Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường


Ngày cập nhật: 18/09/2020 05:57:37

(QTO) - Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường (phong trào) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thời gian qua được coi trọng triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, phong trào này vẫn còn những hạn chế, thiếu sót cần được tập trung khắc phục, nâng cao hiệu quả.

 

Kết quả nổi bật của phong trào thời gian qua là được phát triển sâu rộng; nội dung, hình thức triển khai phong phú, đa dạng và hiệu quả. Trong đó, đã tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an, Công an tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và thực hiện phong trào trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên.

 

Các cơ quan, doanh nghiệp, trường học tổ chức phát động và phát huy tốt trách nhiệm của từng cá nhân trong phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, sẵn sàng tố giác tội phạm; bảo vệ an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, thông tin; khắc phục tình trạng lộ, lọt thông tin bí mật của Đảng, Nhà nước, của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tổ chức rà soát, sửa đổi bổ sung các nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

 

Công tác xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường được các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm, nhờ vậy chất lượng đội ngũ bảo vệ có bước chuyển biến tích cực. Từ thực tiễn xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hiệu quả bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

 

Cùng với những kết quả đạt được, phong trào vẫn còn những hạn chế. Bộc lộ rõ nhất là phát triển chưa đồng đều do cấp ủy, người đứng đầu của khá nhiều cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như dành sự quan tâm đứng mức đến nhiệm vụ xây dựng phong trào, thậm chí có nơi còn thực hiện theo kiểu hình thức, đối phó. Nhất là công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên đối với các loại tội phạm, âm mưu và thủ đoạn của các thế lực chống phá, thù địch còn thiếu thường xuyên, hình thức và nội dung đơn điệu, chưa phù hợp với đối tượng.

 

Công tác bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước; bảo vệ an ninh mạng, tài sản; phòng, chống cháy nổ… còn nhiều hạn chế. Cùng với đó là lực lượng bảo vệ ở không ít cơ quan, doanh nghiệp, trường học còn hạn chế về năng lực chuyên môn, tuổi cao, khó đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Điều này thể hiện rõ qua việc, gần đây nhiều trụ sở của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản như Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Xây dựng; Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Chi cục Biển - Hải đảo và Khí tượng thủy văn; Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin khoa học - công nghệ; Công ty TNHH MTV Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi tỉnh. Trước đó, tình trạng này cũng diễn ra ở trụ sở nhiều cơ quan, đơn vị tại các huyện Hải Lăng, Gio Linh, Hướng Hóa, Đakrông…

 

Thực tế trên cho thấy, để phong trào được nâng cao hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, trường học cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp. Trong đó, tập trung triển khai đầy đủ, nghiêm túc Nghị quyết 51 - NQ/TW ngày 5/9/2019, Nghị quyết 30 - NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh quốc gia, Chiến lược an ninh mạng; Kết luận 44 - KL/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 - CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị 02/CT - UBND ngày 30/1/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới…

 

Đánh giá đúng thực trạng phong trào ở cơ quan, đơn vị mình để có giải pháp đổi mới nội dung, hình thức và cách thức xây dựng phong trào theo hướng thực chất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để từng cá nhân trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế; nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chủ động phòng ngừa và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng xấu, thế lực thù địch; tích cực tham gia bảo vệ, không để lộ, lọt thông tin bí mật của Đảng, Nhà nước, của cơ quan, đơn vị. Xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách, các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự; thực hiện nghiêm túc Nghị định 06/2013/NĐ - CP của Chính phủ về quy định bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, bảo vệ dân phố và dân quân tự vệ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức đăng ký và thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo quy định tại Thông tư 23/2012/ TT - BCA - V28 của Bộ Công an và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh…

 

Cùng với các giải pháp trên, cần thường xuyên tổ chức đánh giá chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào, gắn với đó là biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để động viên và nhân rộng.

 

 Huy Nam

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

98311962
izmir escort bayan izmir escort bayan