Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý khoa học và công nghệ


Ngày cập nhật: 20/03/2017 06:17:19

(QT) - Cải cách hành chính (CCHC) là một nhiệm vụ trọng tâm được Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Quảng Trị quan tâm thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN), nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hiện đại hóa công sở, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2016, Sở KH&CN đã hướng dẫn triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho UBND 19 xã, phường, thị trấn.Bên cạnh đó,  ế hoạch tuyên truyền công tác CCHC; Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC của Sở KH&CN theo từng năm và cả giai đoạn 2016- 2020.

 

Thủ tục kiểm tra tiêu chuẩn kinh doanh vàng của Sở KH&CN gọn nhẹ, nhanh chóng, hiệu quả cao

 

Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc chủ trì soạn thảo, đơn vị phối hợp và tổ chức lấy ý kiến của từng phòng, đơn vị trực thuộc; đồng thời, tranh thủ ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố để tổng hợp, chỉnh sửa và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. Sở KH&CN cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 về Quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh.

 

Dự thảo Quy định quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh ban hành. Thực hiện tốt cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC tại Sở, các hồ sơ đều được tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định. Năm 2016, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 53 TTHC thuộc thẩm quyền, các TTHC đều trả đúng hạn. Đồng thời triển khai rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở gửi Sở Tư pháp thẩm định trình UBND tỉnh ban hành 51 TTHC.

 

Năm 2016, 100% TTHC được giải quyết kịp thời, đúng hạn; đến nay không có phản ánh, kiến nghị nào. Sở KH&CN đã ban hành Kế hoạch duy trì và củng cố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Quảng Trị, lĩnh vực KH&CN. Đối với bộ máy hành chính, Sở KH&CN đã ban hành các Quyết định về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN; Chi cục Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thành lập Trạm Nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển nấm trực thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển nấm; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Đồng thời ban hành Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch CCVC lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 và quy hoạch CCVC lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025.

 

Hoàn thành đề án tinh giản biên chế, hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trình Sở Nội vụ. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm, thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn, nâng lương định kỳ đối với cán bộ, công chức. Công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ được chú trọng. Năm 2016, Sở tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như lý luận chính trị. Công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức vào làm việc đúng với trình độ, chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu chức danh cần tuyển dụng, đáp ứng yêu cầu công việc được giao, chất lượng đảm bảo, nhất là cán bộ công chức trẻ.

 

Sở đã ban hành Đề án Luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Sở KH&CN. Năm 2016 đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển 12 cán bộ và tuyển dụng mới 2 cán bộ. Việc hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, hiện đại hóa công sở, xây dựng lề lối, tác phong công chức, bố trí nơi làm việc khoa học, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc. Quan tâm nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị, hội thảo. Thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở trong nội bộ cơ quan.

 

Duy trì ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý, sử dụng hệ thống thông tin điện tử và hệ thống điều hành tác nghiệp để trao đổi công việc. Các công văn đi, đến của Sở đều được cập nhật trên hệ thống điều hành tác nghiệp. Công tác trao đổi, xử lý văn bản thông qua hệ thống thông tin của Sở và của tỉnh góp phần giảm thiểu thời gian và chi phí hành chính, giúp cán bộ, công chức, viên chức kịp thời xử lý những vấn đề của cơ quan, đơn vị một cách nhanh chóng. Toàn bộ chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, TTHC của Sở được đăng tải công khai trên trang web của Sở và được niêm yết công khai tại trụ sở để doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận, trong đó có các chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ vốn, hỗ trợ ứng dụng đổi mới công nghệ…

 

Các văn bản mới trong lĩnh vực KH&CN được cập nhật thường xuyên. Sở KH&CN đã xây dựng thành công và đưa vào sử dụng 12 hệ thống dịch vụ công mức độ 3 nhằm đơn giản hóa quy trình làm việc, giảm thiểu chi phí về thời gian, tránh phiền hà cho các tổ chức, người dân và DN khi thực hiện các thủ tục, hồ sơ đăng ký đề tài KH&CN và đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu; đồng thời tạo ra quy trình tác nghiệp khoa học, nhanh gọn, hiệu quả. Sở đã thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”.

 

Thông qua đó, mọi TTHC của người dân và DN thực hiện tại Sở KH&CN đều đảm bảo đúng quy trình, nhanh gọn, hiệu quả, đem đến sự hài lòng cho người dân và DN. Để nâng cao chất lượng hoạt động và tăng cường hỗ trợ DN vay vốn từ Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh, Sở KH&CN đã có tờ trình UBND tỉnh về việc thành lập và ban hành lại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh Quảng Trị. Công tác hỗ trợ DN phát triển tài sản trí tuệ, xây dựng và phát triển thương hiệu nhằm nâng cao chất lượng, danh tiếng của các sản phẩm nổi tiếng, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực của tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tập trung triển khai.

 

Công tác hỗ trợ DN thành lập Quỹ Phát triển KH&CN đang được tiến hành với những bước đi thích hợp để phù hợp với đặc thù của tỉnh nhằm tạo nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động KH&CN ở các DN, nâng cao sức cạnh tranh cho DN; đồng thời huy động các nguồn vốn đầu tư cho KH&CN từ khu vực DN. Sở KH&CN đã làm việc với các DN trên địa bàn về việc thành lập Quỹ Phát triển KH&CN DN và tham mưu xây dựng trình UBND tỉnh dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh về trích lập Quỹ Phát triển KH&CN của DN.

 

Sở thực hiện công khai, minh bạch và kiểm soát chặt chẽ các khoản thu phí, lệ phí theo đúng quy định. Thực hiện tốt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức trong công việc của cán bộ, công chức. Đến thời điểm này, Sở KH&CN chưa phát hiện hiện tượng tham nhũng, hành vi kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, nhũng nhiễu DN và người dân.

 

Năm 2017, Sở KH&CN tiếp tục triển khai thực hiện đề án Đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 2057/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Ban hành CCHC kế hoạch CCHC tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch hoạt động công tác CCHC năm 2017 của Sở; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cải cách TTHC, về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước trên trang thông tin điện tử của Sở; duy trì và nâng cao hiệu quả triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; thường xuyêt rà soát, cải tiến hệ thống đảm bảo đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quy định; hướng dẫn, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND 20 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thuộc kế hoạch năm 2017; duy trì, cải tiến hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý, điều hành. Quản lý, sử dụng tốt hệ thống thông tin cán bộ, công chức, viên chức theo quy chế của UBND tỉnh.

 

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao theo quy định; thực hiện rà soát để đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực KH&CN, kiến nghị loại bỏ những TTHC không cần thiết, không phù hợp; công khai, minh bạch các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, trên cổng thông tin điện tử của Sở; chỉ đạo các đơn vị được giao tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành đảm bảo thời gian và chất lượng.

 

Trần Cát Linh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” (21/11/2017)
Nhà giáo và nghề dạy học (21/11/2017)
Nỗ lực triển khai chỉ đạo điểm mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã (21/11/2017)
Tuyên truyền chính sách - pháp luật thuế: Sự cần thiết phải ban hành nghị định mới về hóa đơn và tác động tích cực của việc sử dụng hóa đơn điện tử (21/11/2017)
Triệu Phong chủ động phòng chống rét cho gia súc (21/11/2017)
Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên miền núi (20/11/2017)
Thầy giáo trẻ mang quân hàm xanh (20/11/2017)
Cô giáo Vân Kiều hăng say với công tác đoàn (20/11/2017)
Quan tâm thực hiện chính sách dân số (20/11/2017)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2017 by BÁO QUẢNG TRỊ