Tập trung thực hiện chủ đề năm “Trách nhiệm, kỉ cương, tăng tốc phát triển”


Ngày cập nhật: 18/02/2019 06:16:32

(QT) - Năm 2019 được tỉnh Quảng Trị xác định là năm tăng tốc, bứt phá trong thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kì 2015 - 2020. Cùng với cả nước kỉ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Trị còn có sự kiện kỉ niệm 30 năm lập lại tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định chủ đề năm 2019 là năm “Trách nhiệm, kỉ cương, tăng tốc phát triển” với quyết tâm tiếp tục đổi mới phương thức, cách làm, nâng cao trách nhiệm, kỉ cương của các tổ chức trong hệ thống chính trị để sớm hiện thực hóa và về đích các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

 

Để thực hiện chủ đề của năm, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết liệt hành động hơn nữa của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị ngay từ đầu năm. Trước mắt tập trung quán triệt trong cán bộ, công chức và người lao động sau kì nghỉ tết trở lại làm việc nghiêm túc, tăng cường kỉ cương, kỉ luật hành chính, kỉ luật lao động; tập trung giải quyết, xử lí dứt điểm những việc còn tồn đọng, còn chậm trễ liên quan đến doanh nghiệp và người dân; đồng thời theo dõi sát tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lí kịp thời những vấn đề phát sinh tại địa phương, đơn vị mình. Đề cao trách nhiệm, tinh thần nêu gương của người đứng đầu, có kế hoạch để tổ chức thực hiện, chủ động linh hoạt trong mọi công việc, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến trong cán bộ, nhân dân để xây dựng quê hương phát triển giàu mạnh, văn minh.

 

Căn cứ nội dung cam kết trách nhiệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019, người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị chủ động triển khai các nội dung công việc, nêu cao tinh thần quyết tâm, cụ thể hóa chủ đề hành động của ngành mình, cấp mình để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trước mắt tổ chức thực hiện việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đạt chất lượng, yêu cầu theo đúng phương châm “Giao quân đủ, chất lượng cao, gọi người nào chắc người đó, không có loại trả”. Tổ chức các hoạt động có chiều sâu để kỉ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh tuyến biên giới, trật tự an toàn xã hội. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân nâng cao nhận thức, nắm chắc tình hình, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đối phó thắng lợi với mọi tình huống xảy ra.

 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi về sự kiện kỉ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị. Tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện về kết quả, thành tựu và bài học kinh nghiệm rút ra qua 30 năm lập lại tỉnh, từ đó tìm ra các hạn chế, yếu kém để khắc phục, thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân, tạo động lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Khởi công, khánh thành các công trình kinh tế - xã hội; tổ chức hội chợ thương mại, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, các cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật để quảng bá nét đẹp văn hóa, mảnh đất, con người và tiềm năng của Quảng Trị.

 

Về kinh tế - xã hội, tập trung mạnh mẽ các nguồn lực cho phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đồng thời phát huy những kết quả đạt được của Năm Doanh nghiệp 2018, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường xuất khẩu hàng hoá. Đối với các dự án động lực, các sở, ngành có liên quan tích cực làm việc với các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn, giúp nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục theo quy định, đẩy nhanh tiến độ khởi công các dự án trong năm 2019. Đối với các dự án đầu tư công, tăng cường quản lí chặt chẽ, triển khai đấu thầu công khai các dự án, đảm bảo lựa chọn các nhà thầu có năng lực, uy tín để thực hiện các dự án; tập trung giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lí và tăng thu ngân sách để tạo điều kiện tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đối với sản xuất nông nghiệp, theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời phát hiện, xử lí dứt điểm các ổ dịch trên cây trồng, vật nuôi, phòng ngừa các dịch bệnh mới; chỉ đạo nông dân chăm bón đồng ruộng, đảm bảo vụ đông xuân đạt năng suất, sản lượng cao; nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả…

 

Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các địa phương, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, nhất là việc thực hiện các mô hình thí điểm, mô hình mới đã được xác định trong Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 7/5/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 27/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lí, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Về quốc phòng - an ninh, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đảm bảo an ninh trên tuyến biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm…

 

Với chủ đề năm “Trách nhiệm, kỉ cương, tăng tốc phát triển”, với khí thế mới của cả nước và địa phương đầu năm 2019, cần tập trung các nguồn lực để đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Để hiện thực hóa điều này, cần nêu cao sức mạnh đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành ở các ngành, các cấp với tinh thần chung là phải quyết liệt, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2018.

 

Phương Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ