Ổn định dân số để nâng cao chất lượng cuộc sống


Ngày cập nhật: 03/08/2018 05:51:50

(QT) - Xác định công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống, huyện Gio Linh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các biện pháp KHHGĐ đến từng người dân nhằm giảm sinh, ổn định dân số, xây dựng mô hình gia đình ít con ấm no, hạnh phúc.

 

Trẻ em được quan tâm chăm sóc và giáo dục tốt

 

Chị Lê Gấm, chuyên viên Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Gio Linh cho biết, thời gian qua, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và các chương trình hành động, kế hoạch của huyện Gio Linh đề ra trong việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, quản lý điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể các cấp đối với công tác DS-KHHGĐ; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện, Ban Dân số xã, thị trấn, Ban điều hành làng không có người sinh con thứ 3 trở lên... Bên cạnh đó, trung tâm tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông về công tác DSKHHGĐ đến từng địa bàn khu dân cư, từng người dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Cụ thể như tổ chức tuyên truyền lưu động về chiến dịch tăng cường đưa dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng khó khăn; chiến dịch dịch vụ KHHGĐ tại các xã, thị trấn vùng biển; tổ chức truyền thông tại hộ gia đình của cộng tác viên dân số; phát bản tin dân số trên hệ thống loa truyền thanh, nói chuyện chuyên đề về công tác DS-KHHGĐ…Qua đó, đã nâng cao nhận thức về mất cân bằng giới tính khi sinh, lợi ích của việc sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sức sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và nâng cao chất lượng dân số. Phối hợp với các đơn vị chuyên môn triển khai có hiệu quả các dịch vụ KHHGĐ, sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

 

Với việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả và sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể nên đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của các tầng lớp nhân dân về công tác DS-KHHGĐ. Người dân dần chấp nhận mô hình gia đình ít con nhằm nuôi con khỏe, dạy con ngoan, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.Theo thống kê, hiện nay toàn huyện có 19.148 hộ, với khoảng 80.900 nhân khẩu. Năm 2017, tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,82% (giảm 0,24% so với 2016); tỉ suất sinh năm 13,97 %o, giảm 1,94%o so năm 2016; số bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh 164 trường hợp; tỉ lệ cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại 77,67 % (năm 2017) và 6 tháng đầu năm 2018 đạt 67,76%. Huyện đã phát động và duy trì tốt mô hình “Làng không có người sinh con thứ 3 trở lên” với 90 làng, trong đó số làng đã được công nhận đạt 3 năm có 13 làng, 5 năm có 2 làng…

 

Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Gio Linh Phạm Văn An cho biết, để phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong thời gian qua, Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới, chủ trương chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển, triển khai toàn diện và đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ và nâng cao chất lượng dân số, tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi gia đình nên sinh đủ 2 con và nuôi dạy con tốt. Đồng thời chú trọng đến công tác xây dựng các mô hình truyền thông như mô hình “Làng không có người sinh con thứ 3 trở lên”, CLB Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân…

 

Đặc biệt, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực dân số, Trung tâm DS-KHHGĐ tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát hỗ trợ tại các địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở; đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông DS-KHHGĐ, với những nội dung quan trọng như tuyên truyền giảm nhanh mức sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, phát động làng không có người sinh con thứ 3 trở lên; duy trì cân bằng giới tính khi sinh, triển khai có hiệu quả sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, khám sức khỏe tiền hôn nhân và dịch vụ CSSKSS/ KHHGĐ; tăng cường công tác xã hội hoá DS-KHHGĐ, lồng ghép truyền thông DSKHHGĐ vào các nội dung sinh hoạt ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến thôn; tổ chức tốt các chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ tại các vùng khó khăn, vùng đông dân có mức sinh cao và các xã, thị trấn vùng biển.

 

Tuyên truyền sâu rộng về lợi ích của sàng lọc trước sinh và sơ sinh; khống chế và cân bằng tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, vấn đề sức khỏe sinh sản vị thành niên, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi… Qua đó, nhằm giúp nhân dân hiểu được quyền và trách nhiệm của mình trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho các thành viên trong gia đình, cũng như tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng về thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc và quê hương Gio Linh phát triển.

 

Hoài Nhung

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ