Báo Đảng địa phương với nông dân thời hội nhập


Ngày cập nhật: 25/03/2019 06:28:15

(QT) - Là tỉnh nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, sản xuất nông nghiệp chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu nền kinh tế nên nông dân Quảng Trị không chỉ là nguồn nhân lực lao động chủ yếu mà còn là chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Xác định báo chí là cầu nối để mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đời sống xã hội, trong đó có nông dân; bám sát Nghị quyết số 26 - NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị về thực hiện nghị quyết quan trọng này, thời gian qua Báo Quảng Trị đã phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp của nông dân, giúp cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, người làm công tác quản lí nhìn nhận một cách thấu đáo về thực tế đời sống của người dân nông thôn. Từ đó ban hành các chủ trương, chính sách cụ thể, sát thực tiễn, giúp nông dân phát triển sản xuất, hội nhập với nền kinh tế, nông nghiệp toàn cầu.

 

Thông qua các ấn phẩm báo in và báo điện tử, Báo Quảng Trị thường xuyên có các tuyến bài tuyên truyền nhằm nhân rộng những mô hình, cách làm mới, hiệu quả của nông dân trong sản xuất. Bên cạnh đó, từ thực tiễn sản xuất nông nghiệp địa phương, nhất là không ít nông dân đang đối mặt với vấn đề thiếu kiến thức sản xuất, thiếu vốn, thiếu thông tin về thị trường, gặp khó khăn trong tiêu thụ nông sản..., báo đã có nhiều tuyến bài đánh giá, phân tích thực tế và đề xuất giải pháp giúp cấp ủy, chính quyền hoàn thiện chủ trương, chính sách. Đồng thời cũng gợi mở, đặt ra vấn đề là người nông dân cần phải tự “làm mới” mình bằng việc trang bị kiến thức cơ bản về tái cơ cấu nông nghiệp; biết tích tụ ruộng đất và liên kết trong sản xuất; xu thế hội nhập và phát triển của nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao; sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị hàng hóa; cập nhật, làm chủ và ứng dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, bảo quản sản phẩm; xây dựng thương hiệu nông sản; biết liên kết chặt chẽ, ổn định giữa “4 nhà” để thành công trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thông tin tuyên truyền về sự thay đổi nhận thức, cách thức tiếp cận và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất của nông dân trong việc tham gia xây dựng và nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn, trồng rừng FSC, đánh bắt và nuôi trồng thủy, hải sản; liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Những thuận lợi, khó khăn của nông dân trong tổ chức các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bằng hệ thống thủy canh hồi lưu, tưới nhỏ giọt trong nhà màng; trang trại chăn nuôi heo, gà khép kín theo tiêu chuẩn VietGAP; trồng rau, hoa công nghệ cao; mô hình liên kết sản xuất lúa hữu cơ theo chuỗi giá trị; nuôi tôm hai giai đoạn. Các mô hình liên kết với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hữu cơ trong trồng dứa nguyên liệu, sản xuất lúa.

 

Việc thông tin, tuyên truyền trên Báo Quảng Trị đã tác động tích cực đến sản xuất nông nghiệp của tỉnh, góp phần đưa lĩnh vực này đạt mức tăng trưởng hằng năm từ 3 - 3,3%, năm 2018 tốc độ tăng trưởng đã đạt mức kỉ lục 5,56%, cao nhất từ trước đến nay và gấp gần 2 lần so với kế hoạch đề ra. Đặc biệt, nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Quảng Trị đã được tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, có chỉ dẫn địa lí, có chỗ đứng trên thị trường nội địa và xuất khẩu như gạo hữu cơ Quảng Trị, cà phê Arabica Khe Sanh, tiêu Cùa, tiêu Vĩnh Linh, chè vằng La Vang, cà gai leo An Xuân, tinh bột nghệ Vĩnh Linh... và sự kiện hồ tiêu Quảng Trị được xuất khẩu qua Mỹ, Pháp là thành tựu chưa từng có của nền nông nghiệp địa phương.

 

Công tác thông tin, tuyên truyền của Báo Quảng Trị đã góp phần nâng cao nhận thức của nông dân về nhiều vấn đề trong sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân làm ăn có hiệu quả hơn. Từ thực tế ở địa phương và quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, theo chúng tôi, các nội dung mà Báo Đảng địa phương cần tập trung tuyên truyền để đạt được mục đích là nâng cao sản lượng, chất lượng nông sản gắn với bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đó là cần tập trung thông tin, tuyên truyền trên báo các vấn đề liên quan trực tiếp, thiết thực đến nông dân phải được thông tin, phản ánh kịp thời và có chiều sâu. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm những vấn đề nông dân đang đối mặt như thiếu kiến thức sản xuất, khó khăn trong liên kết sản xuất; thiếu vốn, đất đai; đầu ra cho sản phẩm không ổn định; việc xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lí, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm, xây dựng trang web giới thiệu sản phẩm, bán hàng qua internet... để cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cũng như xã hội, cộng đồng doanh nghiệp chung tay hỗ trợ, giải quyết. Bên cạnh đó cần thông tin kịp thời, đa chiều tác động của những chủ trương, chính sách đối với sản xuất và sinh hoạt của nông dân. Tuyên truyền thường xuyên về tình hình sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là vai trò, kết quả của nông dân trong ứng dụng khoa học công nghệ vào canh tác nông nghiệp theo chuỗi giá trị, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; các mô hình, điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi để xã hội nhân rộng. Tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng, ban hành sát đúng, đồng thời tháo gỡ các “rào cản” về chính sách trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, khuyến khích nông dân đầu tư sản xuất nông nghiệp. Phê phán cách làm ăn thiếu bền vững của nông dân như sản xuất gây ô nhiễm môi trường, làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên; làm ăn gian dối, sản phẩm không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

 

Ngoài việc chủ động thực hiện các nội dung thông tin, tuyên truyền trên báo thì cơ quan báo chí cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị ngành chức năng trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản để được hỗ trợ về mặt thông tin, kiến thức chuyên môn, nhằm tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng thông tin về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân. Mở chuyên mục trên báo để thông tin một cách tập trung, có chiều sâu và tăng số lượng về nội dung nông nghiệp, nông dân; sản xuất các video clip về các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, liên doanh, liên kết trong sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả cao.

 

Nông dân chính là chủ thể của quá trình kinh tế - xã hội diễn ra ở nông thôn. Hiện nay khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, nông dân vẫn chiếm khoảng 70% dân số và khoảng 50% lực lượng lao động. Vậy nên, việc các Báo Đảng địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực nông dân thời hội nhập là cần thiết, góp phần quan trọng trong việc giúp nông dân làm ăn hiệu quả, hội nhập nền kinh tế nông nghiệp toàn cầu và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân.

 

Huy Nam

 

*Trích tham luận của Báo Quảng Trị tại Hội thảo Báo Đảng các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 9 (vòng IV), ngày 22-23/3/2019 tại Đắk Nông

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ