Ghi nhận từ cuộc thi cải cách hành chính ở Triệu Phong


Ngày cập nhật: 08/11/2018 06:20:55

(QT) - Với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), UBND huyện Triệu Phong tổ chức cuộc thi viết về CCHC năm 2018. Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 19 xã, thị trấn trên địa bàn. Thông qua cuộc thi góp phần chuyển tải chương trình tổng thể CCHC nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Đây còn là dịp để cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện CCHC.

 

Ban giám khảo chấm các bài thi

 

Để cuộc thi đạt kết quả tốt nhất, ngay tại cuộc họp triển khai diễn ra vào giữa tháng 8/2018, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Nguyễn Triều Thương yêu cầu tất cả các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, đồng thời quán triệt kế hoạch, thể lệ cuộc thi viết CCHC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để cuộc thi đạt kết quả cao. Qua cuộc thi, để tìm ra và chọn lọc những sáng kiến, ý tưởng, các giải pháp hữu ích, thiết thực, góp phần định hướng, áp dụng vào thực tiễn công tác CCHC tại địa phương hiện nay. Mục tiêu của cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh và huyện về công tác CCHC; góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp… qua đó thúc đẩy kinh tế- xã hội của huyện phát triển.

 

Cuộc thi viết về CCHC năm 2018 tại huyện Triệu Phong đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 19 xã, thị trấn trên địa bàn. Ban tổ chức đã nhận được 192 bài dự thi, trong đó có 19 bài chất lượng cao. Nội dung tập trung vào các văn bản, tài liệu về cải cách hành chính như: Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; những mục tiêu chung của Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020; một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC năm 2018, đối với nhiệm vụ duy trì và củng cố chỉ số CCHC năm 2018 của UBND huyện Triệu Phong và UBND các xã, thị trấn. Trách nhiệm của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn trong kế hoạch duy trì và củng cố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công; các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC năm 2018, yêu cầu UBND các xã, thị trấn trên địa bàn phải thực hiện; nhiệm vụ nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, gắn với triển khai hiệu quả phần mềm dịch vụ một cửa điện tử… Liên hệ thực tế cơ quan đơn vị, địa phương; đề xuất ý tưởng, giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác CCHC…Chị Nguyễn Thị Bê, công chức văn phòng thống kê UBND xã Triệu Long, một trong những thí sinh tham gia cuộc thi chia sẻ: “Nhận thấy tham gia cuộc thi tìm hiểu CCHC sẽ giúp cho tôi có thêm nhiều kiến thức bổ ích, phục vụ cho công việc nên khi được cấp trên triển khai, tôi rất tích cực hưởng ứng. Qua thực tế tham gia cuộc thi, tôi thấy các nội dung thi rất sát với công việc với nhiệm vụ chính trị hằng ngày của cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương. Đây cũng là dịp để tôi hiểu thêm về các văn bản, nghị định, quy định để áp dụng và làm tốt hơn công việc được giao”.

 

Theo đánh giá của Ban tổ chức, nhìn chung tất cả các bài dự thi đều đảm bảo về hình thức, chữ viết tay, được thực hiện trên hai nội dung là trả lời 45 câu hỏi về CCHC và viết tự luận chủ đề tự chọn về CCHC, trong đó nhiều bài thi có sự đầu tư kỹ lưỡng. Qua đó, hầu hết các thí sinh đã thể hiện sự am hiểu về kiến thức CCHC, trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm do Ban tổ chức đưa ra. Riêng phần thi tự luận, nhiều thí sinh đã thể hiện được tính sáng tạo, đưa ra các giải pháp thiết thực, đóng góp trực tiếp vào công tác CCHC gắn với đẩy mạnh tuyên truyền CCHC. Một số đơn vị có đề xuất sáng kiến, kinh nghiệm tốt, có thể nhân rộng triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý, giải quyết công việc, thủ tục hành chính, tạo đột phá cho công tác CCHC của các đơn vị trên địa bàn. Đã có 2 bài dự thi đạt trên 80 điểm, 8 bài đạt trên 70 điểm. Dự kiến Ban tổ chức sẽ trao 8 giải thưởng, trong đó có 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba giành cho các tập thể; 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba cho các cá nhân.

 

Thông qua cuộc thi nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham gia thực hiện tốt công tác CCHC, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Minh Kha - Kim Thoa

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ