Thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng Khu kinh tế Đông Nam


Ngày cập nhật: 25/05/2018 06:37:58

(QT) - Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 42/QĐ - TTg ngày 16/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Để từng bước xây dựng và phát triển KKT Đông Nam, thời gian qua tỉnh Quảng Trị đã tập trung triển khai nhiều công việc cụ thể, sát đúng với thực tế, trọng tâm là Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 03 ngày 29/11/2016 về xây dựng và phát triển KKT Đông Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Nghị quyết 03); cấp ủy đảng và chính quyền các cấp vào cuộc tích cực trong công tác quy hoạch, tạo cơ chế chính sách, huy động các nguồn lực đầu tư, thu hút các dự án kinh tế động lực...Mới đây, với việc UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 03, nhiệm vụ xây dựng, phát triển KKT Đông Nam đã tiếp tục được cụ thể hóa và để phấn đấu hình thành về cơ bản KKT Đông Nam vào năm 2030 theo mục tiêu đặt ra, rất cần sự vào cuộc tích cực, sáng tạo và đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

 

Mục tiêu đề ra là đến năm 2020 hoàn thành công tác quy hoạch và triển khai một số hạng mục kết cấu hạ tầng thiết yếu của KKT Đông Nam, trọng tâm là khu vực 1 và một số vùng phụ cận như hoàn thành quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng, quy hoạch ngành. Trong đó ưu tiên khu vực trung tâm bố trí các dự án động lực là cảng biển nước sâu, trung tâm điện lực, khu phi thuế quan, khu phức hợp năng lượng, các khu công nghiệp, khu đô thị. Triển khai xây dựng, nâng cấp một số dự án kết cấu hạ tầng động lực như đường trung tâm dọc khu KKT; hệ thống giao thông đối ngoại; hệ thống cấp nước; nâng cấp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, hệ thống giao thông nông thôn; các dự án phục vụ công tác tái định cư. Hoàn thành việc rà phá bom mìn phục vụ các dự án. Hỗ trợ nhà đầu tư sớm khởi công Nhà máy nhiệt điện 1.320 MW; trung tâm xử lý khí, nhà máy điện khí và Cảng biển Mỹ Thủy. Giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật của KKT, trọng tâm là hoàn thành, đưa vào vận hành, khai thác các dự án nhiệt điện, cảng biển, hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất và từng bước triển khai xây dựng Cảng hàng không sân bay Quảng Trị. Đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc xây dựng hệ thống thoát nước thải, nước mưa ở các đô thị, khu công nghiệp và các khu chức năng; quản lý và xử lý 100% chất thải công nghiệp nguy hại; phấn đấu thu gom và xử lý 100% rác thải sinh hoạt…Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản hình thành KKT Đông Nam.

 

Để thực hiện đạt các mục tiêu này có rất nhiều công việc phải làm, đòi hỏi sự trăn trở, sáng tạo tìm tòi bước đi, cách làm phù hợp với thực tiễn của các cấp, các ngành và địa phương cũng như sự đồng thuận và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Trong đó, cần tập trung ban hành và đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, thông thoáng của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương về phát triển KKT Đông Nam nhằm tạo môi trường đầu tư hấp dẫn về kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh hiệu quả. Trọng tâm là đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các cơ chế, chính sách đặc thù cho KKT Đông Nam, bổ sung KKT Đông Nam vào nhóm các KKT ven biển trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng từ ngân sách trung ương giai đoạn 2018 - 2020. Ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước vào KKT Đông Nam; các chính sách hỗ trợ về đền bù, di dời, giải phóng mặt bằng; đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật. Huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn ODA, FDI, các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của KKT. Trong bối cảnh cơ cấu vốn đầu tư từ nay đến năm 2020 giảm dần tỷ trọng vốn nhà nước thì cần có giải pháp phù hợp để khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư từ nước ngoài, từ doanh nghiệp và xã hội hóa; quan tâm lồng ghép các chương trình, dự án để sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công, ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, cấp bách phục vụ yêu cầu về thu hút đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ở KKT. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất, kinh doanh của địa phương, đặc biệt quan tâm cải cách về thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu, cấp phép cho doanh nghiệp hoạt động trong KKT theo các quy định hiện hành. Ban hành và triển khai thực hiện tốt Đề án hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2020. Đổi mới và đa dạng hóa công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư vào KKT, ưu tiên tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng, cảng biển, công nghiệp chế tạo, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng, đô thị, sự hiện diện của thương hiệu và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các nhà đầu tư này không chỉ tạo ra diện mạo mới cho KKT Đông Nam mà còn mà còn là cách tuyên truyền, quảng bá thu hút đầu tư hiệu quả nhất. Tăng cường các kênh nắm bắt thông tin và giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn cũng như kiến nghị của các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong đầu tư và sản xuất, kinh doanh ở KKT. Quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho nhà đầu tư triển khai các dự án động lực, trước mắt là Nhà máy nhiệt điện than 1.320 MW, Cảng Mỹ Thủy; xây dựng một số công trình hạ tầng thiết yếu ban đầu để tạo điều kiện thu hút đầu tư xây dựng các khu tái định cư Hải An, Hải Khê và hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, khu chức năng khác và khu đô thị trong KKT. Quá trình triển khai thực hiện cần thực hiện tốt các quy định về quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái; khuyến khích thu hút đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực ít gây ô nhiễm môi trường, ứng dụng công nghệ sạch. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cần tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2020; chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao của tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 gắn với công tác đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, có kỹ năng quản trị, quản lý tốt cũng như có chuyên môn cao để phục vụ nhu cầu sử dụng lao động tại KKT trước mắt và lâu dài…

 

Để KKT Đông Nam phát triển theo mục tiêu, lộ trình đề ra, các ngành, các địa phương cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ xây dựng và phát triển KKT Đông Nam. Quá trình triển khai thực hiện phải coi trọng việc nghiên cứu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để từ đó xác định rõ nội dung, đối tượng, định hướng của công tác tuyên truyền; khi tuyên truyền, phổ biến cần giải thích, phân tích cho người dân hiểu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, những thuận lợi và khó khăn để tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển KKT Đông Nam.

 

Huy Nam

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Nghĩ về những người làm nghề dạy học (17/11/2018)
Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (16/11/2018)
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn (12/11/2018)
Tăng cường công tác quản lí nhà nước về khai thác, vận chuyển, tập kết và kinh doanh cát, sỏi (10/11/2018)
Quyết tâm tạo chuyển biến trong phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp doanh nghiệp (9/11/2018)
Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác cán bộ (5/11/2018)
Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng - lỗi tại người dân hay sự bất cập của pháp luật? (3/11/2018)
“Độ” đèn sáng cho xe và tính mạng con người (2/11/2018)
Quốc sách để vượt lên! (29/10/2018)
Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ