Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh cải cách hành chính


Ngày cập nhật: 06/03/2020 06:03:49

(QT) - Ngày 13/2/2020, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Nhìn vào bảng xếp loại, có thể khẳng định công tác cải cách hành chính (CCHC) đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, đáng phấn khởi là ở những ngành, lĩnh vực liên quan mật thiết đến đời sống của người dân, hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp hay gặp nhiều rào cản trong thực hiện cải cách hành chính thì nay đã có bước chuyển biến đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, cũng cần thấy rằng, việc thực hiện nhiệm vụ này ở một số ngành, địa phương chưa đạt kết quả như kỳ vọng.

 

Chỉ số CCHC được Bộ Nội vụ ban hành là công cụ quan trọng để theo dõi, đánh giá hoạt động CCHC. Thông qua chỉ số này để xác định rõ những ưu, khuyết điểm trong thực hiện CCHC, từ đó giúp các bộ, ngành, địa phương trong cả nước điều chỉnh về mục tiêu, nội dung, đồng thời có các giải pháp xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu lực và hiệu quả.

 

Ở Quảng Trị, ngày 1/11/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3009/QĐ - UBND về Ban hành các bộ chỉ số CCHC và quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Nội dung của các bộ chỉ số CCHC được xác định trên 8 lĩnh vực gồm: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Trong các lĩnh vực này có các tiêu chí và tiêu chí thành phần, từng tiêu chí có quy định số điểm tối đa. Tổng điểm tối đa của tất cả các tiêu chí là 100 điểm.

 

Theo công bố của UBND tỉnh, năm 2019 có 17/20 sở, ban, ngành được xếp loại tốt về chỉ số CCHC. Trong đó có một số đơn vị đạt được điểm cao như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 94,8 điểm; Sở Giao thông vận tải 90,62 điểm; Sở Nội vụ 88,6 điểm; Sở Công thương 88,14 điểm; Sở Giáo dục và Đào tạo 86,91 điểm; Sở Tài chính 86,87 điểm. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Xây dựng; Thông tin và Truyền thông…đều được xếp loại tốt. 3 đơn vị được xếp loại khá là Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Thanh tra tỉnh. Đối với cấp huyện, các đơn vị Vĩnh Linh, Triệu Phong, Cam Lộ, thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà được xếp loại tốt, còn lại được xếp loại khá.

 

Đây là kết quả tích cực, thể hiện quyết tâm vào cuộc, sự sáng tạo của các ngành, các địa phương trong việc cụ thể hóa một trong những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020: “Xây dựng chính quyền năng động, hiệu quả, gần dân, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh...”, tạo động lực cơ bản để phát triển kinh tế - xã hội.

 

Kết quả đạt được là quan trọng nhưng vẫn còn đó những trăn trở. Đó là sự vào cuộc chưa thực sự chủ động của một số ngành, địa phương dẫn đến ngành mình, địa phương mình chưa tạo được bước chuyển biến rõ nét hoặc bị bỏ lại phía sau trong “cuộc đua” CCHC. Điều này tất yếu sẽ dẫn đến tình trạng bộ máy hành chính nhà nước hoạt động chưa đạt hiệu lực, hiệu quả cao nhất; vẫn có người dân, doanh nghiệp, tổ chức gặp một số khó khăn, rào cản trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là việc mất thời gian, công sức đi lại, thậm chí có khi là cả những khoản chi phí không chính thức.

 

Để tạo bước đột phá hơn nữa trong công tác CCHC, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đặt ra, đồng thời tạo thế và lực quan trọng để bước vào giai đoạn phát triển mới, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó, người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để chủ động xây dựng kế hoạch với những mục tiêu cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng tập thể, cá nhân và đề ra tiến độ thực hiện gắn với thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện. Thay đổi tư duy trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho người thực thi và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp.

 

Quan tâm đến các công tác khác liên quan đến CCHC như đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, kiểm tra, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát thủ tục hành chính… trong đó phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm và thời gian hoàn thành. Khi bố trí cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm công tác CCHC phải lựa chọn người hiểu biết về lĩnh vực này, có tinh thần, trách nhiệm cao và đặc biệt phải biết chủ động tham mưu tốt những công việc liên quan. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Đối xử bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong tiếp cận các dịch vụ sản xuất, kinh doanh, các chính sách, chương trình hỗ trợ của địa phương.

 

Giải pháp không kém phần quan trọng để làm tốt công tác CCHC là cần phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về CCHC, tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, qua kiểm tra phải chỉ rõ những mặt làm được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Thông qua kết quả chỉ số CCHC hằng năm, cần có các biện pháp để duy trì, ổn định những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ CCHC trong những năm tiếp theo.

 

Huy Nam

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC

Trực tuyến

87662043
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ