Một số vấn đề đặt ra trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Một số vấn đề đặt ra trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
(QT) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị, trong năm 2017, cơ quan quản lý nhà nước các cấp tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ với tổng số 1.434 lượt/3.100 người/1.510 vụ việc, trong đó có 457 vụ việc cũ, 1.053 vụ việc mới; so với năm 2016 số lượt tăng 153,4%, số người tăng 331,2%, số vụ việc tăng 201,4%. Nội dung tập trung vào các khiếu nại về đòi đất cũ; về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; về chính sách, về nhà ở, tài sản; khiếu nại trong lĩnh vực tư pháp; tố cáo trong lĩnh vực hành chính, tư pháp và các phản ánh, kiến nghị khác. Nhìn chung, cơ quan quản lý nhà nước các cấp đã chú trọng làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên đây là lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, quá trình xử lý đã nảy sinh nhiều vấn đề cần rút kinh nghiệm để làm tốt hơn trong thời gian tới.

Cần đảm bảo hài hòa các lợi ích

Cần đảm bảo hài hòa các lợi ích
(QT) - Thời gian qua, công tác quản lý và sử dụng đất đai của tỉnh Quảng Trị đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần quan trọng vào việc phát huy tiềm năng đất đai phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tuy vậy, nhiệm vụ quan trọng này có lúc, có nơi còn bất cập và có tình trạng buông lỏng quản lý, điều này dẫn đến thực tế là có một số doanh nghiệp, đơn vị, đặc biệt là các công ty lâm nghiệp sở hữu diện tích đất lớn nhưng quản lý, sử dụng chưa thực sự hiệu quả, lãng phí và diện tích đất tham gia liên doanh, liên kết sản xuất nhiều, có nơi thiếu minh bạch trong khi nhiều người dân lại thiếu đất sản xuất.

Để người dân thật sự hài lòng về nông thôn mới

Để người dân thật sự hài lòng về nông thôn mới
(QT) - Từ năm 2017, tỉnh Quảng Trị thực hiện chấm điểm xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy vẫn giữ nguyên số lượng 19 tiêu chí nhưng số chỉ tiêu các tiêu chí tăng từ 39 lên 49, trong đó có một nội dung quan trọng đó là “lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn”. Đây được coi là “thước đo” hiệu quả, bởi thực chất xây dựng NTM trước hết là vì người dân.

Chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa và phát hiện, xử lý tham nhũng

Chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa và phát hiện, xử lý tham nhũng
(QT) - Hiện nay, trên cả nước có nhiều vụ đại án liên quan đến tội danh tham nhũng đã và đang được đưa ra xét xử, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với thứ giặc “nội xâm” này. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tuy chưa phát hiện vụ việc lớn nhưng trong năm 2017 qua giải quyết đơn tố cáo của công dân đối với một số cán bộ xã Vĩnh Thành (huyện Vĩnh Linh) đã phát hiện hành vi các đối tượng lập khống hồ sơ công trình chiếm đoạt 113,447 triệu đồng; Công an huyện Vĩnh Linh đã khởi tố vụ án về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”. Cũng trong năm qua, Thanh tra các cấp đã tiến hành 8 cuộc thanh tra trách nhiệm pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN). Qua thanh tra đã chấn chỉnh một số sai sót, quyết định thu hồi 93,6 triệu đồng do không thực hiện đúng định mức tiêu chuẩn. Trong đấu tranh PCTN, việc giám sát, phòng ngừa là rất quan trọng, vì nếu làm tốt khâu này sẽ hạn chế đến mức thấp nhất hành vi tham nhũng xảy ra.

Vành móng ngựa và bục khai báo

Vành móng ngựa và bục khai báo
(QT) - Bắt đầu từ tháng 1/2018, hệ thống TAND các cấp sẽ áp dụng mô hình bục khai báo thay vành móng ngựa theo quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC ngày 28/7/2017 quy định về phòng xử án do Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình ký.

Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ sản xuất, kinh doanh

Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ sản xuất, kinh doanh
(QT) - Thời gian qua, công tác quản lý thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, cá nhân cho thuê tài sản (hộ sản xuất, kinh doanh) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được quan tâm thực hiện tốt, đóng góp quan trọng vào thu ngân sách nhà nước. Tuy vậy, công tác quản lý thuế đối với hộ sản xuất, kinh doanh vẫn còn những “lỗ hổng”, không ít cá nhân sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực vận tải, lưu trú, ăn uống, giải trí, khám chữa bệnh…không tự giác đăng ký kinh doanh, không kê khai nộp thuế hoặc kê khai doanh thu không đúng theo thực tế dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước, không đảm bảo tính công bằng trong thực thi pháp luật thuế giữa các hộ kinh doanh. Thực tế này đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, đồng bộ hơn nữa của các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước
(QT) - Đánh giá chung qua sơ kết một năm triển khai thực hiện Đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 399-QĐ/TU), Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận qua thực hiện đề án, vai trò, vị trí và trách nhiệm của tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước (DNNNN) ngày càng được khẳng định, góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh trong DN theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

(QT) - Cổ phần hoá (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được coi là giải pháp chủ yếu, quan trọng nhất của tổng thể các giải pháp cải cách DNNN ở Việt Nam. Theo kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, giai đoạn 2017 - 2020 cả nước phải hoàn thành CPH 127 DNNN, bao gồm năm 2017: 44 DN, năm 2018: 64 DN; năm 2019: 18 DN, năm 2020: 1 DN. Tuy nhiên đến nay, cả nước mới hoàn thành cổ phần hóa 20 doanh nghiệp. Cần rất nhiều giải pháp thiết thực và kịp thời để đẩy nhanh tiến trình CPH DNNN mới có thể hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2017 - 2020.

Năm 2018, tạo đà cho bước phát triển nhanh và bền vững

Năm 2018, tạo đà cho bước phát triển nhanh và bền vững
(QT) - Khép lại năm 2017, một tin vui đến với tỉnh nhà, sau nhiều năm phấn đấu Quảng Trị đã hoàn thành vượt mức 22/22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Với sự nỗ lực cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2016 đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố, tăng 26 bậc so với năm 2015. Trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của đất nước, lại thêm ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, đạt được kết quả như trên là rất đáng trân trọng.
Tin đã đưa
Thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu (28/12/2017)
Nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới (24/12/2017)
Tạo bước đột phá trong xây dựng nông thôn mới (21/12/2017)
Tích cực, chủ động tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy (17/12/2017)
Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị sẽ đi về đâu? (15/12/2017)
Xây dựng hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị sản phẩm (14/12/2017)
Một số giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng (10/12/2017)
Hướng tới một kỳ họp thành công (8/12/2017)
Tìm giải pháp chuyển đổi sinh kế phù hợp và bền vững cho người dân vùng biển (7/12/2017)
Tiếp tục hoàn thiện đề án tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã (3/12/2017)
Hãy dành tiền đầu tư cho giáo dục vùng khó (30/11/2017)
Hãy hành động vì một xã hội an toàn cho phụ nữ và trẻ em (30/11/2017)
Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới (26/11/2017)
Chống lãng phí từ tổ chức hội nghị (24/11/2017)
Cần tập trung giải quyết vấn đề đất đai ở xã Gio Châu (23/11/2017)
Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ