Đề cao sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác dân số


Ngày cập nhật: 17/12/2018 06:24:37

(QT) - Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa VII; Kết luận số 119-KL/TW ngày 4/1/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/ TW của Bộ Chính trị khóa IX về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình”; Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 26/7/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XIV “về công tác dân số - gia đình và trẻ em trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng.

 

Kết quả nổi bật trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là tốc độ gia tăng dân số được khống chế thành công. Tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên giảm còn 1,1%; tuổi thọ trung bình đạt trên 72 tuổi; số người từ 60 tuổi trở lên chiếm tỉ lệ 12% tổng dân số toàn tỉnh, đạt mục tiêu của các nghị quyết đề ra. Tuy nhiên vấn đề đáng quan tâm là từ năm 2015 đến nay, tình hình thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, ban, ngành của tỉnh bộc lộ một số hạn chế. Tình trạng sinh con thứ ba, sinh con thứ tư có chiều hướng gia tăng, năm sau cao hơn năm trước. Theo báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng giữa nhiệm kỳ (2015-2020) của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, về thi hành kỷ luật đảng viên, từ năm 2015 đến nay có 58 trường hợp, trong đó có 46 đảng viên vi phạm về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; riêng năm 2016 có 4 đảng viên sinh con thứ tư. Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên là do một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đúng và đầy đủ về tính chất lâu dài, khó khăn, phức tạp, tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; lãnh đạo, chỉ đạo chưa quyết liệt trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy. Tư tưởng muốn có nhiều con, trọng nam hơn nữ vẫn còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, gây khó khăn cho công tác vận động, tuyên truyền trong xã hội…

 

Để ngăn chặn tình trạng sinh con thứ ba, thứ tư trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa ban hành Kết luận số 52- KL/ĐUK về công tác dân số trong tình hình mới, yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp để thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Trước hết, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về công tác dân số; tiếp tục chỉ đạo quán triệt để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về các quan điểm và mục tiêu cơ bản, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề cập trong các Nghị quyết của Đảng, văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đưa công tác dân số thành một nội dung trong chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy và là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc về việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển.

 

Mặt khác, quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân số; đề cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác dân số. Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân số nhằm khẳng định những kết quả đạt được, những việc làm tốt để phát huy và nhân rộng; chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế để có giải pháp khắc phục, sửa chữa nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của Đảng và Nhà nước. Các cấp ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tại cơ quan, đơn vị tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, thực hiện quy mô gia đình ít con; đưa việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình vào nội dung chương trình hoạt động, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và quy chế, quy định của tổ chức; vận động mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có hai con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt, tạo sự đồng thuận về nhận thức; chuyển trọng tâm từ việc thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình sang chính sách dân số và phát triển.

 

Phương Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự xã hội (14/1/2019)
Nỗi ám ảnh về tài xế nghiện ma túy (12/1/2019)
Tạo động lực phát triển mới từ mô hình thí điểm đưa cán bộ trẻ có trình độ về hợp tác xã nông nghiệp (11/1/2019)
Không ngừng vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia (7/1/2019)
Hiệu quả “Năm doanh nghiệp” chưa đạt như kì vọng (5/1/2019)
Lan tỏa niềm tin, khí thế mới (4/1/2019)
Tạo sức bật mới để thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016-2020 (30/12/2018)
Bằng cấp và năng lực (29/12/2018)
Nghị quyết “tam nông”, ý Đảng hợp lòng dân (28/12/2018)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ