Đẩy mạnh mua, đọc báo của Đảng bộ tỉnh trong đại biểu HĐND


Ngày cập nhật: 09/12/2019 06:19:58

(QT) - Là cơ quan ngôn luận của Đảng, đồng thời là cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, Báo Đảng là kênh thông tin quan trọng hàng đầu để chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; góp phần nâng cao dân trí, vận dụng kiến thức khoa học kĩ thuật vào sản xuất và đời sống; giáo dục lòng yêu nước, lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lối sống lành mạnh, truyền thống tốt đẹp, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; giám sát, phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực; phản bác các thông tin xuyên tạc, sai trái của thế lực thù địch, góp phần định hướng tư tưởng và dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, nhất quán trong hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 

Nhận thức vai trò đặc biệt quan trọng của Báo Đảng trong hệ thống báo chí cũng như đối với tất cả các phương tiện, loại hình cung cấp thông tin trong xã hội, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 11 chỉ đạo việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên. Tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị, Ban Bí thư có Kết luận số 29 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị. Điều đó càng khẳng định, trong thời buổi bùng nổ, nhiễu loạn thông tin, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách sử dụng các loại phương tiện, nhất là thông tin qua môi trường mạng để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa thì chúng ta càng phải tăng cường mua, đọc báo, tạp chí của Đảng để có những thông tin chính thống, chân thật, đúng bản chất sự việc.

 

Đối với Quảng Trị, thực hiện Chỉ thị 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 15 và nhiều văn bản chỉ đạo mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; Thường trực HĐND tỉnh cũng có các văn bản chỉ đạo việc mua, đọc báo Quảng Trị đối với đại biểu HĐND các cấp. Theo đó, yêu cầu mỗi chi bộ đảng, mỗi đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, sản xuất kinh doanh, đại biểu HĐND các cấp đều phải có báo Quảng Trị. Các địa phương, cấp ủy đảng và chính quyền phải chủ động cấp kinh phí mua báo đảm bảo mỗi chi bộ, đảng bộ đều có báo Quảng Trị; tổ chức đảng phải có trách nhiệm mua và cấp báo cho các chi bộ trực thuộc; Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố và thường trực HĐND các xã, thị trấn phải lấy từ nguồn kinh phí hỗ trợ báo chí cho đại biểu và kinh phí hoạt động của HĐND để đặt mua báo Quảng Trị cấp cho đại biểu HĐND các cấp, không hỗ trợ bằng tiền khi đại biểu chưa có báo.

 

Thực hiện chỉ đạo, thời gian qua việc mua, đọc Báo Đảng trên địa bàn tỉnh thực hiện khá nghiêm túc. Hiện nay, ngoài trung tâm các huyện, thị xã, thành phố, báo Quảng Trị còn phát hành rộng rãi đến bí thư chi bộ cấp thôn, bản, khu phố trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn và trưởng thôn, bản miền núi, miền biển… Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã chưa nghiêm túc thực hiện, xem nhẹ việc mua, đọc Báo Đảng; sử dụng kinh phí mua báo sai mục đích; đại biểu HĐND được cấp kinh phí khai thác thông tin, nhất là Báo Đảng để phục vụ công tác nhưng hầu như các đại biểu đều chưa đặt mua báo Quảng Trị.

 

Nhằm nâng cao hiệu quả việc mua, đọc Báo Đảng, ngày 11/10/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành văn bản số 1801-CV/TU chỉ đạo việc mua, đọc Báo Đảng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đưa việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vào nền nếp sinh hoạt thường xuyên của cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: “Hằng năm khi xem xét phân loại chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh và đảng viên tiên phong gương mẫu phải lấy việc mua và đọc Báo Đảng làm một tiêu chí để xem xét”. Yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo sử dụng một phần kinh phí khai thác thông tin cấp cho đại biểu HĐND để đặt mua báo Quảng Trị, đảm bảo từ quý IV/2019, đại biểu HĐND các cấp có báo Quảng Trị để cập nhật thông tin, phục vụ công tác.

 

Mặc dù Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo cụ thể nhưng theo danh sách đặt mua báo tại Bưu điện Quảng Trị cho thấy, trong nhiều năm qua cũng như đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ một số rất ít đại biểu HĐND có báo theo chế độ lãnh đạo cơ quan, còn hầu hết đại biểu HĐND các cấp vẫn không đặt mua báo Quảng Trị. Trước tình trạng này, ngày 28/11/2019, Thường trực HĐND tỉnh ban hành văn bản số 379/HĐND-HCTCQT về việc đặt mua báo Quảng Trị. Theo đó, từ ngày 1/1/2020, Thường trực HĐND tỉnh trích kinh phí từ phí khai thác thông tin của đại biểu HĐND (quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 22/5/2017 của HĐND tỉnh về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị) mua báo Quảng Trị cấp cho đại biểu HĐND tỉnh; Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, trích kinh phí từ phí khai thác thông tin để mua báo Quảng Trị cấp cho đại biểu HĐND cùng cấp.

 

Như vậy vấn đề mua, đọc báo của Đảng bộ tỉnh đã rõ ràng, có kinh phí để mua báo, có chế tài nếu không mua báo. Việc còn lại là ý thức, trách nhiệm của cán bộ, mà ở đây là các cấp ủy, thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có nghiêm túc thực hiện hay không.

 

Tùng Lâm

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (1)
Có nhiều văn bản chỉ đạo nhưng không hiệu quả la do nói không đi với làm, không kiểm tra xử lý cuối cùng không ai sợ, VIệc mua báo QT cần phải xử lý nghiêm mới được. Phải chấp hành chỉ đạo của trên.
Nguy?n Minh - 19/12/2019 1:44:07 CH

CÁC TIN KHÁC
Thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (20/1/2020)
Học cách hành xử theo luật (18/1/2020)
Để không còn những nỗi đau do rượu, bia gây ra (17/1/2020)
Làm tốt công tác xây dựng Đảng để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội (13/1/2020)
Cần chấm dứt tình trạng cán bộ công quyền gây khó khăn, hù dọa doanh nghiệp (11/1/2020)
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (10/1/2020)
Để Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước (6/1/2020)
Đề thi giỏi văn quốc gia, chàng trai người Mông và Ngạn trong “Mắt biếc” (4/1/2020)
Cần sớm hướng dẫn thực hiện Luật Phòng chống tác hại của rượu bia (3/1/2020)
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ