Gio Linh duy trì và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới


Ngày cập nhật: 17/07/2018 06:54:27

(QT) - Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” đã tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động đối với các cấp ủy đảng, chính quyền và có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân huyện Gio Linh. Văn học, nghệ thuật đã đi vào cuộc sống nhân dân và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong xã hội.

 

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân ở Gio Linh

 

Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị, huyện Gio Linh đã xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp học tập nghị quyết cho cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức quán triển cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của văn học, nghệ thuật; ban hành kế hoạch, các văn bản cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, văn học, nghệ thuật; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW gắn với phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh; tập trung xây dựng và khôi phục, sưu tầm các làn điệu dân ca, thơ ca, hò vè, các trò chơi dân gian truyền thống…; kịp thời phát hiện những người tài năng, có đủ điều kiện truyền dạy bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật, tạo sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng nền văn hóa, văn nghệ huyện Gio Linh ngày càng phát triển.

 

Thông qua việc phổ biến, quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 23/NQ/ TW của Bộ Chính trị và các chương trình hành động của huyện Gio Linh, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của văn học, nghệ thuật. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quản lý văn học, nghệ thuật được chú trọng; bộ máy quản lý văn học, nghệ thuật hoạt động hiệu quả. Công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, văn học, nghệ thuật được triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo sự chuyển biến về nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trong việc hưởng thụ văn học, nghệ thuật. Công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được thực hiện định kỳ 2 lần/ năm và thường xuyên kiểm tra đột xuất các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, văn nghệ trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng mất trật tự, vi phạm bản quyền; ngăn chặn, xử lý các hoạt động sáng tác, lan truyền những tác phẩm văn học, nghệ thuật có nội dung, tư tưởng tiêu cực, thiếu lành mạnh, gây tác động xấu đến xã hội và người dân.

 

Từ năm 2008 đến nay, huyện Gio Linh đầu tư hàng trăm triệu đồng cho các hoạt động văn học, nghệ thuật; khuyến khích và tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ tìm tòi, nghiên cứu sáng tác các tác phẩm nghệ thuật cũng như nâng cao chất lượng tác phẩm; tổ chức các trại sáng tác văn học nghệ thuật; sưu tầm và bảo tồn về văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn toàn huyện. Nổi bật như năm 2008, UBND huyện phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức trại sáng tác các ca khúc về Gio Linh với chủ đề “Mảnh đất và con người Gio Linh”, đã phát hành 8 ca khúc về Gio Linh; năm 2012, UBND huyện phối hợp với các đơn vị liên quan ở cấp tỉnh xây dựng và phát hành tập sách “Trầm tích Gio Linh”; phim tài liệu “Vành đai trắng nở hoa”. Năm 2015, huyện mở lớp tập huấn hát và sáng tác dân ca Bình Trị Thiên cho 40 học viên. Năm 2017, huyện tiếp tục phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức trại sáng tác các ca khúc về Gio Linh và sưu tầm thơ ca, hò vè; đã có 5 ca khúc được phát hành rộng rãi; tập văn hóa, văn nghệ dân gian với chủ đề “Hương quê” với 55 tác phẩm được xuất bản nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa đọc, nghệ thuật của các tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, huyện còn tổ chức hội thi “Tiếng hát hay huyện Gio Linh” thu hút đông đảo người dân đến xem, cổ vũ. Hằng năm, các xã, thị trấn tổ chức các hội thi văn nghệ các làng văn hóa, văn nghệ quần chúng… Hoạt động văn hóa, văn nghệ đã trở thành một phần không thể thiếu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua từ huyện đến cơ sở và trong các hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội truyền thống chào mừng các ngày lễ, tết, sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước… tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Văn hóa, văn nghệ được xem là một bộ phận quan trọng trong việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc. Đến nay, có 246/256 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa cấp huyện; 17.429/20.008 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 5 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

 

Gio Linh là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng và văn hóa. Bên cạnh những địa danh nổi tiếng gắn liền với lịch sử chiến tranh cách mạng, huyện vẫn bảo tồn được nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Vì thế, huyện tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá đúng hiện trạng các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn toàn huyện, tiến hành cắm mốc quản lý, bảo vệ, xây dựng phương án tôn tạo, nâng cấp, khai thác một số di tích trọng điểm; thực hiện xã hội hóa, huy động các nguồn lực phục vụ, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phát huy các lễ hội truyền thống. Huyện đã xây dựng nhà truyền thống trưng bày các hiện vật lịch sử, văn hóa, văn học, nghệ thuật; cấp kinh phí phục dựng lại nghệ thuật Bài chòi được công nhận là loại hình di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Khôi phục các lễ hội, làng nghề truyền thống: Múa đồng náp, múa đăng (thị trấn Gio Linh), hội Cù (Gio Mỹ), đan mây, tre (Gio Phong)… Các phong trào đọc truyền thống trong các trường học, thư viện huyện, trung tâm học tập cộng đồng các thôn được quan tâm phát triển. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 61 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có nhiều di tích được xếp hạng quốc gia. Văn học, nghệ thuật kế thừa những truyền thống tốt đẹp đó nên đã phát triển mạnh trong tình hình mới.

 

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 23- NQ/TW, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật huyện Gio Linh có nhiều tín hiệu tích cực và phát triển mới; hoạt động sáng tác, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật và quảng bá tác phẩm khá phong phú, đa dạng; các hoạt động phong trào có bước phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, biểu diễn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương và nhu cầu thưởng thức cũng như góp phần định hướng tư tưởng, thẩm mỹ của các tầng lớp nhân dân; đặc biệt, đã phát huy vai trò tích cực trong việc đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, bảo vệ chân, thiện, mỹ, có tác dụng tốt trong việc hình thành nhân cách, lối sống lạnh mạnh trong các tầng lớp nhân dân.

 

Hoài Nhung

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ