanh nghiệp Hàn Quốc (KED), tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình rừng ngập mặn tỉnh Quảng Trị”, tiến hành trồng 1 ha rừng ngập mặn. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Y tế Hà Lan-Việt Nam (MCNV) tổ chức Hội thảo “Xúc tiến hợp tác, chia sẻ thông tin và tìm kiếm nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu và ứng phó với BĐKH trong khu vực Hành lang kinh tế Đông-Tây giữa tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và 2 tỉnh Salavan, Savannakhet (Lào)” nhằm hạn chế tác động của BĐKH cũng như tăng cường năng lực thích ứng với BĐKH giữa ba tỉnh. Triển khai thực hiện dự án “Nghiên cứu bổ sung dự án điều tra, đánh giá xâm thực bãi tắm Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị”. Các chương trình, dự án sau khi được đầu tư bước đầu đã phát huy hiệu quả trong việc chủ động ứng phó với BĐKH và nước biển dâng; tránh trú bão; chống lũ tiểu mãn, lũ sớm; xâm nhập mặn, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, ổn định đời sống dân sinh tại địa phương, tạo điều kiện phát triển kinh tếxã hội; kết hợp làm tuyến giao thông phục vụ đi lại, sản xuất và cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão.

 

Công tác quản lý về tài nguyên, bảo vệ môi trường cơ bản được đảm bảo, chưa để xảy ra những sự cố môi trường nổi cộm. Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản, xử lý ô nhiễm môi trường được quan tâm thực hiện thường xuyên. Hiện nay, tỉnh đang thực hiện đề án “Khoanh định khu vực cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký, ngưỡng khai thác nước dưới đất và vùng bổ sung nhân tạo nước dưới đất; lập danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các dòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” để chủ động kiểm soát, giám sát ngăn ngừa, hạn chế tình trạng suy thoái, cạn kiện nguồn nước. Thúc đẩy phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, các nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu mới. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được triển khai nghiêm túc. Công tác quản lý chất thải đã được chú trọng và triển khai thường xuyên từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Tỉnh đã đầu tư xây dựng mới 6 bãi chôn lấp chất thải rắn tại Khu công nghiệp Quán Ngang. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường và xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tổ chức quan trắc và theo dõi chất lượng nước biển ven bờ. Kịp thời khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường sau mưa, lũ.

 

Ngoài ra, tỉnh đã tích cực tranh thủ và được sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ để xây dựng nhiều mô hình thí điểm nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cho người dân, đặc biệt là người dân ở những vùng xung yếu, những vị trí trọng yếu để bảo vệ rừng. Nhiều chương trình, dự án và phong trào trồng rừng của nhân dân, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, bảo vệ rừng được đẩy mạnh. Hằng năm trồng mới bình quân từ 5.000-6.000 ha, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, bảo vệ hàng chục nghìn héc ta, nhờ đó diện tích rừng tăng nhanh, độ che phủ rừng tăng lên qua các năm. Quy hoạch 3 loại rừng đã xác lập được các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ cảnh quan môi trường, chắn sóng, chắn cát ven biển và phòng hộ chắn sóng ven sông.

 

Tuy nhiên, để ứng phó hiệu quả với thiên tai và BĐKH, bảo vệ môi trường cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng công trình và phi công trình. Chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng để chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó BĐKH, quản lý bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường từ tỉnh đến cơ sở. Cần có sự chỉ đạo, điều hành thống nhất và quyết liệt của cấp ủy và chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường thể chế hóa các chủ trương, chính sách để triển khai thực hiện có hiệu quả. Tích cực hơn nữa trong thúc đẩy hợp tác quốc tế về ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, nhất là các tổ chức phi chính phủ trong hỗ trợ thực hiện các dự án tại địa phương. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ưu tiên đầu tư các công nghệ xanh, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng nhằm tăng sản lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, thích ứng với BĐKH.

 

Hồ Nguyên Kha

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ