Tạo bước đột phá trong các phong trào, hoạt động thanh niên


Ngày cập nhật: 08/03/2019 05:32:03

(QT) - Từ năm 2004 đến nay, vào dịp tháng 3 hằng năm, tuổi trẻ cả nước nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng lại sôi nổi tổ chức các phong trào, hoạt động hưởng ứng “Tháng Thanh niên”, tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp trong xã hội. Để nhân lên những kết quả này, “Tháng Thanh niên” năm 2019 cần được tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) trong toàn tỉnh tập trung triển khai với nhiều hoạt động thiết thực để tạo bước đột phá trong các phong trào, hoạt động nhằm tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

 

Tỉnh Quảng Trị hiện có trên 120.000 thanh niên, trong đó có hơn 43.000 đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang sinh hoạt tại 445 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc 17 tổ chức đoàn cấp huyện và tương đương, có gần 60.000 hội viên Hội LHTN Việt Nam sinh hoạt tại 141 tổ chức hội trong toàn tỉnh. Trong những năm qua, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội LHTN từ tỉnh đến cơ sở đã phát động, tổ chức sôi nổi và hiệu quả các phong trào, hoạt động, thu hút sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo tuổi trẻ, được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp ghi nhận và đánh giá cao. Nổi bật là các phong trào, hoạt động như: Giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đồng hành với thanh niên trong học tập, trong khởi nghiệp, lập nghiệp và rèn luyện, phát triển kĩ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần... Đặc biệt, vào ”Tháng Thanh niên” hằng năm, các phong trào, hoạt động lại mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ hơn khi được tổ chức rộng khắp, sôi nổi và ý nghĩa trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, sức hút và niềm tin của thanh niên vào tổ chức đoàn, hội ngày càng được củng cố, thanh niên có bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong học tập, lao động, sáng tạo để lập thân, lập nghiệp và cống hiến nhiều hơn cho xã hội; từng tổ chức đoàn, hội vững mạnh hơn, bám sát nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên và yêu cầu của thực tiễn để tổ chức các phong trào, hoạt động. Bên cạnh đó, “Tháng Thanh niên” còn là dịp để cấp ủy đảng các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội LHTN, nhất là đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng cũng như công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ đoàn; chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ về trang thiết bị, kinh phí phục vụ hoạt động và tạo cơ chế, chính sách để tổ chức đoàn, hội tham gia tích cực hơn vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...

 

Để thực hiện tốt “Tháng Thanh niên” năm 2019 với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xác định một số chỉ tiêu trọng tâm như: 70% đoàn cấp huyện có ít nhất 1 công trình thanh niên; mỗi đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở có 1 công trình, phần việc thanh niên, tập trung vào tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cải cách hành chính, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; 100% đoàn cấp huyện và đoàn trường học tổ chức ít nhất 1 hoạt động hướng nghiệp, tư vấn, hỗ trợ vay vốn và giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên, các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; 100% đoàn cấp huyện làm tốt công tác bồi dưỡng và kết nạp “Lớp đoàn viên 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”... Để hoàn thành những chỉ tiêu này, qua đó tiếp tục khẳng định mục đích, ý nghĩa của “Tháng Thanh niên” cũng như tạo bước đột phá trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 và những năm tiếp theo, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội LHTN các cấp trong tỉnh cần triển khai đồng bộ và sáng tạo các giải pháp. Chú trọng tổ chức tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Quảng Trị qua các thời kì, về ý nghĩa và tầm quan trọng của “Tháng Thanh niên”. Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng, tu bổ kết cấu hạ tầng nông thôn, các hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nước và chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật, phương thức sản xuất mới và thông tin thị trường cho thanh niên nông thôn. Huy động đông đảo thanh niên tham gia xây dựng văn hóa văn minh đô thị, nhất là trong đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, xây dựng tuyến phố xanh, sạch, đẹp. Triển khai rộng rãi các hoạt động tặng quà cho người nghèo và gia đình chính sách, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và huy động các nguồn lực để xây dựng, nâng cấp các điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi. Giáo dục kĩ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi, đặc biệt là kĩ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em. Thực hiện các giải pháp thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, trong đó chú trọng hỗ trợ phát triển ý tưởng sáng tạo, cụ thể hóa các ý tưởng sáng tạo có tính khả thi cao và giới thiệu, chuyển giao ý tưởng sáng tạo của thanh niên đến các tổ chức, đơn vị phù hợp; tổ chức đào tạo kĩ năng tìm kiếm, tự tạo việc làm và kĩ năng làm việc cho thanh niên gắn với khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ưu đãi hợp pháp hỗ trợ cho thanh niên phát triển sản xuất, kinh doanh. Tập trung làm tốt công tác phát triển đoàn viên mới, cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh.

 

Cùng với những vấn đề trên, để “Tháng Thanh niên” năm 2019 đạt kết quả tốt, từng cán bộ đoàn, hội cần năng động, sáng tạo, bám sát thực tiễn và theo kịp nhu cầu của thanh niên để tổ chức các phong trào, hoạt động, tránh cách làm “hành chính hóa”, “chỉ đạo từ xa”. Tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội LHTN các cấp chủ động tham mưu với cấp ủy đảng để làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và kiện toàn tổ chức bộ máy. Đề xuất với chính quyền cũng như phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp tạo cơ chế, chính sách, nguồn lực chăm lo, hỗ trợ thanh niên, đặc biệt là hỗ trợ thanh niên đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập; chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, phát triển kĩ năng xã hội cho thanh niên. Bên cạnh đó, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các quan điểm, đường lối của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên. Quan tâm giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị chính đáng, phù hợp của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội LHTN.

 

Huy Quân

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ