Giải pháp để tăng cường mua, đọc báo Đảng


Ngày cập nhật: 12/04/2019 06:01:40

(QT) - Báo Đảng là kênh thông tin quan trọng hàng đầu để chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; tạo sự đồng thuận xã hội, nhất quán trong hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần nâng cao dân trí, vận dụng kiến thức khoa học kĩ thuật vào sản xuất và đời sống; động viên, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Báo Đảng là kênh phản biện, phê phán các hành vi sai trái, hiện tượng tiêu cực xã hội; đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật của thế lực thù địch, phản động... Với vai trò đặc biệt quan trọng đó, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 11 chỉ đạo việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên. Tổng kết thực hiện Chỉ thị 11, Kết luận số 29 của Ban Bí thư chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Mặt khác, trong bối cảnh bùng nổ, nhiễu loạn thông tin như hiện nay, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách sử dụng các loại phương tiện, nhất là thông tin qua môi trường mạng để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, thì chúng ta càng phải tăng cường mua, đọc Báo Đảng để có những thông tin chính thống, chân thật, đúng bản chất sự việc, nhằm góp phần ổn định tư tưởng, định hướng dư luận xã hội.

 

Với Quảng Trị, thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị và Kết luận số 29 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc mua và đọc Báo Đảng. Theo đó, yêu cầu mỗi chi bộ đảng, mỗi đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, sản xuất kinh doanh từ hợp tác xã trở lên, các đại biểu HĐND các cấp đều phải có báo Quảng Trị, báo Nhân Dân. Nhằm thực hiện nghiêm túc việc mua, đọc Báo Đảng, các văn bản nêu rõ: Các cơ quan đảng, cơ quan hành chính- sự nghiệp, đoàn thể chính trị- xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp cần dành kinh phí để mua báo Quảng Trị, báo Nhân Dân; các địa phương, cấp ủy đảng và chính quyền phải chủ động cấp kinh phí mua Báo Đảng, đảm bảo mỗi chi bộ, đảng bộ đều có báo Quảng Trị, báo Nhân Dân; tổ chức đảng phải có trách nhiệm mua và cấp Báo Đảng cho các chi bộ trực thuộc; thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố và thường trực HĐND các xã, thị trấn phải lấy từ nguồn kinh phí hỗ trợ báo chí cho đại biểu và kinh phí hoạt động của HĐND để đặt mua báo Quảng Trị cấp cho đại biểu HĐND các cấp, không hỗ trợ bằng tiền khi đại biểu chưa có báo. Kiểm tra chặt chẽ kinh phí mua báo, không dùng kinh phí mua Báo Đảng để chi việc khác hoặc mua ấn phẩm khác, kiên quyết chấn chỉnh tình trạng sử dụng kinh phí mua Báo Đảng sai quy định; hằng năm, khi phân loại chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) và đảng viên tiền phong gương mẫu phải lấy việc mua, đọc Báo Đảng làm một tiêu chí để xem xét; định kì 6 tháng, cuối năm báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh phải báo cáo với Đảng ủy Khối).

 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, việc mua, đọc Báo Đảng trên địa bàn tỉnh được thực hiện tương đối nghiêm túc. Hiện nay, ngoài địa bàn trung tâm huyện, thị xã, thành phố, báo Quảng Trị còn phát hành rộng rãi đến các bí thư chi bộ cấp thôn, bản, khu phố trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn và trưởng thôn, bản miền núi, miền biển... Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chưa quán triệt và nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh; xem nhẹ việc mua, đọc Báo Đảng; sử dụng kinh phí mua báo sai mục đích; một số tổ chức cơ sở đảng, cơ quan hành chính - sự nghiệp, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, đại biểu HĐND các cấp là đối tượng cần có Báo Đảng để nắm bắt thông tin kịp thời, phục vụ công tác nhưng không có báo. Theo số liệu Báo Quảng Trị vừa mới điều tra thu thập được, tại 10 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và đảng bộ của 9 huyện, thị xã, thành phố, trừ huyện đảo Cồn Cỏ) có hơn 80% chi bộ trực thuộc tổ chức cơ sở đảng không đặt mua báo Quảng Trị. Trong đó một số chi bộ, đảng bộ cơ sở, cơ quan có quy mô lớn, nhiều năm qua không đặt mua báo Quảng Trị hoặc chỉ mua 1 tờ trong lúc có nhiều đơn vị trực thuộc phải có báo theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, năm 2018 có 15/53 (7 đảng bộ và 8 chi bộ) tổ chức cơ sở đảng trực thuộc không đặt mua Báo Đảng (theo Công văn số 24-CV/ BTGĐUK ngày 6/3/2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh).

 

Mặc dù đã có nhiều văn bản quán triệt, chỉ đạo của trung ương, của tỉnh nhưng tình hình vẫn không thay đổi, số lượng đặt mua Báo Đảng tại Quảng Trị vẫn rất hạn chế. Nguyên nhân chính là do một số cấp ủy đảng và ban lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của Báo Đảng, dẫn đến việc thiếu quan tâm việc mua, đọc Báo Đảng; sử dụng kinh phí mua Báo Đảng cho những việc khác. Tìm hiểu ở một số tỉnh, thành trong nước, việc phát hành Báo Đảng cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên từ thực tế đó, một số địa phương đã có cách làm hay, tăng được số lượng phát hành Báo Đảng rất lớn. Chẳng hạn ở Tây Ninh, trước đây số lượng phát hành báo cũng rất thấp, tỉnh có nhiều văn bản chỉ đạo nhưng tình hình không khá lên, nhưng hiện nay số lượng phát hành báo Tây Ninh lên đến 15 nghìn tờ/số báo xuất bản, tăng gấp nhiều lần so với trước. Cách làm của Tây Ninh là tỉnh chỉ đạo cơ quan quản lí tài chính trừ lại số tiền đặt mua Báo Đảng khi cấp phát ngân sách hằng năm cho các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Số tiền này được chuyển cho báo Tây Ninh để in báo rồi phát cho các cơ quan, đơn vị đó. Biện pháp này đã chống được việc sử dụng kinh phí mua Báo Đảng sai mục đích, tăng cường việc đọc Báo Đảng trong cán bộ, đảng viên. Ở Bình Thuận (và một số tỉnh, thành) thì tỉnh cấp báo cho tất cả cán bộ từ 30, 40 năm tuổi đảng trở lên- đối tượng được xem là những “tuyên truyền viên” của Đảng, Nhà nước. Ở Quảng Trị, những năm qua Hội Cựu chiến binh tỉnh thực hiện cấp báo cho những người đã nghỉ hưu có cấp bậc từ đại tá trở lên... Đó là những giải pháp mà chúng ta có thể xem xét áp dụng để tăng cường việc mua, đọc Báo Đảng mà trước hết là trong cán bộ, đảng viên.

 

Tùng Lâm

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ