Đoàn kết để “Dĩ bất biến ứng vạn biến”


Ngày cập nhật: 29/01/2021 14:57:33

(QTO) - Trong báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày trong phiên khai mạc đại hội, những dòng cuối cùng đầy tính đúc kết xác đáng: “Thực tiễn sinh động, phong phú, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử cùng những bài học kinh nghiệm sâu sắc qua 35 năm đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, tinh thần đoàn kết và sự thống nhất của toàn hệ thống chính trị, sự tin tưởng và ủng hộ của Nhân dân là cơ sở vững chắc để Đảng ta đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Chúng ta hãy khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của Nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”. Thực tiễn gần nhất chính là những biến động của năm 2020 càng cho thấy Nhân dân thêm củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Chính phủ. Không ai nghĩ đại dịch COVID-19 có thể đẩy nhiều quốc gia hùng mạnh lâm vào những tình thế khó khăn, khủng hoảng nghiêm trọng đến như vậy.

 

Không ai nghĩ trong bối cảnh như năm 2020, Việt Nam trở thành một quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh, dù gặp nhiều thách thức. Dù chịu tác động trực tiếp lẫn gián tiếp của COVID-19 nhưng rõ ràng những thành tựu của Việt Nam trong năm qua là một thực tế hiển nhiên. Trong khi kinh tế thế giới suy thoái, tăng trưởng âm gần 4%, kinh tế nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng 2,91%, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Đó không chỉ là một con số đơn thuần về tăng trưởng. Nó còn là một thông điệp về triết lý hành động “dĩ bất biến ứng vạn biến” mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn áp dụng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đưa đất nước đi qua những thời khắc, những giai đoạn đầy chông gai thách thức “ngàn cân treo sợi tóc”.

 

Bối cảnh đất nước và thế giới trong năm 2020, trong một chừng mực nào đó đã đặt chúng ta vào một tình thế cực kỳ khó khăn. Vừa bảo vệ được Nhân dân an toàn trước đại dịch, vừa khẩn cấp đưa đồng bào từ khắp nơi trên thế giới trở về an toàn, vừa tổ chức lao động sản xuất không để guồng máy phát triển kinh tế, xã hội bị ngưng trệ.

 

Chúng tôi bỗng nhớ đến giai đoạn sau năm 1945, sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã phải đương đầu với bao thế lực “thù trong giặc ngoài” đang lăm le bóp chết chính quyền cách mạng ngay từ trứng nước. Đó là hơn 20 vạn quân Tưởng kéo vào miền Bắc và hơn 1 vạn quân Anh vào miền Nam với danh nghĩa giải giáp phát xít Nhật, nhưng thực chất đều có âm mưu chống phá cách mạng nước ta. Và theo sau quân Anh là quân Pháp quay trở lại xâm chiếm nước ta một lần nữa. Ngoài ra, bọn Việt Quốc, Việt Cách bám gót quân Tưởng về nước; bọn tay sai của thực dân Pháp và một số phần tử phản cách mạng trong nước cấu kết với thực dân đế quốc, tiếp tay cho kẻ thù chống phá cách mạng. Tình cảnh đất nước giai đoạn này như “ngàn cân treo sợi tóc”. Nhưng với tinh thần “Dĩ bất biến ứng vạn biến”, Bác Hồ và Đảng ta đã đưa đất nước “thoát hiểm” ngoạn mục, cùng toàn dân đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thành công với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”.

 

Đất nước không phải chỉ một vài lần gặp nguy nan như thế. Nhưng lịch sử đã chứng minh rằng một khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cùng một lòng đoàn kết thì không một khó khăn gian nan nào cản bước được chúng ta. Những đúc kết cuối báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhắc lại lần nữa điều đó: “Đoàn kết, đoàn kết hơn nữa”. Nhờ tinh thần đó, mà suốt năm qua hàng vạn chiến sĩ biên phòng, quân đội vẫn đang bám từng mét đường biên, ngủ lán dưới mưa, trắng đêm chịu rét để giữ an toàn vành đai bảo vệ. Nhờ tinh thần đó mà hàng vạn thầy thuốc sẵn sàng rời nơi an toàn, vững bước đi vào vùng tâm dịch để cứu người, ngăn đại dịch. Nhờ tinh thần đó mà Nhân dân Việt Nam từng bước kiểm soát đại dịch, tránh được khủng hoảng. Nhờ tinh thần đó mà trong một năm nhiều quốc gia trên thế giới chịu tác động sâu sắc thì Việt Nam vẫn vững vàng trước muôn ngàn thách thức bão giông.

 

Nguyễn Thị Hồng Sâm

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

106680621

Quang Cao
bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort