Chung tay xây dựng đời sống văn hóa


Ngày cập nhật: 02/07/2018 15:41:17

(QT) - Những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Hướng Hóa ngày càng đi vào chiều sâu. Hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào đã góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy.

 

Lễ đón nhận danh hiệu khối văn hóa xuất sắc ở thị trấn Khe Sanh

 

Xác định phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, vì thế, trong những năm qua, phong trào này luôn được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện quan tâm và nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân.

 

Nhờ được chú trọng triển khai, phong trào đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong toàn xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện đã thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của từng dân tộc trong cộng đồng các dân tộc huyện Hướng Hóa. Giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc đã được xây dựng và tạo lập trong đức tính của mọi người, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội của đồng bào các dân tộc trong huyện được khơi dậy và phát huy, bản sắc văn hóa dân tộc được lưu giữ và phát triển, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, dân chủ được mở rộng, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; lối sống mới, sống đẹp được hình thành, thiết chế văn hóa được tăng cường.

 

Từ khi phát động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến nay, mục tiêu xây dựng gia đình văn hóa được xác định có vị trí hết sức quan trọng vì gia đình là tế bào của xã hội. Bên cạnh đó, phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã được sự hỗ trợ đắc lực của các phong trào quần chúng như: “Ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo”; “Gia đình nông dân 6 chuẩn mực”; “Phụ nữ không sinh con thứ 3 trở lên”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

 

Gia đình văn hóa đã trở thành niềm vinh dự, tự hào của từng thành viên trong gia đình và đặc biệt quan trọng là đã tác động tích cực tới đạo đức, lối sống của các thành viên, góp phần xây dựng môi trường văn hóa làng, xã, cơ quan, công sở. Tính đến nay toàn huyện có 20.058/20.487 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 97,9%; có 17.587 gia đình được công nhận gia đình văn hóa (tỷ lệ 85,8%). Phong trào xây dựng làng không có người sinh con thứ 3 trở lên ngày càng phổ biến rộng khắp. Toàn huyện có 119/120 đơn vị đã phát động, đạt tỷ lệ 99,1%, công nhận lần đầu 114 đơn vị (tỷ lệ 96,6%), công nhận lại 12 đơn vị (tỷ lệ 10%); 10 đơn vị được công nhận Đơn vị văn hóa xuất sắc (tỷ lệ 8,3%). Đặc biệt là phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị đã được tổ chức rộng rãi. Đến nay toàn huyện có 7 xã phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và 3 xã được công nhận; 2 thị trấn phát động xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” và được công nhận đạt tỷ lệ 100%. Việc hoàn thiện thiết chế văn hóa ở địa phương, công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa được các tổ chức, cá nhân ủng hộ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 

Những kết quả đạt được từ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng tộc... tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Để phong trào này được triển khai rộng khắp và có hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới, huyện Hướng Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào, làm cho văn hóa thấm sâu vào từng gia đình, từng người, nâng cao tính văn hóa trong mọi hoạt động và sinh hoạt của nhân dân, cùng chung tay, góp sức xây dựng Hướng Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Nguyễn Đình

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ