Xây dựng chính quyền điện tử để giảm hội họp


Ngày cập nhật: 08/12/2018 06:37:02

(QT) - Họp, hội nghị (gọi chung là họp) là một hình thức của hoạt động quản lí, một cách thức giải quyết công việc, thông qua đó thủ trưởng cơ quan trực tiếp thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình theo quy định của pháp luật.

 

Họp có thể chia làm các loại: Họp nhằm tuân thủ ý kiến đóng góp vào dự thảo đề án, kế hoạch, chương trình công tác…; họp để đánh giá những việc đã làm, triển khai nhiệm vụ; họp để cung cấp thông tin, quán triệt nhằm thống nhất nhận thức và hành động; họp để thông qua ý kiến của tập thể… Tuy nhiên việc tổ chức quá nhiều cuộc họp không cần thiết, làm tốn kém thời gian, chi phí của xã hội, ảnh hưởng đến việc quản lí, điều hành. Báo chí phê phán, cán bộ nhà nước và ngay cả người dân cũng phản đối chuyện họp nhiều, không còn thời gian giải quyết công việc. Nguyên nhân dẫn đến họp nhiều trước hết là do lỗi “hệ thống”, cơ chế vận hành của nền hành chính còn nhiều khiếm khuyết, bất cập. Việc phân công, phân cấp quyền hạn, phân định chức năng giữa trung ương - địa phương và giữa các cơ quan chưa rõ ràng, chồng chéo; chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách chưa được làm rõ. Chưa xóa bỏ được tư duy bao cấp, xin - cho trong quản lí. Lãnh đạo yếu năng lực, thiếu quyết đoán, không dám tự chịu trách nhiệm...

 

Trước “vấn nạn” họp nhiều, không hiệu quả, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã từng chỉ đạo: Chính phủ yêu cầu các cơ quan đơn vị đẩy mạnh đổi mới phương thức, lề lối làm việc của cơ quan hành chính nhà nước; giảm hội họp, giấy tờ hành chính và chế độ báo cáo, tăng cường họp trực tuyến và tin học hóa các hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Và đến nay, Thủ tướng ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-TTG (có hiệu lực từ ngày 25/12/2018) quy định chế họp trong quản lí, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Theo đó, việc tổ chức cuộc họp phải đảm bảo 6 nguyên tắc: Giải quyết công việc đúng thẩm quyền, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cấp trên không can thiệp và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của cấp dưới và cấp dưới không chuyển công việc thuộc thẩm quyền lên cho cấp trên giải quyết. Tuân thủ pháp luật, tập trung dân chủ; công khai, minh bạch và bảo đảm bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. Tổ chức cuộc họp theo kế hoạch công tác hoặc khi thực sự cần thiết, phù hợp với tính chất, yêu cầu và nội dung của vấn đề, công việc cần giải quyết; với tính chất và đặc điểm về tổ chức và hoạt động của từng loại cơ quan, đơn vị. Xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thành phần tham dự; đề cao và thực hiện nghiêm túc trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo, chủ trì, tham dự cuộc họp, trách nhiệm của các cơ quan bảo đảm, phục vụ cuộc họp. Lồng ghép, kết hợp các loại cuộc họp có nội dung liên quan với nhau hợp lí; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức họp; cải tiến, đơn giản hóa thủ tục trong tổ chức cuộc họp; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức. Không làm ảnh hưởng đến các hoạt động công vụ khác của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và tổ chức theo quy định của pháp luật.

 

Đặc biệt, Thủ tướng quy định những trường hợp không được tổ chức họp, đó là: Họp kết hợp với tham quan, giao lưu, nghỉ mát hoặc dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi, giải trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; họp giải quyết công việc đã được phân quyền, phân cấp, ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan hành chính cấp dưới giải quyết; họp giải quyết công việc đã được pháp luật quy định giải quyết bằng các cách thức khác không phải thông qua cuộc họp; họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của cấp dưới thay thế cho việc kiểm tra trực tiếp đối với các cơ quan, đơn vị cấp dưới và cơ sở; họp giải quyết các công việc thường xuyên trong tình hình có thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp.

 

Để giảm hội họp, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức họp thì phải xây dựng và vận hành hiệu quả chính quyền điện tử. Khai thác công nghệ thông tin và các sản phẩm công nghệ. Thủ trưởng cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước có trách nhiệm triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ, trước hết là công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Việc thu thập, trao đổi, phối hợp xử lí thông tin chủ yếu thực hiện trên môi trường mạng. Tăng cường và mở rộng hình thức họp trực tuyến. Với Chính phủ, mục tiêu đặt ra là đến hết năm 2019 sẽ giảm 30% thời gian các phiên họp Chính phủ. Theo đó các thành viên Chính phủ cho ý kiến và biểu quyết trên môi trường điện tử có thực hiện kí số đối với các công việc thuộc thẩm quyền của Chính phủ, kể cả khi vắng mặt tại cơ quan hoặc vắng mặt tại buổi họp. Đến hết năm 2019, tất cả các nội dung xin ý kiến thành viên Chính phủ được xử lí trên môi trường mạng (trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước). Ở Quảng Trị, dự kiến từ đầu năm 2019, UBND huyện Cam Lộ sẽ bắt đầu tổ chức họp trực tuyến giữa huyện với các xã, thị trấn trên địa bàn nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, có thể mở rộng thành phần và số lượng người tham dự, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, hạ tầng kĩ thuật sẵn có đã được đầu tư và hiện đang sử dụng tại các đơn vị.

 

Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước cần thực hiện nghiêm túc Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ để chấm dứt tình trạng họp hành tràn làn, vô bổ, không hiệu quả vốn là “căn bệnh trầm kha” từ nhiều năm nay. Giảm họp sẽ tiết kiệm được chi phí, thời gian; lãnh đạo, cán bộ, công chức có thời gian tập trung xử lí công việc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

 

Tùng Lâm

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại để xây dựng quê hương giàu mạnh (21/1/2019)
Thổ cẩm, từ trang phục bản địa đến văn hóa quốc gia (19/1/2019)
Để hạn chế nguy cơ ngộ độc rượu (18/1/2019)
Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự xã hội (14/1/2019)
Nỗi ám ảnh về tài xế nghiện ma túy (12/1/2019)
Tạo động lực phát triển mới từ mô hình thí điểm đưa cán bộ trẻ có trình độ về hợp tác xã nông nghiệp (11/1/2019)
Không ngừng vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia (7/1/2019)
Hiệu quả “Năm doanh nghiệp” chưa đạt như kì vọng (5/1/2019)
Lan tỏa niềm tin, khí thế mới (4/1/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ