Quyết tâm xóa phòng học tạm, phòng học mượn


Ngày cập nhật: 22/02/2019 06:23:43

(QT) - Trong những năm qua, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức quốc tế thông qua các chương trình, dự án và sự chung tay đóng góp của nhân dân, tỉnh Quảng Trị đã xây dựng được nhiều cơ sở vật chất trường học. Không chỉ ở vùng đô thị, vùng đồng bằng mà ngay cả các xã miền núi, vùng biên giới xa xôi cũng đã xây dựng được nhiều trường học kiên cố, khang trang, cao tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học ngày càng tốt hơn.

 

Theo báo cáo của ngành chức năng, qua thực hiện Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 đã xây dựng được 1.144 phòng học, 478 phòng công vụ giáo viên với kinh phí 316,9 tỉ đồng. Thực hiện Đề án kiên cố hóa trường học giai đoạn 2017-2020 đến nay đã và đang triển khai xây dựng 215 phòng học cho các trường mầm non, tiểu học thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa với tổng kinh phí 143,7 tỉ đồng. Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các ngành, địa phương cũng đã có sự quan tâm đầu tư nhiều hơn cho giáo dục, từ năm 2015 đến nay kinh phí dành cho xây dựng các trường học trong Chương trình xây dựng nông thôn mới lên tới hơn 200 tỉ đồng.

 

Tuy các ngành, các cấp và chính quyền địa phương đã có nhiều cố gắng nhưng đến nay vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu và đạt chuẩn quy định về cơ sở vật chất trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhiều cơ sở giáo dục thiếu phòng học, phòng bộ môn, thư viện, thiết bị dạy học tối thiểu, nhà công vụ giáo viên. Trong thời gian tới toàn tỉnh cần đầu tư xây dựng 1.104 phòng học, trong đó mầm non cần 452 phòng, tiểu học 319, trung học cơ sở 224, trung học phổ thông 109 phòng. Ngoài ra cần xây dựng thêm 1.070 phòng thực hành, phòng bộ môn, 1.298 nhà vệ sinh cho học sinh và giáo viên các cấp, 533 phòng ở công vụ cho giáo viên. Những địa phương còn thiếu nhiều phòng học là các huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông. Như ở Trường Tiểu học Tà Long, huyện Đakrông có 9 điểm trường, trong đó có 3 phòng học tạm và phải mượn thêm nhà sinh hoạt cộng đồng. Tại xã Thanh, huyện Hướng Hóa, nhà trường phải mượn nhà sinh hoạt cộng đồng để học sinh tại điểm trường Pa Lọ học tập; tại xã Hướng Lập, một số phòng học xây dựng nhiều năm không được tu sửa nay cũng xuống cấp, không đảm bảo cho việc học tập...

 

Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Chương trình hành động số 95/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện Nghị quyết 29/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, mới đây tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 8, khóa VII, UBND tỉnh đã trình “Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2018-2025”, với tổng số phòng học tạm, phòng học mượn cần đầu tư xây dựng mới là 390 phòng, trong đó mầm non 202 phòng, tiểu học 125, trung học cơ sở 37 phòng, trung học phổ thông 26 phòng, tổng kinh phí để thực hiện đề án dự kiến khoảng 195 tỉ đồng. Nguồn vốn chủ yếu để xây dựng 390 phòng học trên là từ nguồn ngân sách trung ương, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện cùng với nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn khác.

 

Theo đề án của tỉnh, trong những năm từ 2019-2025 mỗi năm dành khoản ngân sách (cả trung ương và địa phương) 27,871 tỉ đồng để xây dựng từ 55-56 phòng học. Như vậy đến năm 2025 cơ bản xóa được phòng học tạm, phòng học mượn.

 

Để thực hiện được mục tiêu trên cần tích cực vận động thu hút các nguồn kinh phí đầu tư từ các chương trình, dự án, tranh thủ tối đa các nguồn viện trợ và các nguồn hợp pháp khác. Tham mưu tiếp tục triển khai Chương trình kiên cố hóa trường lớp học trong giai đoạn từ nay đến năm 2025. Trong việc phân bổ các nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến đầu tư cho giáo dục, thể hiện đúng quan điểm của Đảng: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Bên cạnh đó tích cực huy động xã hội hóa giáo dục, nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân, công khai minh bạch trong huy động xã hội hóa để tạo niềm tin trong xã hội. Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong xã hội để mọi người dân cùng ủng hộ và chia sẻ trách nhiệm với nhà nước trong triển khai thực hiện đầu tư, xóa phòng học tạm, phòng học mượn, xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, giúp ngành giáo dục Quảng Trị không chỉ có chuyển biến tích cực về chất lượng đào tạo mà cơ sở vật chất trường học cũng ngày càng khang trang, đầy đủ hơn.

 

PA

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ