Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hướng tới kỉ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: 18/03/2019 06:10:09

(QT) - Cách đây 30 năm, ngày 1/7/1989, tỉnh Quảng Trị chính thức được lập lại. Để chào mừng sự kiện quan trọng này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành Kết luận số 153-KL/TU về việc tổ chức các hoạt động kỉ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị. Ngày 19/3/2019 tới đây, UBND tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước và kí kết giao ước thi đua năm 2019, trong đó có nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỉ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh.

 

Theo kế hoạch, lễ kỉ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị ở quy mô cấp tỉnh được tổ chức vào đúng dịp 1/7/2019; các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị tổ chức các hình thức kỉ niệm thiết thực, phù hợp với địa phương, đơn vị mình. Các hoạt động kỉ niệm phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả, có điểm nhấn, có chọn lọc, bắt đầu từ cơ sở và hướng về cơ sở, huy động được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, khí thế mới trong toàn đảng, toàn quân và toàn dân trước chặng đường phát triển mới của tỉnh. Đây là dịp để tổng kết, khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; rút ra bài học kinh nghiệm, định vị rõ hơn tiềm năng, thế mạnh và khó khăn, thách thức của tỉnh để xác định những định hướng lớn, công việc trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

 

Đặc biệt dịp này UBND tỉnh sẽ tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng tới kỉ niệm 30 năm lập lại tỉnh. Việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước cần đảm bảo thiết thực, sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, trên tất cả các lĩnh vực, hướng tới mọi tầng lớp nhân dân. Chẳng hạn, trong phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tập trung phấn đấu xã đạt chuẩn và nâng cao chất lượng xã đã đạt chuẩn nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Gắn xây dựng nông thôn mới với tiêu chí nâng cao đời sống văn hóa cơ sở. Gắn phong trào thi đua với các công trình, phần việc, sản phẩm cụ thể, theo đó, mỗi xã, huyện, mỗi cơ quan, đơn vị chọn một công trình, phần việc thiết thực, có ý nghĩa phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức tốt công tác vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng các công trình, dự án động lực mà tỉnh đã xác định để chào mừng sự kiện 30 năm lập lại tỉnh. Tổ chức Hội nghị biểu dương những gương mặt tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị, tôn vinh những gương mặt trẻ tiêu biểu, những nhân tố mới có đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh thời gian qua, tạo động lực, sức bật mới trên các lĩnh vực trong thời gian tới. Việc thực hiện các hoạt động kỉ niệm phải có sự gắn kết với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Thông qua việc tổ chức các hoạt động kỉ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị cũng là dịp để đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, quảng bá sâu rộng về mảnh đất và con người Quảng Trị, lợi thế, tiềm năng của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hút, xúc tiến đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tập trung chỉ đạo toàn diện công tác tuyên truyền về những thành tựu đạt được sau 30 năm lập lại tỉnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành, quản lí của các cấp chính quyền. Đây còn là dịp khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về những thành tựu đạt được, tăng cường đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gắn với thực hiện chủ đề năm 2019: “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng tốc phát triển”.

 

Phương Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ