Tôn vinh truyền thống hiếu học


Ngày cập nhật: 02/10/2018 06:47:28

(QT) - Bao đời nay, người Việt Nam luôn xem trọng công tác khuyến học, khuyến tài. Ai cũng nhận thức sâu sắc: “Nhân tài quốc gia chi nguyên khí, đại học giáo hóa chi bản nguyên” (nhân tài là nguyên khí quốc gia, đại học là gốc của giáo hóa). Vì thế, trong mọi thời đại, trong mọi hoàn cảnh, sự học luôn được khuyến khích. Dù nghèo khổ đến mấy, dưới nếp nhà, cha mẹ luôn quyết tâm lo cho con ăn học để “khai tâm, mở trí, lấy đạo làm người”. Trong mỗi dòng họ, các bậc cao niên thường nhắc nhủ con cháu lấy sự nghiệp đèn sách làm trọng để góp phần làm rạng danh dòng họ.

 

Truyền thống hiếu học của người dân Việt Nam càng được khẳng định khi ngày 29/2/1996, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 122/QĐ-TTg về việc cho phép thành lập Hội Khuyến khích và Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Việt Nam, gọi tắt là Hội Khuyến học Việt Nam. Hội ra đời là kết quả của một quá trình tư duy giáo dục mang tầm chiến lược, biểu hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với việc mở rộng, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội Khuyến học Việt Nam ra đời thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Sự ra đời của hội tạo động lực thúc đẩy, khơi dậy truyền thống hiếu học của dân tộc; tôn vinh các gương sáng hiếu học, những người tận tụy giúp đỡ, hỗ trợ cho sự học; tạo ra phong trào học thường xuyên, học suốt đời, học với động cơ trong sáng, học để lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng đất nước.

 

Tháng 9/2008, một sự kiện hết sức ý nghĩa đối với cán bộ, hội viên Hội Khuyến học Việt Nam là Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1271/QĐ-TTg chọn ngày 2/10 hằng năm là “Ngày Khuyến học Việt Nam”. Quyết định này nhằm mục đích động viên các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tôn vinh những gương sáng hiếu học, tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài. Thực ra, trước khi có “Ngày Khuyến học Việt Nam” 2/10, các địa phương trong nước đều chọn một ngày làm “Ngày Khuyến học” riêng. Vì thế, các hoạt động tuy diễn ra sôi nổi song phạm vi nhỏ, tác động chung đến xã hội còn hạn chế. Rất nhiều phương án về “Ngày Khuyến học Việt Nam” đã được lãnh đạo các tỉnh, thành hội đưa ra để bàn thảo, cân nhắc, lựa chọn và hầu hết đều tán thành lựa chọn lấy ngày 2/10. Đây là thời điểm rất ý nghĩa bởi tháng 10 gắn với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng về giáo dục. Tháng 10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi chống nạn thất học. Tháng 10/1968, Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục yêu cầu: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”. Ngày 2/10/1996, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Khuyến học Việt Nam được khai mạc tại Hà Nội. Tháng 10 cũng là thời điểm học sinh, sinh viên bước vào năm học mới. Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cấp, ngành quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ năm học mới nên rất thích hợp để phát động phong trào khuyến học, khuyến tài.

 

Công tác khuyến học trên quê hương Quảng Trị ngày càng được lan tỏa. Ảnh: Q.H​

 

Tuy nhiên, không phải chỉ đến khi có “Ngày Khuyến học Việt Nam” 2/10 thì hoạt động khuyến học, khuyến tài trong nhân dân mới được chú trọng. Ngay năm 2008, Hội Khuyến học Việt Nam đã có trên 6 triệu hội viên với hơn 230.000 chi hội và ban khuyến học, lan tỏa đến thôn, làng, bản, trường học, doanh nghiệp, nhà chùa, nhà thờ, đơn vị lực lượng vũ trang... ở các tỉnh, thành phố. Quỹ khuyến học chi hàng trăm tỉ đồng vào việc cấp học bổng cho học sinh nghèo, học sinh giỏi vượt khó và trợ cấp cho giáo viên gặp hoàn cảnh khó khăn. Nhiều công ty, doanh nghiệp tài trợ nhiều lần, nhiều năm, liên tục cho các hoạt động khuyến học, khuyến tài… Việc có một ngày dành riêng cho công tác khuyến học bắt đầu từ năm 2008 có thể ví như sự “tiếp lửa” cho hàng triệu hội viên khuyến học thêm tự tin, hăng hái với những việc làm đầy ý nghĩa của mình. Đây cũng chính là lời hiệu triệu để nhân thêm những tấm lòng, hành động giúp sự học ngày càng phát triển.

 

Những năm qua, Hội Khuyến học các cấp từ Trung ương đến địa phương đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội để củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động. Với phương châm “Tham mưu tốt, liên kết rộng, nội lực mạnh”, Hội Khuyến học đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phong trào “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng dân cư khuyến học”, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang khuyến học, nay là “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Cộng đồng học tập cấp xã” … phát triển rộng khắp. Hội Khuyến học các cấp đã phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo, các ngành, các cấp liên quan để củng cố, phát triển các trung tâm học tập cộng đồng nhằm tạo cơ hội học tập cho mọi người. Đặc biệt, Hội Khuyến học đã chủ động liên kết, phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng, phát triển quỹ khuyến học. Qua đó, rất nhiều người, đặc biệt là học sinh, sinh viên đã được tiếp sức để gặt hái thành tích cao trong học tập cũng như trong cuộc sống.

 

Ra đời vào năm 2001, muộn hơn so với cả nước nhưng Hội Khuyến học Quảng Trị đã sớm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thu được những thành quả đáng khích lệ. Đến nay, Hội Khuyến học tỉnh có 3.442 tổ chức hội với 176.072 hội viên, chiếm tỉ lệ 28,23% dân số của tỉnh. Quảng Trị là tỉnh đứng thứ tư toàn quốc về tỉ lệ phát triển hội viên. Các mô hình khuyến học được các cấp hội vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương. Cán bộ, hội viên của hội thường xuyên tổ chức các hoạt động như: Trao học bổng, đỡ đầu dài hạn các loại cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ tiền ăn bán trú; xây dựng mái ấm khuyến học; tặng xe đạp, dụng cụ học tập, đồ dùng gia đình cho học sinh nghèo; vận động xây dựng trường học, các khu nội trú, bán trú dân nuôi; trao thưởng khuyến tài đối với người học, người dạy đạt thành tích xuất sắc; hỗ trợ giáo viên vùng khó, ngành khó; tập huấn nâng cao năng lực và kỹ năng hoạt động cộng đồng cho cán bộ khuyến học và trung tâm học tập cộng đồng… Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, các ngành liên quan tổ chức nhiều cuộc vận động để mọi người thấu hiểu, sẻ chia với học sinh, giáo viên đang gặp khó khăn và nhận được sự hợp tác, ủng hộ đầy thiện chí. Tính riêng từ tháng 1 đến tháng 9/2018, Quỹ Khuyến học toàn tỉnh huy động được gần 30 tỷ đồng, trong đó riêng Hội Khuyến học tỉnh huy động được hơn 6 tỉ đồng. Các cấp hội tổ chức trao học bổng, hỗ trợ, khen thưởng cho gần 50.000 đối tượng. Hiện nay, Hội Khuyến học tỉnh có 18 loại học bổng thường niên.

 

Những thành quả nêu trên có được trước tiên xuất phát từ truyền thống hiếu học của người dân Quảng Trị. Bên cạnh đó, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự quản lý, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự hỗ trợ đầy thiện chí của các cơ quan liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp… chính là động lực to lớn giúp sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh có bước tiến vượt bậc. Một điều đáng mừng khác là các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có lòng hảo tâm đã luôn quan tâm, tiếp sức cho sự nghiệp khuyến học khuyến tài trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở luôn nêu cao sự tâm huyết, tận tụy, trách nhiệm với công việc, nhanh chóng bắt nhịp với tình hình chung cả nước, đồng thời bám sát yêu cầu thực tiễn địa phương, làm cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh luôn có nhiều khởi sắc.

 

Hiện nay, “Ngày Khuyến học Việt Nam” đã trở nên thân thuộc và thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân. Đây là ngày tôn vinh truyền thống hiếu học và ghi nhận sự đóng góp thầm lặng của những tập thể, cá nhân góp sức giúp sự học được lan tỏa sâu rộng. Đối với cán bộ, hội viên Hội Khuyến học tỉnh, “Ngày Khuyến học Việt Nam” còn là dịp để nhớ đến, tri ân những người đã và đang đồng hành với tổ chức hội thực hiện một nhiệm vụ quan trọng của quê hương, đất nước: “Khuyến học cầu tài, đất nước phồn vinh nhờ học vấn/ Chiêu hiền đãi sĩ, quê hương giàu mạnh bởi tài năng”.

 

Nhà giáo NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện ở Đakrông (20/3/2019)
Tạo bước đột phá trong giáo dục nghề nghiệp (19/3/2019)
Nhiều cách làm hay trong xây dựng và phát triển quỹ khuyến học (19/3/2019)
Thách thức trong tiến trình thực hiện mục tiêu thanh toán bệnh lao ở Quảng Trị (16/3/2019)
Tập trung phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (15/3/2019)
Giúp thí sinh chọn trường, chọn ngành phù hợp (14/3/2019)
Tuổi trẻ Viễn thông Quảng Trị xung kích trong công tác xã hội, từ thiện (14/3/2019)
Người nông dân hiến đất xây dựng trường học, nhà văn hóa thôn (14/3/2019)
Một cán bộ phụ nữ tiêu biểu, hết lòng với công tác hội (13/3/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ