Tháo gỡ khó khăn trong sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Giáo dục


Ngày cập nhật: 17/08/2018 06:34:50

(QT) - Thực hiện Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy và Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính xã, thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và sự nghiệp công lập của UBND tỉnh, đối với ngành giáo dục, hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang tiến hành sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị, cụ thể là sáp nhập, hình thành trường phổ thông có nhiều cấp học nhằm giải quyết tình trạng đầu mối trường lớp nhiều, trong khi nhiều trường có số lớp học và học sinh ít. Trong quá trình triển khai thực hiện, nảy sinh nhiều khó khăn đòi hỏi ngành Giáo dục và Đào tạo phải nỗ lực quyết tâm để hoàn thành đúng tiến độ theo mục tiêu đề ra.

 

Việc sáp nhập các trường học tại Quảng Trị được tiến hành trên cơ sở hình thành trường phổ thông có nhiều cấp học như Tiểu học, THCS, THPT hoặc có cùng cấp học. Đảm bảo có đủ số giáo viên từng bộ môn, dạy đủ số tiết tối thiểu theo định mức quy định, phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương. Trường sau khi sáp nhập có chung bộ máy quản lý, phục vụ và có một điểm trường chính, các điểm trường khác vẫn cơ bản giữ nguyên để đảm bảo khoảng cách đến trường theo đúng quy định của Bộ GD& ĐT; đội ngũ giáo viên được sắp xếp bố trí lại hợp lý, đảm bảo dạy đúng chuyên môn được đào tạo và đủ số tiết theo quy định. Theo đó, sau khi sắp xếp, tổ chức lại, số đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập giảm 115 trường, gồm cấp tỉnh giảm 1 đơn vị, cấp huyện giảm 114 đơn vị. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sau khi sắp xếp giảm 5 đơn vị.

 

Mục tiêu đối với việc sáp nhập các trường trong cùng một xã phải hoàn thành trước khi vào năm học mới để đảm bảo công tác dạy và học. Đối với các trường sáp nhập có liên quan đến sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã thì có thể tiến hành chậm hơn cùng với việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

 

Tới thời điểm này, đã có hai huyện là Triệu Phong và Hải Lăng công bố quyết định định sáp nhập trường học theo Nghị quyết số 19 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII và bổ nhiệm cán bộ quản lý năm 2018. Đối với huyện Triệu Phong, đơn vị đầu tiên công bố quyết định sáp nhập các trường học không đủ tiêu chí theo quy định, bên cạnh những mặt thuận lợi, bước đầu có một số khó khăn nảy sinh trong quá trình thực hiện như việc bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên dôi dư; sắp xếp và bố trí lại đội ngũ giáo viên ở những trường có hai cấp học; cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học khi tăng về số lớp và số lượng học sinh, thiếu đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS. Chính quyền huyện Triệu Phong và các đơn vị trường học đã và đang tiếp tục tính toán để đưa ra giải pháp khắc phục trước mắt cũng như lâu dài nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.

 

Một vấn đề khó khăn nhất đối với việc sắp xếp, tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 1332/QĐ - UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố, cơ quan hành chính và sự nghiệp công lập của UBND tỉnh là một số đơn vị không thể sáp nhập như phương án trong phụ lục 8. Đơn cử như đối với huyện Gio Linh, theo kết quả cuộc họp mới nhất giữa Sở GD& ĐT, Sở Nội vụ với các huyện ngày 19/7/2018, Sở GD&ĐT và UBND huyện Gio Linh chưa có sự thống nhất phương án sáp nhập đối với các trường phổ thông trên địa bàn thị trấn Cửa Việt. Cụ thể, Sở GD&ĐT đề nghị UBND huyện Gio Linh lùi thời hạn sáp nhập Trường Tiểu học thị trấn Cửa Việt và Trường THCS thị trấn Cửa Việt sang năm 2019. Lý do năm học 2019 - 2020, Trường THPT thị trấn Cửa Việt (đang triển khai xây dựng tại thị trấn Cửa Việt) theo lộ trình sẽ đi vào hoạt động, trên cơ sở tổ chức lại Trường THPT Nguyễn Du. Đến thời điểm tuyển sinh năm học 2019 - 2020, khi Trường THPT thị trấn Cửa Việt tuyển sinh vào lớp 10, nếu số lượng tuyển sinh của trường mới thành lập này đảm bảo quy mô từ 10 lớp trở lên thì không sáp nhập Trường THCS thị trấn Cửa Việt vào Trường THPT thị trấn Cửa Việt mà thực hiện theo phương án của huyện Gio Linh là sáp nhập Trường Tiểu học thị trấn Cửa Việt và Trường THCS thị trấn Cửa Việt thành Trường TH&THCS thị trấn Cửa Việt. Trong trường hợp số lượng tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT thị trấn Cửa Việt đạt thấp, đề nghị UBND huyện Gio Linh nghiên cứu phương án sáp nhập Trường THCS thị trấn Cửa Việt và Trường THPT thị trấn Cửa Việt thành Trường THCS&THPT thị trấn Cửa Việt để khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và đảm bảo quy mô trường lớp hoạt động. Trong khi đó UBND huyện Gio Linh đề nghị thực hiện sáp nhập hai đơn vị này trước ngày 30/8/2018. Do đó, việc triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở chưa được sự thống nhất hoàn toàn với UBND huyện.

 

Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy và Đề án của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/ TW. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức, sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong toàn xã hội về chủ trương đổi mới sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; đồng thời ổn định tâm lý cho đội ngũ giáo viên yên tâm giảng dạy. Thực hiện rà soát biên chế tại các cơ sở giáo dục công lập; tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện điều động số người làm việc từ nơi thừa sang nơi thiếu hoặc bố trí vào các vị trí tương đương khác phù hợp với trình độ, năng lực, đảm bảo giải quyết số người làm việc dôi dư. Sau khi cân đối đội ngũ, nếu còn dôi dư về giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục thì thực hiện theo các phương án do UBND tỉnh quy định. Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai việc sáp nhập, tổ chức lại mạng lới trường lớp. Rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học và công tác sử dụng cơ sở vật chất sau khi sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có.

 

Việc sáp nhập các trường học theo Nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy tổ chức, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tăng quy mô trường lớp, nâng cao chất lượng dạy và học, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Vì vậy, các ngành, các địa phương cần nỗ lực tìm phương án thống nhất để việc sáp nhập các trường học được thực hiện hợp lý, hiệu quả, đảm bảo đúng lộ trình đề ra để không ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

 

Thanh Trúc

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ