Văn hóa “duy tình”, trở lực trong tinh giản biên chế


Ngày cập nhật: 22/06/2018 07:28:43

(QT) - Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cồng kềnh, nhiều tầng nấc, chồng chéo, trùng lắp chức năng nhiệm vụ; nhiều cán bộ dôi dư, kém năng lực, làm việc không hiệu quả, dẫn đến số lượng biên chế phình to, tạo gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Trước thực trạng đó, ngày 20/11/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 108 về chính sách tinh giản biên chế; đến ngày 17/4/2015, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, đến năm 2021 phải giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015.

 

Nhìn lại qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39, việc tinh giản biên chế ở các địa phương trong cả nước đều chưa đạt mục tiêu. Giảm biên chế chủ yếu là người về hưu, chuyển ngành, chuyển công tác chứ chưa phải là sự thanh lọc, đưa ra khỏi bộ máy những người dôi dư, không đủ tiêu chuẩn, kém năng lực. Tinh giản bộ máy chưa chuyển biến về chất mà chủ yếu về lượng, trong lúc yêu cầu của tinh giản là “chưng cất” lại chất lượng bộ máy chứ không chỉ đơn thuần là giảm số lượng.

 

Đối với Quảng Trị, thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, đến tháng 5/2018 toàn tỉnh giảm được 772 người, đạt 36,76% so với yêu cầu đề ra (trung bình mới thực hiện được 64,1% chỉ tiêu hằng năm). Đối tượng tinh giản biên chế chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu; chưa có giải pháp hữu hiệu để giảm những người có chuyên môn không phù hợp với vị trí công tác, năng lực và sức khỏe yếu… Ngoài nguyên nhân do tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thực trạng chung vẫn còn cồng kềnh, chồng chéo, nhiều tầng nấc, thì một số địa phương, đơn vị trong tỉnh chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của tinh giản biên chế nên đã ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc; chế tài xử lý chưa đủ mạnh và chưa có chế tài xử lý đối với người đứng đầu địa phương, đơn vị thực hiện không nghiêm.

 

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên, góp phần cải cách chính sách tiền lương là mục tiêu quan trọng của Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tuy nhiên, ngoài “lỗi” về tổ chức bộ máy, Bộ Chính trị cũng đã nhìn nhận một trong những nguyên nhân dẫn đến công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế là do người đứng đầu cơ quan, tổ chức chưa làm hết thẩm quyền và trách nhiệm; còn có biểu hiện ngại va chạm, nể nang, thiếu nhất quán trong quán triệt, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

 

Vì sao người đứng đầu chưa làm hết thẩm quyền và trách nhiệm, ngại va chạm, nể nang…? Có thể thấy sâu xa của hạn chế này có phần xuất phát từ văn hóa “duy tình”. Một trong những đặc điểm của người Việt là coi trọng tình cảm, từ đó chi phối các hành vi ứng xử thường thiên về tình cảm. Yêu cầu đặt ra khi xử lý công việc phải đảm bảo “thấu tình, đạt lý” nên có những trường hợp khó thực hiện vì hai mục tiêu này đôi lúc không song hành với nhau, được cái này thì mất cái kia. Tinh giản biên chế liên quan trực tiếp đến công ăn việc làm, tâm tư của cán bộ nên người có thẩm quyền thường e ngại, sợ mất lòng, sứt mẻ tình cảm, điều này làm ảnh hưởng đến chủ trương tinh giản biên chế mà Đảng, Chính phủ đề ra.

 

Vẫn biết sống tình cảm, thương yêu, giúp đỡ nhau là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam chúng ta, điều này rất quí, thật đáng trân trọng. Tuy nhiên, để xã hội phát triển thì phải lấy việc chung làm đầu, vì vậy, nếu có trường hợp đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế không thấu hiểu, chia sẻ, thì người có thẩm quyền cũng phải xử lý; không nên vì tình cảm, ngại va chạm, nể nang mà né tránh, du di. Như Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 13 (khóa XVI): Không được phép chần chừ, biện minh cho sự chậm trễ trong tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế ở cơ quan, đơn vị, địa phương, dù phải đụng chạm đến quyền và lợi ích của một bộ phận cán bộ, dù “phải lấy đá ghè chân chính mình” cũng phải làm, tất cả vì lợi ích của Đảng, Nhà nước và người dân. Đề nghị người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương phải quán triệt nghiêm túc tinh thần các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, quyết liệt dám đối đầu với lợi ích của một bộ phận nhỏ vì lợi ích lớn hơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân để thực hiện cuộc “đại phẫu”, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 

Tùng Lâm

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ