Tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục vững mạnh


Ngày cập nhật: 27/08/2018 05:35:17

(QT) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, với sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ngành, các địa phương, sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) có bước phát triển tương đối đồng đều, đã huy động được các nguồn lực xã hội chăm lo đội ngũ nhà giáo; xây dựng cơ sở vật chất; tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đổi mới GD&ĐT, việc xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý vững mạnh có vai trò quan trọng, là một trong những nhân tố quyết định chất lượng giáo dục.

 

Về sự phát triển của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ở Quảng Trị, có thể nhìn nhận qua nhiều góc độ. Trước hết về chất lượng đội ngũ, hiện toàn ngành GD&ĐT có 14.457 cán bộ, viên chức, người lao động. So với cách đây 5 năm, đội ngũ cán bộ, giáo viên có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ cấu ngày càng hợp lý. Hầu hết cán bộ, giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, vững về chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết, gắn bó với nghề nghiệp. Thứ hai, về sự quan tâm đào tạo, xây dựng đội ngũ, có thể thấy hằng năm tỉnh luôn chỉ đạo ngành GD&ĐT tổ chức đánh giá cán bộ quản lý và đội ngũ nhà giáo theo chuẩn của Bộ GD&ĐT, trên cơ sở đó đề ra kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học và quản lý. Nhờ đó chất lượng giáo dục đại trà được duy trì ổn định; chất lượng giáo dục mũi nhọn có bước phát triển khởi sắc, nhiều học sinh đạt giải cao tại các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp đạt cao. Thứ ba, về mặt thực hiện các chế độ, chính sách, đã có sự quan tâm nhất định. UBND tỉnh đã ban hành và tổ chức thực hiện một số chính sách, như “Đề án luân chuyển giáo viên vùng khó”; “Chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng giai đoạn 2013- 2020”; “Quy định về chế độ, chính sách cho giáo viên, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn”…Đồng thời, có cơ chế hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng tin học hóa trong nhà trường. Thực hiện tốt các chế độ phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp khu vực và các phụ cấp khác; chính sách hỗ trợ đối với giáo viên và học sinh ở vùng dân tộc thiểu số; thực hiện các chế độ chính sách về thu hút, tuyển dụng. Bên cạnh đó thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo công khai, minh bạch gắn với công tác kiểm tra, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, bảo vệ quyền lợi của giáo viên, cán bộ quản lý.

 

Vấn đề đáng quan tâm hiện nay là đời sống của không ít cán bộ, giáo viên còn gặp khó khăn, nhất là đối với các giáo viên mới vào nghề. Với cơ chế, chính sách hiện có chưa đủ mạnh để thu hút đầu tư phát triển GD&ĐT, đặc biệt là chính sách thu hút sinh viên, giáo viên giỏi về công tác tại tỉnh. Vì vậy để xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT, cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành GD&ĐT cần triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ đảm bảo hợp lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT và chương trình sách giáo khoa phổ thông mới. Làm tốt công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý sau khi sắp xếp, sáp nhập các trường học theo Nghị quyết số 19- NQ/TW của BCH Trung ương lần thứ 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục thực hiện Đề án luân chuyển giáo viên vùng khó để đảm bảo công bằng trong giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa.

 

Cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về chế độ, chính sách, bản thân đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cũng phải tự hoàn thiện, rèn luyện, phấn đấu về nghề nghiệp. Hiện nay, ở đây đó vẫn còn xảy ra những vụ việc đau lòng làm ảnh hưởng đến ngành GD&ĐT, như việc một số cán bộ, giáo viên mắc sai phạm trong quản lý; vi phạm quy chế thi cử dẫn đến vi phạm pháp luật; vi phạm đạo đức, lối sống, thiếu tình thương đối với học sinh, có những hành vi phản giáo dục…Để làm tròn thiên chức của nhà giáo, mỗi cán bộ, giáo viên phải tự rèn luyện để là tấm gương sáng về đạo đức; có kỹ năng sư phạm, luôn tự học hỏi, bồi dưỡng, nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, sáng tạo trong truyền thụ kiến thức; thương yêu, chăm lo cho học trò, nâng cao chất lượng dạy và học để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương phát triển bền vững.

 

Phương Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (6)
Rất đồng tình với Phương Minh, phải tập trung vào điều kiện tiên quyết, điều kiện cần đó là: Đội ngũ QLGD và các Thầy giáo, cô giáo. Đây cũng là nguyên nhân thực trạng hạn chế của GDĐT Quảng Trị hiện nay. Khi đã đáp ứng được điều kiện cần thì với truyền thống, với sự quan tâm của xã hội, gia đình và với trí tuệ thông minh của học sinh Quảng Trị tôi tin hội đủ các điều kiện: Cần và Đủ cho học sinh Quảng Trị đạt được thành tích cao trên "đấu trường" cả nước, khu vực và Quốc tế...
Ph?m Minh Quân - 27/08/2018 6:09:29 CH
Quan điểm, cách đặt vấn đề của P. Minh khá chuẩn. Tuy nhiên, có lẽ tác giả muốn tránh đi những câu chuyện "rắc rối" của ngành nên chỉ dẫn số liệu về Số lượng mà không nêu số liệu về Chất lượng, chỉ đưa ra những nhận định định tính. Bên cạnh những gì tác giả đã đề cập thì cũng một loạt câu hỏi cần đặt ra về GDĐT như kết quả thi h/s Quốc gia, Quốc tế nghèo nàn hay kết quả thi tốt nghiệp PTTH năm 2018 quá thấp, gần 90 dưới điểm Văn, Anh văn " Chậm chân" so các tỉnh....
Mai Ðang Dung - 28/08/2018 8:11:56 SA
Một số câu hỏi: Vì sao chưa tạo ra được "động lực" trong h/s, chưa thu hút được "nhân tài" ở một số huyện Phía Nam Bắc Tây vào trường Chuyên Đội ngũ Giáo viên giỏi thì chưa thực sự "tâm huyết", hụt hẫng yêu nghề dạy thêm hơn dạy chính khóa...Trong công tác tuyển sinh, thông tin cả nước 3 điểm/môn vào ĐHSP thì ở CĐSP Q.Trị, có năm toán chỉ 2 điểm cũng tuyển thì làm sao nâng cao chất lượng GDĐT..Theo tôi, nếu không tập trung vấn đề này thì chỉ là bài ca muôn thuở..?
Mai Ðang Dung - 28/08/2018 8:25:07 SA
Bất cứ việc gì phải nắm được quy luật, xu thế chung đặt mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ, phương pháp cụ thể thì may ra thành công. Nhưng đối với GDĐT Quảng Trị theo cảm nhận cá nhân tôi, hơi mơ hồ, sau 30 năm chia tách tỉnh rồi mà vẫn "chậm chân" so các tỉnh cùng chia ra là Quảng Bình, TT- Huế. Nếu nỏi h/s Giỏi 2 tỉnh lân cận số lương, chất lượng giải Quốc gia đều vượt trội Q.Trị Họ cũng đã có một số Huy chương Olympic. Nói về đại trà, thì Lãnh đạp Sở đã trả lời: Thứ 38/63 ...
Nguy?n Van Son - 30/08/2018 9:05:35 SA
Về quy luật, xu thế : Rất lạ,1 tỉnh có truyền thông hiếu học, đại khoa nhiều như thế...Nhưng một số năm h/s giỏi Quốc gia "bị" xếp vào bảng B tức là gồm các tỉnh Miền Núi...Nhẹ cân, dễ hơn bảng A. Sau này, không phân bảng nữa mà chỉ có 1 bảng duy nhất Về du học phổ thông, không những các thành phố, tỉnh lớn mà ngay các tỉnh Miền núi đã thành "phong trào" Giáo dục Q.trij thì vẫn "bế quan, tỏa cảng"... Phải chăng kết quả " nghèo nàn" của GDĐT tỉnh ta , vì: ...Mãi mãi là người đến sau ?
Nguy?n Van Son - 30/08/2018 9:31:15 SA
Tôi đồng ý nội dung Phương Minh đã đề cập. Tuy nhiên, theo tôi để có giải pháp đúng thì phải dám nhìn thẳng, nói đúng thực trạng. Ai đã là thầy cô giáo, phụ huynh, đã là học sinh có lẽ sẽ biết rất nhiều, thấm thía cả nỗi đau, buồn lo và nguyên nhân tồn tại, hạn chế về GDĐT. Riêng tôi cũng nghe nhiều, biết nhiều về ngành nhưng những gì viết ra đều từ số liệu, thông tin chính thống của Bộ và TW hội khuyến học, trực tiếp chứng kiến...Nhưng khen thì không sao, còn hơi "đau đầu" là bị xóa?
Lê C?nh Toàn - 07/09/2018 11:10:57 SA

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ