Nâng cao hiệu quả của hoạt động đối ngoại


Ngày cập nhật: 24/02/2020 05:58:24

(QT) - Trong vận hành nền kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại có vai trò quan trọng. Hoạt động đối ngoại thực chất suy cho cùng cũng để phục vụ cho đối nội, đó là góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, từ việc thu hút các nguồn lực cho đến tiếp nhận những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến, kể cả tinh hoa văn hóa của thế giới, nhất là trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động đối ngoại, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều hoạt động đối ngoại tích cực, chủ động, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

 

Những năm qua, công tác đối ngoại của tỉnh được chú trọng thực hiện đồng bộ, từ đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước đến đối ngoại nhân dân, đảm bảo có hiệu quả trên cả ba trụ cột ngoại giao: chính trị, kinh tế, văn hóa. Trong đó tỉnh đã quan tâm xây đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với hai tỉnh bạn Lào là Savannakhet và Salavan. Hằng năm, tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh bạn có chung đường biên giới tổ chức các hội đàm cấp cao và thực hiện nghiêm túc biên bản ghi nhớ của lãnh đạo ba tỉnh. Các Ban Đảng Tỉnh ủy, các sở, ngành, UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các huyện giáp biên giới với nước bạn Lào duy trì tốt cơ chế hội đàm thường niên, trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội, công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị với các cơ quan, địa phương đồng cấp với hai tỉnh Savannakhet và Salavan.

 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng đã tổ chức nhiều đoàn công tác làm việc với các đối tác nước ngoài, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ nước ngoài. Đã tổ chức thành công nhiều hội nghị xúc tiến đầu tư, như Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tỉnh Quảng Trị, Hội thảo xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Trị bên lề Hội nghị Bộ trưởng kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Singapore. Tham gia nhiều sự kiện quốc tế và khu vực để mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế đối ngoại và quảng bá, xúc tiến, vận động đầu tư. Đã có nhiều biên bản ghi nhớ được ký kết với các nhà đầu tư; trong 5 năm qua đã huy động được số vốn nước ngoài đăng ký thực hiện gần 7.375 tỉ đồng, tăng 1,9 lần so với giai đoạn 2011-2015.

 

Các nhà tài trợ quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có quan hệ hợp tác lâu năm như WB, ADB, Nhật Bản, Hàn Quốc, MCNV, Plan Quốc tế, Tầm nhìn Thế giới, MAG, RENEW/ NPA, PTVN... tiếp tục hỗ trợ tỉnh về khắc phục hậu quả bom mìn, phát triển cộng đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện dịch vụ y tế... Vốn NGOs tăng 70% so với nhiệm kỳ trước; hoạt động xúc tiến FDI được tăng cường; đẩy mạnh hỗ trợ, tạo điều kiện doanh nghiệp hội nhập quốc tế. Nhiều hoạt động có tính quốc tế diễn ra trên địa bàn tỉnh đã góp phần đưa hình ảnh Quảng Trị thân thiện, mến khách đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Và một thực tế dễ nhận thấy là nhờ kết nối được với nhiều tổ chức quốc tế, tranh thủ được các chương trình, dự án viện trợ, các nguồn vốn ODA… nên tỉnh Quảng Trị đã có nhiều khởi sắc từ thành thị đến nông thôn.

 

Hòa chung với sự phát triển của các tỉnh trong khu vực và cả nước, tỉnh Quảng Trị đang phấn đấu trong 5 năm tới vươn lên trở thành tỉnh có tốc độ phát triển khá của cả nước. Những định hướng lớn đang được thiết kế ở tầm mức Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới, trong đó có định hướng đối với kinh tế đối ngoại. Đó là tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển trục kinh tế kết nối Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị với Hành lang kinh tế Đông - Tây và Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, Cửa khẩu quốc tế La Lay. Phối hợp xây dựng hoàn thiện Đề án và tiến tới thành lập Khu kinh tế - thương mại xuyên biên giới Lao Bảo (Quảng Trị) và Đensavan (Savannakhet). Triển khai Dự án đầu tư phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Trị (VSIP8); xây dựng Quốc lộ 15 D nối Cửa khẩu quốc tế La Lay với cảng Mỹ Thủy; nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 9 đoạn Ngã tư Sòng - Cửa Việt và kết nối đến sân bay Quảng Trị. Quy hoạch phát triển các khu đô thị ven biển để phát triển kinh tế biển...

 

Để hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế thúc đẩy trở lại phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian tới công tác đối ngoại của tỉnh phải được nâng lên một tầm mức mới. Nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh là phải tranh thủ thời cơ, tiếp tục vận động, xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, thu hút các doanh nghiệp và nhà đầu tư chiến lược, có tiềm năng thực sự đầu tư vào các khu kinh tế trong tỉnh, nhất là Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Đối với nguồn vốn ODA, tập trung vận động các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực chủ chốt, các công trình quan trọng, có tác dụng lan tỏa, kết nối liên vùng, phù hợp với khả năng vay, trả nợ của tỉnh và quy định của pháp luật về an toàn nợ công.

 

Chủ động kết nối với các nền kinh tế bên ngoài, nhất là các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ, các địa phương trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây để nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng các nguồn vốn đầu tư. Đổi mới phương thức liên kết, phối hợp với các tỉnh trên Hành lang kinh tế Đông - Tây trên nguyên tắc đồng thuận, hợp tác cùng có lợi nhằm khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương. Khuyến khích, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài, viện trợ phi chính phủ.

 

Tăng cường tiếp xúc, quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh với các cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài. Tranh thủ sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện ngoại giao và thương mại, đầu tư Việt Nam ở nước ngoài để thúc đẩy và khai thông cầu nối với các nhà đầu tư tiềm năng. Củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt với các tỉnh bạn Lào có chung biên giới. Thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tỉnh, thành phố nước ngoài có nhiều điểm tương đồng với tỉnh và có tiềm năng, lợi thế khác biệt trong việc hợp tác phát triển kinh tế...

 

Phương Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC

Trực tuyến

87657384
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ