Củng cố, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp


Ngày cập nhật: 30/03/2020 05:53:59

(QT) - Cách đây 5 năm, ngày 20/11/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU “về củng cố, phát triển tổ chức đảng và tăng cường kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”. Kết quả sau 5 năm thực hiện nghị quyết, toàn tỉnh kết nạp được 765 đảng viên trong doanh nghiệp (DN), trong đó đảng viên là lãnh đạo, quản lý và người gián tiếp sản xuất trong DN là 350 đồng chí; đảng viên là công nhân, lao động trực tiếp sản xuất là 415 đồng chí. Qua đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên hằng năm, số lượng đảng viên được đánh giá, xếp loại từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên chiếm trên 90%. Đã thành lập mới 25 tổ chức đảng trong DN ngoài khu vực nhà nước. Qua đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng hằng năm, tỉ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm từ 90% trở lên.

 

Tính đến cuối năm 2019, tỉnh Quảng Trị có 3.572 DN đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 45.000 lao động. Toàn tỉnh có 128 tổ chức đảng trong DN, trong đó có 18 đảng bộ cơ sở và 72 chi bộ cơ sở trực thuộc các huyện ủy, thị ủy thành ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 38 chi bộ trực thuộc các đảng ủy xã, phường, thị trấn và Liên đoàn Lao động tỉnh. Số lượng đảng viên trong các DN là 2.823 đồng chí, chiếm khoảng 6,3% so với tổng số lao động trong DN. Dưới sự lãnh đạo của ban thường vụ cấp huyện, nhìn chung các tổ chức đảng trong DN đã thực hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo đối với đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong DN đã bám sát Điều lệ Đảng, các quy định về chức năng, nhiệm vụ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo; phương thức lãnh đạo từng bước được đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

 

Đồng thời với công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng được các cấp ủy chú trọng. Chế độ sinh hoạt chi bộ được duy trì thường xuyên, các cấp ủy bố trí sinh hoạt vào thời gian, thời điểm thích hợp để vừa đảm bảo đúng quy định vừa không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Các cấp ủy, chi bộ và lãnh đạo DN đã quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ đảng viên trong DN để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đội ngũ đảng viên thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, chấp hành tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, văn hóa DN. Các tổ chức đảng trong các DN phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và tuyên truyền vận động chủ DN, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động; tham gia với ban lãnh đạo DN tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập chính đáng cho người lao động.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hạn chế cần được khắc phục hiện nay là một số cấp uỷ chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 03- NQ/TU nên việc tuyên truyền, vận động chưa sâu rộng, chưa có biện pháp thuyết phục, động viên được nhiều chủ DN và người lao động tích cực phấn đấu vào Đảng. Số lượng tổ chức đảng thành lập mới còn ít, số lượng công nhân, người lao động được kết nạp vào Đảng chưa tương xứng với sự phát triển của lực lượng lao động trong các DN. Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong một số DN còn mờ nhạt; chất lượng hoạt động còn thấp... Để tiếp tục thực hiện tốt công tác củng cố, phát triển tổ chức đảng và tăng cường kết nạp đảng viên trong DN trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp sau:

 

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 03-NQ/TU, Đề án số 399 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản khác của Đảng, Nhà nước về phát triển tổ chức đảng, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội trong DN. Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường tạo các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích tạo điều kiện cho các DN, đặc biệt là DN ngoài khu vực Nhà nước phát triển lớn mạnh cả về số lượng và quy mô, tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động; qua đó có cơ sở thuận lợi cho việc thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên. Tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các đảng bộ, chi bộ đối với những DN đã có tổ chức đảng; đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của DN.

 

Tăng cường hơn nữa việc tiếp cận, khảo sát, nắm chắc tình hình, số lượng DN, công nhân, người lao động, số lượng đảng viên làm việc trong các DN đang sinh hoạt đảng tại nơi cư trú; tuyên truyền, vận động người quản lý DN và người lao động đồng tình, ủng hộ việc thành lập tổ chức đảng và tham gia tổ chức đảng trong DN; tạo điều kiện tốt nhất cho việc thành lập và hoạt động của tổ chức đảng trong DN. Đồng thời, quan tâm, bồi dưỡng, phát hiện những quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong DN.

 

Chú trọng xây dựng đội ngũ cấp ủy, cán bộ phụ trách công tác đảng trong DN; tích cực hướng dẫn, hỗ trợ cấp dưới trong việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn của DN và người lao động. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới theo hướng coi trọng chất lượng, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc củng cố, phát triển tổ chức đảng và tăng cường kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp.

 

Minh Phương

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Hãy bảo vệ trẻ em trước nạn bạo hành (5/6/2020)
Các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em (1/6/2020)
Câu chuyện giành lại mạng sống cho bệnh nhân nhiễm COVID -19, nhìn từ con số 0 (30/5/2020)
Gắn Chương trình OCOP với du lịch nông nghiệp (29/5/2020)
Phát triển mạng lưới y tế rộng khắp để chăm sóc sức khỏe của Nhân dân (25/5/2020)
Du lịch nội địa: Giảm giá, tăng ưu đãi và yếu tố chất lượng (23/5/2020)
Cần có giải pháp xây dựng nông thôn mới phù hợp với từng địa phương (22/5/2020)
Nhớ lời Bác dạy “vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” (18/5/2020)
Ngăn chặn, xử lý nghiêm hành động phá hoại tài sản của nông dân (16/5/2020)

Trực tuyến

90266114
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ