Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục


Ngày cập nhật: 10/06/2019 07:46:25

(QT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025. Mục tiêu của nghị quyết nhằm tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội, tạo bước chuyển biến rõ rệt, thực chất trong thu hút, sử dụng và quản lí các nguồn lực của các cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), nâng cao chất lượng GD&ĐT nhân lực đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

 

Đối với Quảng Trị, việc huy động các nguồn lực để đầu tư cho GD&ĐT trong những năm qua là một nỗ lực lớn lao. Thời điểm những năm đầu lập lại tỉnh, cũng như nhiều ngành khác, GD&ĐT Quảng Trị gặp rất nhiều khó khăn; toàn tỉnh lúc đó mới chỉ có 351 trường từ bậc học mầm non đến trường trung học sư phạm và các trung tâm kĩ thuật tổng hợp - dạy nghề với tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên 5.374 người. Cơ sở vật chất trường lớp chủ yếu tranh, tre, nứa lá, cả tỉnh chỉ có 3 ngôi trường kiên cố, cao tầng, tỉ lệ số người mù chữ cao (năm 1990 toàn tỉnh có 14.500 người mù chữ)…

 

Với sự nỗ lực của cả tỉnh và sự giúp đỡ của trung ương, của các tổ chức, cá nhân, đến nay ngành GD&ĐT Quảng Trị có sự phát triển vượt bậc. Toàn tỉnh có hơn 14.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên; tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn 100% và trên chuẩn 80,35% ở tất cả các cấp học, bậc học. Tỉ lệ phòng học kiên cố, cao tầng của các cấp học đạt trên 72,5%. Toàn tỉnh có 280 trường đạt chuẩn quốc gia; 100% xã, phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng. Cùng với sự phát triển về cơ sở vật chất trường học và và xây dựng đội ngũ nhà giáo, chất lượng giáo dục ngày càng ổn định, thực chất; tỉ lệ học sinh có học lực khá, giỏi ngày càng tăng. Trong nhiều năm qua, số học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia tăng cao. Kết quả thi tốt nghiệp THPT hằng năm tỉnh Quảng Trị ngang bằng hoặc có năm cao hơn tỉ lệ học sinh tốt nghiệp chung của toàn quốc.

 

Đạt được những kết quả trên, cùng với sự nỗ lực của toàn tỉnh có sự đồng hành của các nguồn lực xã hội, trong đó phải kể đến sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân trong tỉnh và trong nước. Hệ thống các trường học tư thục gồm nhiều cấp học được đầu tư trên địa bàn tỉnh đã góp phần giải quyết khó khăn về cơ sở vật chất trường học. Nhất là các trường mầm non tư thục, các trường THPT bán công, tư thục đã góp phần giảm sức ép về cơ sở vật chất trường học trong hoàn cảnh cơ sở vật chất trường công lập phát triển không theo kịp với nhu cầu của xã hội. Nhiều trường tư thục có sự đầu tư kinh phí lớn để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, xây dựng được đội ngũ cán bộ, giáo viên có chất lượng, thu hút được nhiều sự quan tâm của phụ huynh và học sinh, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người học, nhất là các gia đình có điều kiện tiếp cận cơ sở vật chất trường học tối ưu; chất lượng giáo dục cao theo mô hình của các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước.

 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, GD&ĐT Quảng Trị còn gặp không ít khó khăn. Đó là chất lượng giáo dục chưa đồng đều giữa các vùng, miền; cơ sở vật chất và thiết bị dạy học còn thiếu, đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên trường học còn bất cập, thừa thiếu cục bộ giữa các địa phương. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI của Đảng “về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, ngành GD&ĐT Quảng Trị đang cố gắng khắc phục những khó khăn, tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về GD&ĐT, chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đạt chất lượng giáo dục. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác quản lí và tổ chức các hoạt động dạy học. Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh trung học. Tăng cường các hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế về GD&ĐT để hoàn thiện và phát triển.

 

Để thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển GD&ĐT giai đoạn 2019 - 2025, ngành GD&ĐT nói chung và GD&ĐT Quảng Trị nói riêng phải đề ra mục tiêu huy động các nguồn lực của xã hội, thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở giáo dục ngoài công lập đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Cần rà soát hệ thống các văn bản, chính sách về xã hội hóa đã ban hành, hệ thống hóa các quy định về huy động các nguồn lực xã hội cho giáo dục, phát hiện những quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn và còn thiếu, đề xuất hướng chỉnh sửa, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp; kịp thời cập nhật những chủ trương, định hướng mới về xã hội hóa và có liên quan.

 

Đồng thời phải bảo đảm đối xử bình đẳng và tạo môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch; không phân biệt cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục ngoài công lập, người học đều được tiếp cận cơ hội giáo dục và hưởng lợi từ các chính sách phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước. Tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích các nhà trí thức, doanh nhân, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đóng góp công sức, trí tuệ và tài chính cho phát triển GD&ĐT.

 

Cùng với đó đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục theo cơ chế thị trường, trong đó xác định rõ các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục không sử dụng ngân sách nhà nước, đơn vị được quyết định các khoản thu, mức thu bảo đảm bù đắp chi phí hợp lí, có tích lũy để thu hút nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế ngoài nhà nước tham gia cung ứng dịch vụ...

 

Minh Phương

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ