Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
 
 Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị
 
 Sở Nội vụ
 
 Sở Giáo dục và Đào tạo
 
 Sở Y tế
 
 Sở Công thương
 
 Sở Tài chính
 
 Sở Khoa học - Công nghệ
 
 Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 
 Sở Nông nghiệp và PT nông thôn
 
 Sở Tư pháp
 
 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 
 Sở Kế hoạch và Đầu tư
 
 Sở giao thông Vận tải
 
 Sở Ngoại vụ
 
 Sở Xây dựng
 
 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
 
 Thanh tra tỉnh Quảng Trị
 
 Ban Dân tộc
 Thành phố Đông Hà
 
 Thị xã Quảng Trị
 
 Huyện Cam Lộ
 
 Huyện Hải Lăng
 
 Huyện Hướng Hóa
 
 Huyện Triệu Phong
 
 Huyện Vĩnh Linh
 
 Huyện Đakrông
 
 Huyện Gio Linh
 
 Huyện Cồn Cỏ
 
 Ban quản lý khu Kinh tế tỉnh
 
 Bảo hiểm Xã hội tỉnh
 
 Cục thuế Quảng Trị
 
 Hội Nông dân
 
 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị
 
 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi
 
 Hội Khuyến học
 
 Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Trị
 
 Tỉnh Đoàn
 
 Liên minh hợp tác xã tỉnh Quảng Trị
 Ban Thi đua khen thưởng tỉnh
 
 Công đoàn viên chức tỉnh
 
 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
 
 Chi cục Lưu trữ tỉnh
 
 Chi cục Quản lý thị trường
 
 Cổng thông tin Du lịch Quảng Trị
 
 Nông thôn mới
 
 Thư viện tỉnh Quảng Trị
 
 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh
 
 Trung tâm Tin học tỉnh
 
 Trung tâm Dịch vụ Hội nghị tỉnh
 
 TT Khuyến công và Xúc tiến thương mại
 
 Trung tâm Giới thiệu việc làm
 
 Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS
 
 Trường Chính trị Lê Duẩn
 
 Trường Cao đẳng sư phạm
 
 Trường Trung học y tế Quảng Trị
 
 Công ty Điện lực Quảng Trị
 
 Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng
 
 Công ty Môi trường và CTĐT Đông Hà


Trực tuyến

161136505
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ