Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kỳ 7)


Ngày cập nhật: 12/10/2020 11:41:39

Tiếp theo kỳ trước

 

* Ông PHAN VĂN PHÁP, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Quảng Trị:

 

Tiếp tục xác định rõ tầm quan trọng và vai trò của hệ thống ngân hàng

 

 

 

Trong nhiệm kỳ qua, nền kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có bước đột phá trong kêu gọi, xúc tiến đầu tư, thành công lớn trong lĩnh vực đầu tư năng lượng tái tạo, đời sống người dân được ổn định và ngày càng nâng cao... Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống ngân hàng trên địa bàn, đặc biệt là vai trò của Ngân hàng CSXH tỉnh luôn đồng hành với người dân trong xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Tôi kỳ vọng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là một tập thể có trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tâm, có tầm, đoàn kết sáng tạo và hết lòng vì dân, xây dựng Quảng Trị ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh. Cần tiếp tục xác định rõ tầm quan trọng và vai trò của hệ thống ngân hàng trên địa bàn nói chung và Ngân hàng CSXH nói riêng, từ đó làm đòn bẩy tài chính quan trọng cung cấp nguồn vốn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Cần tập trung thảo luận và đưa ra nghị quyết về cải cách hành chính, Chính phủ điện tử; tập trung nguồn lực đầu tư các công trình giao thông quan trọng có tính chiến lược để đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch một cách có bài bản và hiệu quả.

 

* Ông HỒ THANH THOAN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh:

 

Cần có cơ chế khuyến khích để đội ngũ văn nghệ sĩ nhiệt tâm sáng tác, tạo ra những tác phẩm chất lượng cao

 

Để khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ tận tâm cống hiến, sáng tạo, cho ra đời những tác phẩm chất lượng cao, tôi mong muốn tỉnh chỉ đạo các địa phương quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các chuyên ngành của Hội VHNT tỉnh mở nhiều trại sáng tác các loại hình VHNT, góp phần giới thiệu, quảng bá mảnh đất và con người quê hương trong tiến trình đổi mới và phát triển. Qua đó, tạo cơ hội cho văn nghệ sĩ có những chuyến thực tế để hiểu thêm cuộc sống, sinh hoạt của người dân, bản sắc văn hóa đặc trưng ở từng địa phương, tích lũy vốn sống làm chất liệu cho những tác phẩm tâm huyết. Cần bố trí thêm ngân sách cho các hoạt động VHNT, nhất là kinh phí đầu tư cho sáng tác, phổ biến tác phẩm VHNT.

 

Về thiết chế văn hóa, nhiều năm qua, tỉnh đã quan tâm huy động nhiều nguồn lực đầu tư nâng cấp, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng. Tuy nhiên, công tác này vẫn phải chú trọng hơn nữa trong thời gian tới để phát huy giá trị, tầm vóc của các di tích lịch sử cách mạng trong đời sống xã hội, thúc đẩy ngành du lịch phát triển. Đơn cử như ở khu vực Cụm di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải nên có thêm sân bãi đỗ xe cho khách tham quan, du lịch rộng rãi và khang trang hơn; xây thêm kè chống xói lở và mở lối đi thông thoáng dọc 2 bên bờ sông để tạo cảnh quan, không gian của một công viên mang tầm di tích quốc gia đặc biệt đẹp hơn, uy nghi hơn.

 

* Ông VÕ VĂN TRÁNG, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Triệu An, huyện Triệu Phong:

 

Phát huy tốt vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

 

Trong kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh Quảng Trị thời gian qua có vai trò tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Nổi bật là trong công tác tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng NTM. Thông qua hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, từng tiêu chí trong xây dựng NTM đã được chuyển hóa thành nội dung trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua để triển khai thực hiện hiệu quả ở địa bàn dân cư…

 

Tôi mong muốn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII có chủ trương, chính sách hiệu quả để Mặt trận các cấp, nhất là cấp xã thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng NTM.

 

Qua đó, Nhân dân khẳng định rõ hơn, tích cực hơn vai trò chủ thể trong xây dựng NTM, trực tiếp tham gia vào quá trình xác định nhiệm vụ thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM ở địa phương thông qua các hoạt động như: Tích cực giữ gìn nếp sống văn hóa, bài trừ các hủ tục lạc hậu, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần; xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất, sinh hoạt; tích cực tham gia phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, củng cố và phát huy giá trị của các ngành nghề truyền thống; thực hiện các giải pháp gắn kết chuỗi sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm theo mô hình hợp tác xã kiểu mới.

 

* Ông HOÀNG QUẢNG TRUNG, Công ty may Hòa Thọ, thành phố Đông Hà:

 

Quan tâm đến việc điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu phù hợp với từng ngành nghề trong xã hội

 

 

 

 

Công ty may Hòa Thọ - Đông Hà được thành lập vào năm 2007 với chức năng, nhiệm vụ sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Sau khi thành lập, công ty đã từng bước ổn định tổ chức, sắp xếp lao động, cải tiến sản xuất để phát triển. Đến nay, công ty đang giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động trên địa bàn.

 

Những năm qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, sự đồng hành tích cực, có hiệu quả của chính quyền, các ban, ngành liên quan, doanh nghiệp đã chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Qua đó động viên người lao động thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tôi mong muốn cấp trên quan tâm hơn đến mức lương tối thiểu vùng phù hợp với mức sống thực tế hiện nay; đồng thời điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với mặt bằng lương của người lao động. Ngành may mặc là ngành nghề đặc thù, độc hại nên tôi mong muốn cấp trên quan tâm đến việc điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu phù hợp với từng ngành nghề trong xã hội.

 

* Chị LÊ THỊ LIỀN, Chủ tịch Hội LHPN xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng:

 

Cần quan tâm đến phụ cấp cho cán bộ phụ nữ ở cơ sở

 

Cán bộ hội phụ nữ có vai trò nòng cốt, là cơ sở để đẩy mạnh, phát triển phong trào phụ nữ tại các địa phương. Cán bộ nhiệt huyết, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ sẽ góp phần định hướng cho hội viên thực hiện tốt các phong trào, chủ trương lớn do hội đề ra.

 

Xác định rõ điều này, hội phụ nữ các cấp trong tỉnh đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức hội, chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ ở cơ sở.

 

Tuy nhiên, mức phụ cấp hiện tại đối với các cán bộ chi hội phụ nữ tại cơ sở còn ít ỏi. Đặc biệt, đối với những khu dân cư sau sáp nhập đơn vị hành chính, số hội viên tăng lên so với trước, do vậy đòi hỏi các chi hội trưởng phụ nữ phải hoạt động vất vả hơn nhưng mức phụ cấp vẫn không thay đổi, gây nhiều khó khăn cho cán bộ hội.

 

Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, tôi mong muốn tỉnh quan tâm đến việc điều chỉnh mức phụ cấp phù hợp cho cán bộ hội phụ nữ ở cơ sở. Cùng với đó, nên xem xét lại việc cơ cấu độ tuổi “cứng” đối với cán bộ hội ở cơ sở. Vì thực tế công tác cho thấy, làm công tác hội cần những người thực sự tâm huyết, nhiệt tình và có uy tín đối với hội viên, phụ nữ tại địa phương. Dưới sự điều hành của những cán bộ hội như vậy thì hoạt động của chi hội sẽ sôi nổi, hiệu quả hơn và thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia.

 

* Chị TRẦN THỊ MỸ NGỌC, thôn Đại Hào, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong:

 

Mong muốn tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển ngành nghề ở nông thôn

 

Nhằm giải quyết nhu cầu việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn, đầu năm 2018, tôi đã mở xưởng may, sau đó phát triển thành Công ty May Đại Song Tiến với tổng vốn đầu tư 2,5 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho gần 40 lao động nông thôn. Do tìm được đơn vị tiêu thụ sản phẩm may mặc ổn định nên các đơn hàng của công ty luôn đảm bảo, lao động có việc làm thường xuyên với nguồn thu nhập ổn định. Trong quá trình hoạt động, tôi quan tâm đến việc chăm lo cho đời sống của công nhân, đảm bảo các quyền lợi đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

 

Từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của COVID-19 nên công ty chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn, đây cũng là thực trạng chung của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh.

 

Tôi mong muốn tỉnh quan tâm tạo điều kiện để các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, muốn được “tiếp sức” từ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ giúp các doanh nghiệp từng bước tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, để các lao động nông thôn có việc làm và thu nhập ổn định ngay tại địa phương.

 

* Ông DIỆP HỒNG CƯƠNG, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vĩnh Linh:

 

Cần hỗ trợ người dân trong sản xuất nông nghiệp

 

Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, nền nông nghiệp huyện Vĩnh Linh phát triển toàn diện và có những đột phá mới. Nhân dân đã tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống mới vào sản xuất, đem lại giá trị cao trên một đơn vị diện tích. Nhờ đó đời sống nông dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Sản lượng lương thực năm sau cao hơn năm trước, vượt kế hoạch đề ra.

 

Cùng với đó là xây dựng thành công nhiều mô hình trồng cây trong nhà lưới, mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, mô hình cánh đồng mẫu lớn với diện tích 1.300 ha, mô hình hợp tác liên kết trồng chanh leo, nuôi cá theo phương thức “sông trong ao”, nuôi tôm 2 giai đoạn ứng dụng công nghệ sinh học… Đến nay, Vĩnh Linh có 13/15 xã đạt chuẩn NTM, trong đó 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

 

Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, chính quyền các cấp có những chủ trương, chính sách phù hợp, tận dụng lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng các vùng sản xuất nông sản theo hướng hữu cơ và đẩy mạnh trồng rừng. Đồng thời, hỗ trợ người dân trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chú trọng nâng cao giá trị sản xuất của cây lúa, tìm kiếm đầu ra ổn định cho nông sản, hỗ trợ nông dân ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất.

 

(Còn nữa)

TỔ PHÓNG VIÊN (lược ghi)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Kỳ 1) (20/1/2021)
Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII (5/11/2020)
Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 (5/11/2020)
Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 (5/11/2020)
Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (31/10/2020)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kỳ 13) (17/10/2020)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 (Kỳ 12) (16/10/2020)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 (Kỳ 11) (16/10/2020)
Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kỳ 10) (16/10/2020)


Trực tuyến

103855288
izmir escort bayan izmir escort bayan