Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới


Ngày cập nhật: 10/08/2020 06:08:09

(QTO) - Trong các quan hệ lao động, vì nhiều lý do khác nhau mà giữa người lao động và người sử dụng lao động thường xảy ra xung đột, tranh chấp hoặc quan hệ thiếu hài hòa, không đảm bảo theo các quy định của pháp luật, gây nên những hệ lụy sản xuất đình đốn, mất ổn định an ninh trật tự xã hội. Vì vậy chủ trương của Đảng và Nhà nước ta từ trước tới nay là phát huy sự vào cuộc của hệ thống chính trị tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động; thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể, giải quyết tốt tranh chấp lao động và đình công; bảo đảm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 3.842 doanh nghiệp (DN), giải quyết việc làm cho khoảng 44.000 lao động. Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%, trong đó tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 31%. Toàn tỉnh đã thành lập 245 công đoàn cơ sở, phát triển trên 13.000 đoàn viên trong các DN.

 

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN. Hoạt động của tổ chức công đoàn và tổ chức đại diện người sử dụng lao động có sự đổi mới, từng bước đi vào thực chất. Trình độ chính trị, chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, ý thức tôn trọng pháp luật của người lao động được nâng lên. Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động từng bước được cải thiện. Những kết quả trên đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của DN, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình quan hệ lao động trong các DN vẫn còn một số hạn chế. Công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và trình độ tay nghề của người lao động còn bất cập, cơ cấu ngành nghề đào tạo chưa phù hợp, vẫn còn tình trạng ngành thừa, ngành thiếu, trình độ sau đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu của các DN. Đời sống của người lao động tuy được cải thiện nhưng vẫn còn khó khăn, mức thu nhập chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống tối thiểu của một bộ phận không nhỏ người lao động.

 

Số DN có hành vi vi phạm pháp luật lao động vẫn còn, như không ký hợp đồng lao động, không đăng ký thang lương, bảng lương, không đăng ký nội quy lao động, không tham gia bảo hiểm xã hội. Việc phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong DN gặp khó khăn...

 

Bởi những tồn tại, hạn chế như trên, nhiệm vụ và giải pháp được đặt ra trong thời gian tới là các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật về lao động và công đoàn để các tổ chức, DN và người lao động nghiêm túc thực hiện. Hướng dẫn cơ chế, quy trình đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể giữa các chủ thể trong quan hệ lao động về việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc và các chế độ phúc lợi; thực hiện mức lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ; các quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong các hoạt động đối thoại, thực hiện dân chủ cơ sở tại DN và việc thương lượng, ký kết, thực thi các thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

 

Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước về quan hệ lao động từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, giảm thiểu các tranh chấp, xung đột. Xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến lao động và quyền lợi hợp pháp của người lao động. Thực hiện quản lý chặt chẽ tổ chức đại diện người lao động từ việc thành lập, hoạt động, bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích theo quy định của pháp luật.

 

Việc giải quyết tranh chấp lao động, đình công phải bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng, lôi kéo, kích động, ép buộc người lao động gây rối an ninh, trật tự. Tích cực, chủ động triển khai thực hiện cơ chế, chính sách của Nhà nước; chính sách của địa phương về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho công nhân lao động, nhà trẻ, mẫu giáo cho con của công nhân lao động, các công trình phúc lợi, thiết chế công đoàn, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

 

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng công đoàn thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động; lấy sự hài lòng của người lao động là thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn; làm tốt chức năng đại diện cho người lao động trong đối thoại, thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, cán bộ công đoàn và tổ chức công đoàn cơ sở trong DN. Chính quyền, các ngành liên quan, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và các địa phương phải quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể bảo đảm thực chất. Giải quyết tốt tranh chấp lao động và đình công; bảo đảm các tranh chấp lao động phải được giải quyết kịp thời, đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật.

 

Phương Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

95872518
izmir escort bayan izmir escort bayan