“Không đánh đổi bất cứ mọi giá trong cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản”


Ngày cập nhật: 16/07/2018 06:49:22

(QT) - “Trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, cân nhắc đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, nhà nước và người dân, không để xảy ra xung đột về lợi ích; chú ý đến bảo vệ môi trường, đảm bảo cảnh quan, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa; không đánh đổi bất cứ mọi giá trong cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản... Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền cấp trên đối với nhiệm vụ nêu trên” - Đó là một trong những quan điểm chỉ đạo được thể hiện trong Kết luận số 86-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên khoáng sản vừa mới ban hành.

 

Như chúng ta đều biết, việc quản lý tài nguyên khoáng sản (TNKS) và cấp phép khai thác TNKS là vấn đề nhạy cảm, liên quan đến môi trường sống, lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân ở vùng có TNKS được khai thác. Từ trước đến nay, trên phạm vi cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra một số vụ việc mâu thuẫn giữa doanh nghiệp và người dân địa phương mà nguyên nhân chính là xung đột lợi ích, việc khai thác khoáng sản (KS) làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân...Nhận thấy đây là vấn đề nhạy cảm, thời gian qua cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TNKS, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý TNKS trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 4 thông báo kết luận chuyên đề liên quan đến công tác quản lý TNKS, qua đó chỉ rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp; kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, khuyết điểm, đưa công tác quản lý TNKS vào nền nếp theo quy định của pháp luật. HĐND tỉnh đã ban hành nhiều kết luận giám sát liên quan đến các hoạt động KS; thông qua các kỳ họp của HĐND tỉnh, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri đã kịp thời tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. UBND tỉnh đã thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về KS đã được quy định trong Luật Khoáng sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác KS, qua đó đã phát hiện kịp thời những sai phạm, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật. Đến nay, công tác quản lý nhà nước về TNKS trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nền nếp, đã huy động được một số nguồn lực góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ở một số cơ quan, địa phương vẫn còn tồn tại một số hạn chế như trách nhiệm quản lý nhà nước về TNKS có mặt thiếu quyết liệt, thiếu kiểm tra, giám sát, thậm chí có nơi có lúc còn buông lỏng. Các quy trình, quy định theo Luật Khoáng sản và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản khi tổ chức thực hiện có mặt còn xem nhẹ, nhất là trong việc tổ chức tham vấn cộng đồng; giữa tham vấn cộng đồng để thăm dò, quy hoạch TNKS với tham vấn cộng đồng để tổ chức khai thác TNKS có độ chênh khá lớn nên nhân dân không đồng thuận cao, vừa gây tốn kém cho doanh nghiệp có nguyện vọng khai thác TNKS, vừa tạo ra tiềm ẩn khó lường về trật tự an toàn xã hội. Các doanh nghiệp khi được cấp phép thăm dò, khai thác KS chưa chú ý đến việc đảm bảo hoà hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và nhân dân. Trách nhiệm của doanh nghiệp về vấn đề bảo vệ môi trường trong và sau quá trình thăm dò, khai thác KS chưa nghiêm túc; trách nhiệm nhà nước về quản lý việc khắc phục môi trường sau khai thác KS chưa cao, còn để lại dư luận xã hội không tốt. Nguồn thu từ lĩnh vực TNKS đóng góp cho ngân sách tỉnh còn hạn chế, trong khi đó chi phí nhà nước cần bù đắp liên quan đến hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu KS có lúc lớn hơn nguồn thu từ việc cấp phép khai thác TNKS; công tác thanh tra chuyên ngành chưa quyết liệt dẫn đến thất thoát nguồn thu.

 

Để làm tốt hơn công tác quản lý TNKS, thời gian tới cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TNKS để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhà nước phải thể hiện đầy đủ quyền chủ sở hữu về TNKS, điều tra, thăm dò, đánh giá đúng trữ lượng và có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch bảo vệ, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả, góp phần vào tăng trưởng chung và bền vững của nền kinh tế. Phát huy tối đa vai trò của Quy chế Dân chủ ở cơ sở, Pháp lệnh Dân chủ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tổ chức thực hiện, từ khâu thăm dò cho đến khai thác KS theo nguyên tắc những gì có lợi cho nhân dân, được nhân dân ủng hộ thì làm, những gì nhân dân chưa đồng tình thì chưa vội làm. Và như đã đề cập, cần đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, nhà nước và người dân; không đánh đổi bất cứ mọi giá trong cấp phép thăm dò, khai thác KS. Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội cần làm tốt trách nhiệm đại diện của nhân dân trong việc lấy ý kiến tham vấn cộng đồng đối với các dự án thăm dò, khai thác KS. Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong chỉ đạo các hoạt động lấy ý kiến tham vấn cộng đồng; kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên có vi phạm trong công tác quản lý TNKS theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Phương Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (3)
Tôi rất đồng tình với phát biểu của Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị là: Tài nguyên, khoáng sản không mất đi đâu hết, nếu không khai thác bây giờ thì để giành cho con cháu mai sau. Nội dung phát biểu vừa mang tính nhân văn, không chạy theo tăng trưởng, thành tích trước mắt và kỳ thực cũng không đáng bao nhiêu cả. Xét về thời điểm hiện nay, càng đúng khi mà một bộ phận nhân dân đang phản đối về khai thác Titan tại Đồng Luật đặt trong bối cảnh "nóng" về vấn đề đặc khu xảy ra ở một số nơi
Nguy?n Th? Lan Phuong - 18/07/2018 2:26:16 CH
Khai thác titan tại thôn Đông Luật, Vĩnh Thái theo tôi nên dừng vì xét về lợi ích kinh tế cho Tỉnh là rất nhỏ Xét về quan hệ, đối xử với DN thì có phần sai trái do chính quyền cơ sở: " tiền hậu bất nhất" nhưng DN cũng hiểu được tính thiện chí của chính quyền không vì vậy mà quay lưng. Xét về tính quy trình, thủ tục thì nhiều điểm không ổn. Xét về quan điểm thì cũng chưa tạo sự thống nhất cao trong dân và ngay cả trong đội ngũ CBCC...Nên khó cân nhắc được giữa "được" và "mất"
Nguy?n Th? Lan Phuong - 18/07/2018 2:36:38 CH
Vấn đề tài nguyên, khoáng sản rất nghiêm túc, nhạy cảm. Nhưng, một số CBCC, đại biểu HĐND trước cử tri toàn tỉnh nhiệm vụ chất vấn, trả lời chất vấn cử tri nghe rất khó chịu. Ví dụ: Lẽ ra hỏi Giám đốc TNMT về những tồn tại, hạn chế nguyên nhân và trách nhiệm, giải pháp cũng như kết quả trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành Pháp luật thì đại biểu lại hỏi "xoáy" về bao nhiêu mỏ thuê khảo sát và Giám đốc Sở cũng đáp "xoay" không trả lời. Hỏi, đáp kiểu đó chỉ mất thời gian cử tri nghe
Lê Nam Khánh - 19/07/2018 10:17:51 SA

CÁC TIN KHÁC
Tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại để xây dựng quê hương giàu mạnh (21/1/2019)
Thổ cẩm, từ trang phục bản địa đến văn hóa quốc gia (19/1/2019)
Để hạn chế nguy cơ ngộ độc rượu (18/1/2019)
Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự xã hội (14/1/2019)
Nỗi ám ảnh về tài xế nghiện ma túy (12/1/2019)
Tạo động lực phát triển mới từ mô hình thí điểm đưa cán bộ trẻ có trình độ về hợp tác xã nông nghiệp (11/1/2019)
Không ngừng vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia (7/1/2019)
Hiệu quả “Năm doanh nghiệp” chưa đạt như kì vọng (5/1/2019)
Lan tỏa niềm tin, khí thế mới (4/1/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ