Ổn định hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác dân số - KHHGĐ ở cơ sở


Ngày cập nhật: 08/11/2018 06:31:18

(QT) - Dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với sự quyết tâm cao của cấp ủy, tập thể lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị, sự phối hợp tích cực của các cấp, ngành, địa phương liên quan và đội ngũ những người làm công tác dân số - KHHGĐ từ tỉnh đến cơ sở, tính đến ngày 31/10/2018, việc sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ vào Trung tâm Y tế (TTYT) ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất. Sau một thời gian ngắn sáp nhập, đến nay hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác dân số - KHHGĐ ở các địa phương ổn định, tiếp tục duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo đúng kế hoạch đề ra.

 

Một buổi giao ban công tác dân số giữa trung tâm y tế và các xã, thị trấn ở Hải Lăng

 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, ngày 28/8/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1963/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện, thị xã, thành phố vào TTYT các huyện, thị xã, thành phố. Trên cơ sở nhiệm vụ của UBND tỉnh giao, Sở Y tế ban hành kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại TTYT các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện, thị xã, thành phố vào TTYT các huyện, thị xã, thành phố. Tại hội nghị, Sở Y tế đã giao cho TTYT huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với Trung tâm Dân số - KHHGĐ địa phương báo cáo UBND huyện, thị xã, thành phố đăng ký thời gian bàn giao giữa 2 đơn vị bằng văn bản. Thống nhất bàn giao nguyên hiện trạng Trung tâm Dân số - KHHGĐ cho TTYT các huyện, thị xã, thành phố, cụ thể:

 

Đối với cơ sở vật chất, bàn giao nguyên trạng, đối với UBND huyện, thị xã, thành phố có nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất thì có công văn gửi Sở Y tế để thống thất; đối với nhân lực, TTYT tiếp nhận toàn bộ nhân lực từ Trung tâm Dân số - KHHGĐ. Đối với viên chức UBND huyện, thị xã, thành phố điều động làm các nhiệm vụ khác của UBND, Sở Y tế nhất trí và tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều động. Về công tác bổ nhiệm, giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, thị xã, thành phố sau khi sáp nhập được Sở Y tế bổ nhiệm làm trưởng phòng dân số thuộc TTYT huyện nếu đảm bảo các tiêu chuẩn, trường hợp chưa đảm bảo tiêu chuẩn thì cử người phụ trách. Đối với các giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, thị xã, thành phố đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm phó giám đốc TTYT, nếu có nhu cầu và nằm trong quy hoạch hoặc tương đương, TTYT huyện, thị xã, thành phố có tờ trình xin chủ trương gửi Sở Y tế có cơ sở làm các bước tiếp theo.

 

Sở Y tế cũng đã có văn bản hướng dẫn bàn giao giữa TTYT và Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, giao nhiệm vụ cho TTYT tiếp nhận và tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân số - KHHGĐ những tháng còn lại trong năm; tiếp nhận nguyên trạng (trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm và cơ sở dữ liệu), bảo đảm việc vận hành, khai thác kho dữ liệu điện tử dân số - KHHGĐ cấp huyện an toàn và bảo mật. Tại tuyến xã, giao Trạm Y tế thực hiện nhiệm vụ về công tác dân số - KHHGĐ trên địa bàn xã. Bắt đầu từ ngày 26 - 31/10/2018, cùng sự chứng kiến của lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan và UBND, các phòng ban liên quan cấp huyện, thị xã, thành phố, tất cả các Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành sát nhập vào TTYT huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Trên cơ sở kinh nghiệm thực hiện sáp nhập TTYT huyện, thị xã, thành phố với các bệnh viện đa khoa huyện, thị xã, thành phố nên việc sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ vào TTYT các huyện, thị xã, thành phố gặp nhiều thuận lợi. Đặc biệt, khi sáp nhập, TTYT có nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho công tác dân số - KHHGĐ hoạt động tốt hơn.

 

Ông Phan Quyết Chiến, viên chức dân số xã Hải An, huyện Hải Lăng chia sẻ: “Tôi thấy việc sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ vào TTYT có rất nhiều thuận lợi, nhất là về mặt chỉ đạo, điều hành, nhân lực, tài chính và nhiệm vụ chuyên môn mang tính đồng nhất trong quan điểm chỉ đạo một thủ trưởng một cơ quan. Đối với cơ sở, cán bộ chuyên trách dân số làm việc tại trạm cũng mang tính đồng nhất về số liệu dân số và y tế. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác dân số - KHHGĐ ở cơ sở vẫn gặp không ít khó khăn, nhất là khó để tổ chức các hoạt động truyền thông dân số - KHHGĐ có quy mô vì kinh phí hạn hẹp. Do đó, tôi rất mong các cấp quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí truyền thông dân số - KHHGĐ tuyến xã và tăng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cộng tác viên dân số”.

 

Thời gian qua, các hoạt động dân số - KHHGĐ ở tỉnh được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực quy mô, cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số phù hợp với yêu cầu chuyển hướng của công tác dân số trong tình hình mới. Đặc biệt, việc Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, thị xã, thành phố sáp nhập vào TTYT huyện, thị xã, thành phố góp phần đảm bảo tinh gọn bộ máy, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp Sở Y tế Trần Văn Thịnh cho biết, để thực hiện tốt công tác dân số trong quý 4/2018 và những năm tiếp theo, Sở Y tế tăng cường công tác chỉ đạo TTYT các địa phương tiến hành rà soát lại các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018 để thực hiện có kết quả cao. Đồng thời lập kế hoạch hoạt động trong năm 2019, đặc biệt là có kế hoạch cụ thể về sử dụng nguồn kinh phí được phân bổ từ nguồn ngân sách huyện, tỉnh và trung ương. Gắn trách nhiệm của giám đốc TTYT huyện, thị xã, thành phố với công tác dân số - KHHGĐ. Duy trì hoạt động cập nhật đầy đủ thông tin và quản trị kho dữ liệu phục vụ cho các hoạt động chuyên môn của ngành. Rà soát lại các hoạt động, chương trình đề án cơ cấu dân số, nâng cao chất lượng dân số. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nhất là tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về quy mô dân số, ưu tiên các địa phương có mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao. Tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình làng không có người sinh con thứ 3 trở lên.

 

Kô Kăn Sương

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ