Công tác phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách


Ngày cập nhật: 28/09/2020 06:04:03

(QTO) - Nằm trong khu vực Bắc Trung Bộ, Quảng Trị là tỉnh đang trên đường phát triển mạnh mẽ về kinh tế- xã hội. Năm 2019, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt 7,72%, GRDP bình quân đầu người đạt 49,5 triệu đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 3.200 tỉ đồng. Trên địa bàn tỉnh nhiều dự án sản xuất công nghiệp quy mô lớn vừa được khởi công xây dựng, một số công trình được khánh thành, đi vào hoạt động góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Toàn tỉnh có 3.562 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), trong đó có 1.682 cơ sở có hồ sơ quản lý, theo dõi; 2 khu kinh tế và 3 khu công nghiệp; 17 cụm công nghiệp; 48 làng nghề đang hoạt động;18 chợ, trung tâm thương mại; 3 cảng biển; 9 kho vật liệu nổ công nghiệp; 1 kho xăng dầu; 123 cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; 105 cửa hàng xăng dầu…Với tốc độ phát triển như hiện nay và dự báo sẽ tăng tốc phát triển trong quá trình đô thị hóa, phát triển diện tích rừng trồng, nguy cơ cháy, nổ đang đặt ra đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh phải đặc biệt quan tâm đến công tác PCCC, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và cấp bách trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội.

 

Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ tháng 3/2015 đến tháng 3/2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 411 vụ cháy, làm 4 người chết, 18 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 70 tỉ đồng và 225,05 ha rừng. Trong đó có 24 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản (chiếm 5,84% tổng số vụ cháy). Đối tượng xảy ra cháy chủ yếu là các cơ sở sản xuất, bảo quản, kinh doanh nguyên vật liệu, hàng hóa dễ cháy. Nguyên nhân của các vụ cháy lớn trên chủ yếu do hệ thống điện không bảo đảm, việc báo cháy của cơ sở chưa kịp thời, thời điểm xảy ra cháy vào ban đêm, cách xa đội chữa cháy chuyên nghiệp, thời gian cháy tự do kéo dài, nguồn nước phục vụ chữa cháy thiếu... ảnh hưởng lớn đến công tác khống chế và dập tắt các đám cháy. Tình hình trên đã tác động, ảnh hưởng đến nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội nói chung và công tác PCCC nói riêng trên địa bàn tỉnh.

 

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 13-KH/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác PCCC; cấp ủy, chính quyền các cấp, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã chủ động quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW nghiêm túc, kịp thời. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC được đẩy mạnh tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người dân đối với việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH). Công tác kiểm tra, hướng dẫn an toàn cháy nổ thường xuyên được chú trọng nhằm phát hiện những vi phạm, sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC để xử lý, chấn chỉnh, không để cháy nổ xảy ra. Các lực lượng chức năng, mà nòng cốt là lực lượng Cảnh sát PCCC đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu, hướng dẫn về công tác PCCC; phong trào toàn dân PCCC được đẩy mạnh và có những hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Tồn tại, hạn chế hiện nay là công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH chưa sâu rộng, thường xuyên, chủ yếu tập trung vào các đợt cao điểm và các cơ sở sản xuất có nguy cơ cháy, nổ cao. Phong trào toàn dân tham gia PCCC chưa thực sự sâu rộng, chất lượng chưa cao, có nơi còn mang tính hình thức. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận và các tổ chức thành viên chưa thể hiện hết vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác PCCC. Các cơ quan chức năng chưa thực hiện đúng chế độ kiểm tra theo định kỳ, thiếu cương quyết trong xử lý các vi phạm. Kết quả công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực PCCC còn hạn chế, chưa đủ sức răn đe. Một số cơ sở chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC hoặc đã được thẩm duyệt nhưng chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động gây mất an toàn về PCCC. Một số cơ sở chưa chú trọng đầu tư trang thiết bị về PCCC và CNCH theo quy định. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp còn mỏng, phương tiện PCCC cũ, hoạt động kém hiệu quả…

 

Dự báo trong thời gian tới, quá trình đầu tư nội địa, đầu tư nước ngoài sẽ tăng mạnh, tập trung vào các khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp, làng nghề và các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh; cùng với việc đầu tư tăng diện tích rừng sản xuất; các ngành điện, xăng dầu, vật liệu nổ công nghiệp, giao thông vận tải tiếp tục phát triển mạnh; vận tải đường bộ, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và nhà cao tầng có chiều hướng gia tăng, kéo theo nhiều cơ sở tập trung khối lượng lớn hàng hoá, chất dễ cháy, nơi tập trung đông người. Bên cạnh đó, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, sự nóng lên toàn cầu, nước biển dâng, thiên tai, lũ lụt và các hiện tượng thời tiết cực đoan làm nảy sinh nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn, sự cố. Tình hình công tác PCCC và CNCH sẽ có những biến động phức tạp, khó lường. Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47/CT-TW của Ban Bí thư, Quyết định số 1635/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 13-KH/TU của Tỉnh ủy về công tác PCCC, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

 

Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ PCCC. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với hiệu quả công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp PCCC tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Xây dựng, phát triển phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH với phương châm “Bốn tại chỗ”. Chú trọng hướng dẫn, tập huấn cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng làm tốt công tác PCCC ở địa bàn, cơ sở. Thành lập Ban chỉ đạo PCCC và CNCH cấp tỉnh, kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC và CNCH các cấp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn toàn tỉnh. HĐND, UBND các cấp rà soát ban hành theo thẩm quyền quy định mức chi ngân sách địa phương cho hoạt động PCCC. Quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách đối với lực lượng PCCC.

 

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao không thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC; đẩy mạnh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại cơ sở, trong đó tập trung thực tập phương án xử lý tình huống cháy, nổ lớn có sự tham gia của nhiều lực lượng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt các Nghị quyết của HĐND và Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch; tập trung rà soát, gắn quy hoạch phát triển của tỉnh, địa phương, ngành với quy hoạch tổng thể về PCCC và CNCH; khẩn trương phát triển mạng lưới, bố trí quỹ đất cho các Đội chữa cháy và CNCH khu vực, nhất là tại các khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp, khu vực đô thị. Ưu tiên đầu tư xây dựng doanh trại, trang bị phương tiện PCCC và CNCH, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo hướng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Kịp thời biểu dương gương “Người tốt, việc tốt”, điển hình trong công tác PCCC và CNCH; công khai phê bình những hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn về PCCC của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để phòng ngừa chung.

 

Phương Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

98315068
izmir escort bayan izmir escort bayan