Phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng


Ngày cập nhật: 15/10/2018 06:09:36

(QT) - Kết quả bước đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của cả nước trong thời gian qua đã thể hiện không có “vùng cấm” trong chống tham nhũng. Nhiều cán bộ lãnh đạo các cấp, kể cả cán bộ cấp cao liên quan đến các vụ án tham nhũng, tội phạm kinh tế đã bị bắt giam, tiến hành điều tra, một số đã bị đưa ra xét xử với mức án nghiêm minh. Điều đó góp phần lấy lại niềm tin trong nhân dân về cuộc chiến chống “giặc nội xâm” của Đảng và Nhà nước. Kết quả đó cũng đã tác động tích cực đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cũng như đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, ổn định đất nước; được sự ủng hộ, đồng tình của đông đảo nhân dân. Rõ ràng chống tham nhũng không hề là công việc đơn giản, nhưng không việc gì là không thể nếu như công việc đó được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.

 

Trong khí thế cao trào chống tham nhũng của cả nước, nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCTN, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành nhiều văn bản, trong đó chỉ tính riêng từ đầu năm 2018 đến nay đã ban hành 7 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo PCTN; các tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã ban hành 243 văn bản thuộc thẩm quyền để chỉ đạo PCTN. Đồng thời các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như tài chính - ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, cấp phép đất đai, công tác cán bộ… nhằm góp phần ngăn ngừa tham nhũng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng. Hầu hết các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về lề lối làm việc, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp… và được triển khai thực hiện nghiêm túc; tiến hành nhiều cuộc kiểm tra về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, giám sát đôn đốc công tác PCTN.

 

Để phòng ngừa tham nhũng, từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã chuyển đổi vị trí công tác của 559 trường hợp. Đã có 58/58 cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập với 7.039/7.113 người đã kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập, đạt tỉ lệ 98,7% số người phải kê khai, công khai. Thời gian qua, hai vụ án tham nhũng được dư luận quan tâm xảy ra trên địa bàn là: Vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” ở xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh; vụ án Nguyễn Minh Trí cùng đồng phạm “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh đã được đưa ra xét xử nghiêm minh. Mới đây, qua công tác thanh tra và xử lý tin báo, cơ quan chức năng đã phát hiện vụ tham nhũng gây thiệt hại trên 750 triệu đồng ở HTX Trà Lộc, Hải Xuân, Hải Lăng và vụ phá rừng gây hậu quả nghiêm trọng ở huyện Hướng Hóa và Đakrông, đã chuyển cho cơ quan điều tra vào cuộc, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Vấn đề đặt ra hiện nay đó là tuy đã đề ra nhiều giải pháp PCTN nhưng việc tổ chức thực hiện chưa nghiêm túc; công tác phát hiện tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra, giám sát còn hạn chế, rất ít vụ việc được phát hiện qua kênh thanh tra, kiểm tra mà chủ yếu từ tố cáo, tố giác, dư luận xã hội. Bên cạnh đó một số người đứng đầu các cơ quan, tổ chức chưa quan tâm đúng mức công tác PCTN; quyền tiếp nhận thông tin của người dân, doanh nghiệp có lúc có nơi chưa được phát huy trên thực tế. Do vậy, công tác PCTN trong thời gian tới cần được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp sau:

 

Trước hết, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện nghiêm túc quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước; quản lý, sử dụng các nguồn vốn xã hội hóa; minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật; kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định về quản lý kinh tế xã hội, quản lý nhà nước, đảm bảo khả thi, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương; hạn chế tối đa những kẻ hở cho hành vi tham nhũng nảy sinh. Đồng thời coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Năm 2018 là “Năm doanh nghiệp” của tỉnh, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát, sửa đổi, bãi bỏ và ban hành các văn bản mới nhằm tháo gỡ khó khăn, khuyến khích doanh nghiệp phát triển. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật các vụ án, vụ việc được dư luận quan tâm. Thực hiện nghiêm các quy định về PCTN trong công tác tổ chức, cán bộ, nhất và về tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo các chức danh được quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động đúng quy định; chống nạn chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy luân chuyển…

 

Mặt khác, cần thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; về phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Điều quan trọng trong công tác PCTN là phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giám sát và phản biện xã hội để phát hiện các hành vi tham nhũng, tội phạm về quản lý kinh tế, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng. Phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân tham gia đấu tranh PCTN. Việc đấu tranh phải bền bỉ, kiên trì, liên tục, lâu dài, có quyết tâm chính trị cao. Làm cho mọi cán bộ, công chức, người dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của tệ tham nhũng và tính cấp thiết, phức tạp, khó khăn của công tác đấu tranh PCTN để đồng hành, ủng hộ Đảng, Nhà nước diệt trừ tham nhũng, làm lành mạnh đời sống xã hội, xây dựng xã hội dân chủ, giàu mạnh, văn minh.

 

Minh Phương

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ