Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh bắt đầu từ mỗi cán bộ thực thi công vụ


Ngày cập nhật: 12/10/2018 06:52:41

(QT) - Với 10 chỉ số thành phần, bao gồm các nội dung như: Gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự..., Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) điều tra và công bố phản ánh sinh động bức tranh của nền kinh tế ở một tỉnh. Từ đó, tạo lòng tin cho các nhà đầu tư và buộc ngành quản lý phải có các giải pháp xử lý, nếu như chỉ số PCI giảm.

 

Có thể nói, PCI là một trong những chỉ số quan trọng được xây dựng để đánh giá môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền. Qua đó, thúc đẩy phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và phản ánh sự điều hành của bộ máy quản lý. Bởi chỉ số PCI không đơn giản là để đo lường chất lượng, mà còn là chỉ số thể hiện niềm tin, sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp vào chính sách quản lý từ các cơ quan công quyền. Kết quả khảo sát PCI của Quảng Trị năm 2017 giảm 11 bậc so với năm 2016, xếp thứ 54/63 tỉnh, thành phố. Trong 10 chỉ số thành phần của PCI, Quảng Trị có nhiều chỉ số giảm điểm so với 2016 bao gồm: Chỉ số về gia nhập thị trường từ vị trí số 5 xuống vị trí 22; chi phí thời gian từ vị trí 27 xuống vị trí 36; cạnh tranh bình đẳng từ vị trí 35 xuống vị trí 46; tiếp cận đất đai từ vị trí 12 xuống vị trí 46; chi phí không chính thức từ vị trí 50 xuống vị trí 59; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự từ vị trí 20 xuống vị trí 51… Bên cạnh đó, trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Quảng Trị có một số điểm sáng như: Thời gian đăng ký doanh nghiệp có nhiều cải thiện; môi trường kinh doanh minh bạch hơn, đứng vị trí 14/63, tăng 8 bậc so với năm 2016; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp có cải thiện đáng kể, tăng 6 bậc so với năm 2016. Qua phân tích các chỉ số thành phần 13 năm (2006 - 2017) của VCCI, tỉnh Quảng Trị được đánh giá nằm trong nhóm các tỉnh/thành có cải thiện về các chỉ số PCI nhưng tốc độ còn chậm.

 

Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc cải thiện chỉ số PCI. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ rất sớm đã có Nghị quyết 01 - NQ/TU ngày 15/5/2016 về Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; UBND tỉnh đã có chương trình hành động và yêu cầu các ngành liên quan có kế hoạch thực hiện nhằm cải thiện thứ hạng PCI. Tuy nhiên, trên thực tế tình hình thực hiện nhiệm vụ ở một số cơ quan vẫn còn tắc trách, đặc biệt bộ phận cán bộ trực tiếp thực thi công vụ ở một số nơi vẫn còn nhũng nhiễu, tiêu cực khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến chỉ số chi phí không chính thức năm 2017 ở Quảng Trị tiệm cận mức thấp nhất, đứng thứ 59/63. Điều này cho thấy mặc dù tỉnh có rất nhiều nỗ lực nhưng các ngành chuyên môn thiếu giải pháp dựa vào tình hình thực tiễn cụ thể ở cơ quan, đơn vị thì việc cải thiện thứ hạng PCI khó hiệu quả.

 

Kết quả chỉ số PCI phần nào giúp các sở, ngành liên quan nhận diện và đánh giá khách quan năng lực quản trị từng đơn vị để từ đó đổi mới tư duy điều hành, kiểm soát tốt hơn các cơ quan cấp dưới, trực tiếp là đội ngũ cán bộ, công chức trong quản lý, thực thi công vụ. Dựa vào các trục nội dung, các chỉ số thành phần có trong các bộ chỉ số đánh giá, dựa vào kết quả cụ thể tại từng chỉ số thành phần để thấy được điểm mạnh, điểm yếu của tỉnh. Từ đó tìm ra nguyên nhân của những hạn chế và đưa ra các giải pháp để khắc phục nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ cung ứng cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Sau hội thảo bàn giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tự soi xét, thẳng thắn nhìn nhận và sửa chữa bằng việc xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, sáng tạo nhằm nâng cao các chỉ số thành phần PCI có liên quan đến đơn vị mình.

 

Các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cần tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ban hành và ban hành thay thế các văn bản, quyết định còn tồn tại nhiều bất cập, gây khó khăn cho việc tiếp cận của doanh nghiệp; nhất là các văn bản, quy định liên quan đến thủ tục đất đai, chấp thuận chủ trương đầu tư, vấn đề phân cấp ủy quyền trong đầu tư; loại bỏ khâu trung gian trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường công tác giáo dục, kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính ở các cấp, ngành, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Đồng thời tạo cơ chế để tổ chức, doanh nghiệp phản ánh các hành vi tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức để từ đó có cơ sở làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ gây khó khăn, phiền hà, hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực khi giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp. Công khai, minh bạch hóa thông tin cho tổ chức, doanh nghiệp bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận thông tin để hiểu rõ hơn các chiến lược, định hướng và kế hoạch đầu tư phát triển của tỉnh. Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, các quy hoạch ngành, lĩnh vực, các dự án, danh mục kêu gọi đầu tư cũng như các chính sách ưu đãi đầu tư, khoản phí, lệ phí…, tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong việc tiếp cận và áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục cải thiện hơn nữa mối quan hệ giữa chính quyền với doanh nghiệp thông qua cơ chế đối thoại, lắng nghe ý kiến phản hồi. Khảo sát mức độ hài lòng của công dân và doanh nghiệp về chất lượng phục vụ. Thực hiện nghiêm các chỉ thị của Chính phủ, của tỉnh về công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng hạn chế thấp nhất phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp.

 

Lâm Thanh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ