Thực hiện tốt công tác hộ tịch ở Hướng Hóa


Ngày cập nhật: 11/09/2018 06:18:52

(QT) - Thời gian qua, được sự chỉ đạo tích cực của UBND huyện, sự nỗ lực của các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương, công tác hộ tịch trên địa bàn Hướng Hóa đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hộ tịch được đẩy mạnh. Nhờ vậy, người dân kịp thời nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về hộ tịch. Đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch từ huyện đến xã đều có chuyên môn đạt chuẩn theo quy định và được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện, đặc biệt là khu vực biên giới.

 

Cán bộ làm công tác hộ tịch Hướng Hóa hướng dẫn người dân thủ tục đăng ký hộ tịch

 

Ngay sau khi Luật Hộ tịch được ban hành vào năm 2014, huyện Hướng Hóa tăng cường chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương trên địa bàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch đến tận từng cán bộ, hộ dân trong huyện. Phòng Tư pháp huyện và UBND các xã, thị trấn trong huyện đã triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật đến nhân dân với nhiều hình thức đa dạng như qua hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép qua các hội nghị tập huấn, cấp phát miễn phí tờ rơi pháp luật, nghiên cứu tủ sách pháp luật về lĩnh vực hộ tịch của địa phương, thông qua các cuộc trợ giúp pháp lý…, góp phần nâng cao ý thức áp dụng và tuân thủ các quy định pháp luật về hộ tịch của nhân dân. Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” tại huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc niêm yết công trai trình tự thủ tục về hộ tịch nên hầu hết các hồ sơ hộ tịch được xử lý và trả kết quả đúng thời gian quy định.

 

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 23 công chức làm công tác hộ tịch, trong đó 1 công chức tư pháp cấp huyện, 22 công chức chuyên trách công tác hộ tịch, cấp xã; trình độ chuyên môn đại học Luật trên 90%. Phòng Tư pháp và UBND các xã, thị trấn cơ bản được trang bị đầy đủ máy tính, máy in, đường truyền, kết nối internet phục vụ tốt cho việc đăng ký và quản lý hộ tịch. Hằng năm, huyện tổ chức các đợt kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, kịp thời phát hiện sai phạm, chấn chỉnh những thiếu sót trong thực thi nhiệm vụ hộ tịch. Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan ở huyện tích cực phối hợp, trao đổi thông tin, nghiệp vụ về thủ tục, hồ sơ cũng như thẩm quyền giải quyết giữa các cơ quan, tổ chức để thực hiện đúng các nhu cầu hộ tịch tại địa phương.

 

Qua 3 năm thực hiện Luật Hộ tịch, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch ở Hướng Hóa ổn định và đi vào nền nếp, cơ sở vật chất phục vụ thực thi luật từng bước được cải thiện. Nhờ được tuyên truyền, phổ biến đầy đủ nội dung về Luật Hộ tịch và thủ tục đăng ký hộ tịch đơn giản, thuận lợi nên đa số người dân trên địa bàn, đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ý thức được trách nhiệm của mình trong việc đăng ký hộ tịch, không tùy tiện sửa chữa, thêm, bớt thông tin, tự giác đi đăng ký các sự kiện hộ tịch phát sinh theo quy định của pháp luật; tình trạng khai sinh, khai tử quá hạn cũng được hạn chế. Kết quả, từ ngày 1/1/2016 - 30/6/2018, toàn huyện đã giải quyết được hơn 20.800 trường hợp về hộ tịch, cụ thể: Tại cấp huyện đăng ký cải chính, thay đổi hộ tịch, xác định lại dân tộc 184 trường hợp, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 1 trường hợp, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 4 cặp. Tại cấp xã, thị trấn đăng ký khai sinh 16.458 trường hợp; đăng ký kết hôn 1.961 cặp, đăng ký khai tử 842 trường hợp, đăng ký cải chính, thay đổi, bổ sung hộ tịch 316 trường hợp và cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 842 trường hợp.

 

Hằng năm, UBND huyện cấp kinh phí cho Phòng Tư pháp đặt mua và cấp phát miễn phí cho các xã, thị trấn sổ, biểu mẫu hộ tịch theo từng quý, 6 tháng, năm nhằm quản lý chặt chẽ số lượng sổ và biểu mẫu hộ tịch, hạn chế hư hỏng, gây lãng phí. Việc lưu trữ sổ và hồ sơ hộ tịch từ huyện đến xã, thị trấn trên địa bàn được thực hiện đầy đủ, hằng năm thực hiện khóa sổ theo quy định. Công tác giải quyết đồng bộ, thống nhất giữa Luật Hộ tịch và Bộ Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Nuôi con nuôi ở Hướng Hóa cũng được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật. Việc thực hiện liên thông thủ tục hành chính theo Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT/BTP-BCA-BYT, ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi đạt kết quả đáng kể. Từ năm 2014 đến nay, toàn huyện đã giải quyết 1.998 trường hợp đăng ký khai sinh và chuyển hồ sơ đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế đến cơ quan có thẩm quyền và trả kết quả cho người dân theo quy định. Thông qua áp dụng Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT/BTP-BCA-BYT đã rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính, tạo bước chuyển biến trong tình hình quản lý dân cư, khắc phục tình trạng trẻ em được đăng ký khai sinh nhưng chưa nhập khẩu và cấp thẻ bảo hiểm y tế.

 

Nhờ làm tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, người dân trên địa bàn tiết kiệm được thời gian và thuận lợi hơn trong thực hiện thủ tục; chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn chủ động hơn, tránh chồng chéo, nắm chắc toàn diện công tác hộ tịch của địa phương để đảm bảo tốt vai trò của mình trong quản lý nhà nước. Để công tác hộ tịch trên địa bàn đạt kết quả cao hơn, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Đặng Trọng Vân cho biết: “Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm thay đổi nhận thức của cán bộ và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng và lợi ích của đăng ký, quản lý hộ tịch. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, xác định nhiệm vụ quản lý nhà nước về hộ tịch. Kiện toàn, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch từ huyện đến xã, thị trấn. Quan tâm đầu tư cơ sở, vật chất, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ và nhân dân thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát quản lý hộ tịch ở cơ sở”.

 

Ngọc Trang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ