Nghị quyết “tam nông”, ý Đảng hợp lòng dân


Ngày cập nhật: 28/12/2018 06:45:10

(QT) - Qua thực tế triển khai, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X đã minh chứng tầm chiến lược và tính đúng đắn về chủ trương phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là “tam nông”). Sau 10 năm đi vào cuộc sống, nghị quyết đã tạo điều kiện để sản xuất nông nghiệp bứt phá tăng trưởng, bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống nông dân ngày một nâng cao.

 

Tại Quảng Trị, thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 26, năm 2008 Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 72-CTHĐ/TU. Đến nay, nền nông nghiệp tỉnh đã có bước tăng trưởng khá toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được cải thiện, từng bước hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao. Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp giai đoạn 2008 - 2017 bình quân đạt 3,3%/năm, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực. Cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển biến theo hướng chuyển dần sản xuất nông nghiệp phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn từ các vùng đồng bằng, miền núi đến vùng sâu, vùng xa ngày càng được cải thiện. Tỉ lệ hộ nghèo ở nông thôn giảm nhanh (từ 22,1% vào năm 2008 xuống còn 14,25% năm 2017). Đặc biệt, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh. Trong 10 năm qua, hàng trăm mô hình mới, đối tượng sản xuất mới được đưa vào thử nghiệm và thành công, tạo nên sự thay đổi cơ bản trong bức tranh nông nghiệp của tỉnh, điển hình như: Gạo chất lượng cao, gạo hữu cơ, rừng có chứng chỉ FSC, cây ăn quả có múi, cây dược liệu... Các sản phẩm chủ lực truyền thống dần được định hướng theo thị trường với đa dạng hóa các sản phẩm phục vụ xuất khẩu, số lượng các nhà máy chế biến được đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất tăng lên đáng kể, nhiều sản phẩm như cà phê, hồ tiêu, tinh bột sắn... đã được xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, Châu Âu... Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ. Các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh ở nông thôn tiếp tục phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng hoạt động. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội các vùng nông thôn được quan tâm đầu tư đồng bộ hơn. Đến cuối năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 42/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Thành quả to lớn từ Nghị quyết “tam nông” là tiền đề vững chắc để nông nghiệp, nông thôn, nông dân Quảng Trị tiếp tục hội nhập, phát triển trong xu thế toàn cầu hóa đang tác động đến quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn. Từ đó, sẽ tạo cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ, tranh thủ các công nghệ hiện đại tăng năng suất lao động, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho nông dân. Tuy nhiên, với yêu cầu khắt khe từ thị trường tiêu dùng, bên cạnh đó là sự thu hẹp về diện tích đất sản xuất, biến đổi khí hậu và tác động của ô nhiễm môi trường, đòi hỏi nông nghiệp, nông dân, nông thôn cần có sự thay đổi toàn diện theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng hiện có, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm tăng năng suất, sản lượng cây trồng. Tỉnh Quảng Trị cần có sự tính toán hợp lý để tiếp tục chuyển đổi sản xuất nông nghiệp từ phát triển số lượng sang chất lượng, an toàn thực phẩm và nâng cao giá trị gia tăng; đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản xuất; nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất gắn với quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực có lợi thế như lúa chất lượng cao, cao su, cà phê, tiêu, gỗ rừng trồng… Phát triển một số cây dược liệu, cây ăn quả có hiệu quả cao. Xây dựng thương hiệu một số nông sản Quảng Trị, hình thành chuỗi giá trị bằng các hình thức liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Thu hút đầu tư, phát triển sản xuất ở địa bàn nông thôn. Đẩy mạnh thâm canh các cây trồng có tiềm năng, lợi thế và mở rộng diện tích ở những nơi có điều kiện. Chú trọng phát triển các hình thức hợp tác trong sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế hộ phát triển. Thực hiện tốt chính sách của nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để tổ chức sơ chế, chế biến sâu sản phẩm do người nông dân làm ra, góp phần giải quyết tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa”.

 

Có thể thấy, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng- an ninh; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. Vì vậy, các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ tiếp tục được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương giải quyết đồng bộ, gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn được Thủ tướng Chính phủ xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực tự cường vươn lên của nông dân. Xây dựng xã hội nông thôn ổn định, đồng thuận, dân chủ, có đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, tiếp tục nâng cao đời sống nông dân.

 

Lâm Thanh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại để xây dựng quê hương giàu mạnh (21/1/2019)
Thổ cẩm, từ trang phục bản địa đến văn hóa quốc gia (19/1/2019)
Để hạn chế nguy cơ ngộ độc rượu (18/1/2019)
Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự xã hội (14/1/2019)
Nỗi ám ảnh về tài xế nghiện ma túy (12/1/2019)
Tạo động lực phát triển mới từ mô hình thí điểm đưa cán bộ trẻ có trình độ về hợp tác xã nông nghiệp (11/1/2019)
Không ngừng vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia (7/1/2019)
Hiệu quả “Năm doanh nghiệp” chưa đạt như kì vọng (5/1/2019)
Lan tỏa niềm tin, khí thế mới (4/1/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ