Nỗ lực đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế


Ngày cập nhật: 27/07/2018 06:43:14

(QT) - 6 tháng đầu năm 2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Trị tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành và các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể cùng với sự nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của ngành BHXH tỉnh. Đến ngày 30/6/2018, số người tham gia BHYT là 579.474 người, tăng 33.000 người so với cùng kỳ năm 2017, đạt tỷ lệ bao phủ 92,13% so với dân số, vượt 6,33% so với chỉ tiêu Chính phủ giao năm 2018 (85,8%). Số thu BHYT là 274,4 tỷ đồng, tăng 79,5 tỷ đồng, đạt 53,61% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc phỏng vấn ông TRẦN VĂN THAO, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để đảm bảo thực hiện tốt dự toán chi KCB BHYT.

 

- Thưa ông! Đề nghị ông cho biết một số kết quả nổi bật trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2018?

 

- 6 tháng đầu năm 2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành và các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể cùng với sự nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của ngành BHXH tỉnh.

 

Đến ngày 30/6/2018, số người tham gia BHYT là 579.474 người, tăng 33.000 người so với cùng kỳ năm 2017, đạt tỷ lệ bao phủ 92,13% so với dân số, vượt 6,33% so với chỉ tiêu Chính phủ giao năm 2018 (85,8%). Số thu BHYT là 274,4 tỷ đồng, tăng 79,5 tỷ đồng, đạt 53,61% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã triển khai hợp đồng KCB BHYT với 25 cơ sở y tế, chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố ký hợp đồng KCB BHYT với 9 cơ sở y tế tuyến huyện và qua đó triển khai KCB BHYT ban đầu đến 136/141 trạm y tế xã, phường, thị trấn và 4 phòng khám đa khoa khu vực.

 

- Để kiểm soát chi phí KCB BHYT phát sinh tại các cơ sở y tế, BHXH tỉnh đã có những giải pháp như thế nào, thưa ông?

 

- Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Chính phủ và của UBND tỉnh về giao dự toán chi KCB BHYT năm 2018, BHXH tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện dự toán. Cùng với đó, hằng quý, BHXH tỉnh đều thực hiện thống kê, phân tích, đánh giá chi phí KCB BHYT tại những cơ sở y tế có số chi vượt quỹ BHYT, vượt dự toán chi KCB BHYT để cảnh báo và yêu cầu các cơ sở y tế kịp thời có các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo việc thực hiện dự toán đúng quy định. Nhiều cơ sở KCB BHYT đã chủ động trong nhận thức và quán triệt trong việc chấp hành thực hiện dự toán chi KCB BHYT, đã kiểm soát được chi phí phát sinh bất hợp lý như kéo dài ngày điều trị, giảm tỷ lệ bệnh nhân vào điều trị nội trú, cũng như giảm chi phí bình quân điều trị nội trú.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, chi KCB BHYT toàn tỉnh (bao gồm chi tại tỉnh và đa tuyến đi ngoại tỉnh) trên 315 tỷ đồng. Trong đó, BHXH tỉnh đã tổ chức giám định và thanh toán, quyết toán tại tỉnh cho trên 589 nghìn lượt khám chữa bệnh BHYT, với tổng chi phí trên 222 tỷ đồng; chi phí đa tuyến chuyển đi ngoại tỉnh ước khoảng 22 nghìn lượt, với số tiền khoảng 93 tỷ đồng. Nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho đối tượng đăng ký KCB BHYT ban đầu vượt dự toán được giao khá lớn, một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho đối tượng đa tuyến đến chi vượt dự toán cao. BHXH tỉnh ước tính 6 tháng đầu năm, bội chi quỹ BHYT toàn tỉnh trên 90 tỷ đồng, chi vượt 3% so với dự toán được giao. Ước tính chi KCB BHYT 6 tháng cuối năm khoảng 330 tỷ đồng thì năm 2018 chi vượt dự toán được giao trên địa bàn tỉnh hơn 16 tỷ đồng.

 

Để kiểm soát chi phí KCB BHYT phát sinh tại các cơ sở y tế, bên cạnh việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, BHXH tỉnh còn tăng cường công tác kiểm tra liên ngành nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, lạm dụng quỹ BHYT tại các cơ sở y tế có sự gia tăng đột biến, bất thường về chi phí KCB BHYT. BHXH tỉnh đã tổ chức kiểm tra liên ngành tại 6 cơ sở KCB, đã phát hiện, chấn chỉnh và thu hồi về quỹ BHYT số tiền không đúng quy định hơn 907 triệu đồng. Qua công tác giám định, cũng đã phát hiện trường hợp sử dụng hóa chất hết hạn để thực hiện xét nghiệm và đề nghị thanh toán theo chế độ BHYT tại Trung tâm y tế huyện Đakrông, BHXH tỉnh đã kịp thời chỉ đạo BHXH huyện Đakrông thống kê, thu hồi về quỹ BHYT số tiền 64.491.000 đồng.

 

Hiện nay, công tác KCB BHYT và thanh toán chi phí KCB BHYT vẫn còn một số tồn tại, bất cập. Qua công tác giám định, phân tích, đánh giá số liệu chi phí KCB cũng như thực trạng công tác KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT tại các cơ sở y tế, BHXH tỉnh nhận thấy ngoài các nguyên nhân khách quan, một số nguyên nhân chính khác làm gia tăng chi phí KCB BHYT dẫn đến bội chi quỹ BHYT, đó là:

 

Đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Ảnh: TT

 

Một số cơ sở KCB BHYT chưa xây dựng kế hoạch nhằm đảm bảo tốt việc thực hiện dự toán đã giao theo yêu cầu của Sở Y tế và BHXH tỉnh; chưa có các giải pháp quyết liệt mặc dù cơ quan BHXH đã có thông báo và chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến vượt dự toán.

 

Các cơ sở KCB khi được giao tự chủ tài chính đã không ngừng thu hút người bệnh, tăng cường triển khai các dịch vụ kỹ thuật trong quá trình KCB, kê thêm nhiều giường bệnh so với kế hoạch được giao, thu dung và chỉ định bệnh nhân vào điều trị nội trú quá mức cần thiết để khai thác chi phí giường bệnh, trong lúc đó nhân lực y tế thay đổi rất ít, ảnh hưởng đến chất lượng điều trị, thời gian điều nội trú cũng kéo dài hơn. Vẫn xảy ra tình trạng cung ứng, sử dụng thuốc tân dược, chế phẩm y học cổ truyền đắt tiền gây lãng phí nguồn quỹ BHYT. Ngoài ra, chính sách thông tuyến KCB cũng đã tạo điều kiện cho một số đối tượng có tham gia BHYT thường xuyên đi KCB ở nhiều cơ sở y tế trong ngày mà chưa được kiểm soát chặt chẽ.

 

- Ông cho biết trong thời gian tới, BHXH đề ra những nhiệm vụ trọng tâm gì để đảm bảo thực hiện tốt dự toán chi KCB BHYT đã được cấp trên giao?

 

- BHXH tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 là tiếp tục tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật về BHYT để người dân được biết, phấn đấu tỷ lệ người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đạt và vượt tỷ lệ Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2018. Phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra liên ngành tại các cơ sở y tế theo kế hoạch và các cơ sở y tế có chi phí gia tăng đột biến, chi phí vượt quỹ KCB BHYT cao. Huy động nhân lực toàn ngành để thường xuyên thực hiện kiểm tra thường kỳ và đột xuất tại các cơ sở KCB, nhất là cơ sở KCB có điều trị nội trú, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng tham gia BHYT, tiếp tục thực hiện giám định ngược, giám định tại nhà người bệnh đối với những bệnh nhân KCB nhiều lần, những bệnh nhân KCB có chi phí cao. Hằng tháng thông báo tình hình thực hiện dự toán chi KCB BHYT đến các cơ sở y tế vượt dự toán, phân tích tình hình gia tăng chi phí KCB, chỉ ra các nguyên nhân chủ quan dẫn đến vượt dự toán, yêu cầu cơ sở KCB BHYT xây dựng các giải pháp sử dụng quỹ BHYT đúng mục đích, hiệu quả và thực sự tiết kiệm. Hằng quý báo cáo tình hình sử dụng dự toán chi KCB BHYT trên địa bàn tỉnh để UBND tỉnh biết, đồng thời đề xuất hướng xử lý những cơ sở KCB BHYT vượt dự toán đã được chỉ ra nguyên nhân chủ quan nhưng vẫn không có giải pháp khắc phục hiệu quả. Giám sát chặt chẽ những trường hợp lợi dụng việc thông tuyến để chuyển lên tuyến trên.

 

Phối hợp với Sở Y tế để thống nhất việc chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật của các cơ sở KCB BHYT. Đồng thời, rà soát lại các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh, thống nhất không đưa vào danh sách cơ sở KCB năm 2019 đối với những cơ sở KCB không đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ KCB BHYT, những cơ sở y tế để xảy ra tình trạng lạm dụng và bội chi quỹ KCB BHYT lớn. Tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, phát huy sức mạnh của tập thể đội ngũ làm công tác giám định BHYT để đẩy mạnh việc tin học hóa trong công tác giám định BHYT. Yêu cầu các cơ sở KCB BHYT chuyển dữ liệu KCB BHYT kịp thời đúng ngày trên cổng thông tin điện tử và cổng giám định của cơ quan BHXH. Đổi mới phương thức, mô hình và tăng cường công tác giám định BHYT ứng dụng phần mềm giám định BHYT để phục vụ việc giám định điện tử, kết hợp với giám định tự động thông qua hệ thống thông tin giám định BHYT, khai thác tối đa hiệu quả của các chức năng trên hệ thống để phân tích, đánh giá số liệu chi phí KCB nhằm định hướng cho công tác giám định, đồng thời phát hiện các nội dung chi phí có dấu hiệu bất thường để trích xuất dữ liệu chi tiết phục vụ cho công tác giám định chuyên đề đạt hiệu quả cao nhất.

 

- Xin cảm ơn ông!

 

Thanh Trúc (thực hiện)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ